Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De vergaderingen van het voorlopig bestuur zijn steeds te bezichtigen in de rubriek verslagen. Laatste bestuursvergadering 19-07-2018.

23-07-2018 | 2de 'Dulcinea Azen en Aces Tornooi'


Beste bridge- en tennisvrienden !
 
Wij nodigen jullie uit op het
 
2de 'Dulcinea Azen en Aces Tornooi' 
 ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018 om 14:00
 
Er wordt ingeschreven per paar.
Er zijn 3 mogelijkheden :
Paar A : 2 personen die enkel bridgen
Paar B : 2 personen die enkel tennissen
Paar AB : 2 personen die zowel bridgen als tennissen
Inschrijvingsgeld : 20€ per paar
 
Om 18:30 is er prijsuitreiking en biedt bridgeclub Dulcinea het glas van de vriendschap aan.
 
Om 19:00 is er mogelijkheid om aan te schuiven aan het koud en warm buffet voor 30€.
Partners, vrienden en sympathisanten zijn van harte welkom !
 
Wij verwachten de bridgers en tennissers om 13:30 in het Clubhuis van TC Orscamp, Rodenbachstraat 48 te Oostkamp.
 
Gelieve in te schrijven, per kerende, vóór 31 juli en per paar (A bridge, B tennis of AB bridge en tennis) en beide namen vermelden. Ook vermelden als je blijft voor het buffet en met hoeveel personen.
 
Graag tot binnenkort !
Voor bridgeclub Dulcinea,
Nicole en Anneke
0479/292539

18-07-2018 | Lidgeld 2018-2019


Beste bridgers,
 
De tijd is aangebroken om je lidgeld van Bridgeclub Dulcinea voor het seizoen 2018-2019 te betalen
 
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga
Dit betekent dat iedereen, die lid is van de bridgeclub ook moet aangesloten zijn bij de Liga
Die aansluiting kan gebeuren via Dulcinea of via een andere bridgeclub
 
Hieronder vind je een beetje uitleg over de samenstelling van het lidgeld en de te betalen bedragen
 
Let op: het lidgeld moet overgeschreven worden op BE13 9733 4950 1239
dit is een nieuw nummer
 
mvg,
Paul Clement
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 
Bridgejaar 2018-2019 – Lidgeld
 
Beste bridgers,
De periode van het kalenderjaar om de lidgelden voor het nieuwe bridgejaar 2018-2019 te vereffenen is weer aangebroken.
 
Voor een goed begrip volgt hierna enige belangrijke informatie over het lidgeld evenals de schikkingen en werkwijze om het te betalen.
Aangezien onze vereniging het beleid wenst aan te houden waarbij alle (kandidaat-)leden zijn aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL), bestaat het lidgeld eigenlijk uit 2 componenten. 

 
Een gedeelte is de bijdrage aan de VBL.
Zij bevordert op hoger niveau de verspreiding en bevordering van bridge (bv. het magazine Bridge beter, opleidingen tot wedstrijdleider, docent of arbiter, spelregels vaststellen, competities organiseren, spelmateriaal aan interessante prijzen voor aangesloten leden en clubs …).
Dit jaar heeft de VBL besloten het bedrag van haar component aanzienlijk te verhogen: voor leden aangesloten bij een competitiespelende club gaat dat in principe van 31 tot 50 EUR.
 
Deze verhoging wordt verantwoord door de verruimde dienstverlening die VBL ervoor aanbiedt: vernieuwde website VBL en vooral de algemene verzekering die vanaf dit seizoen naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid van de club ook dekking bezorgt aan de leden voor persoonlijke ongevallen tijdens de officiële bridge-activiteiten en de weg van en naar.
 
Anderzijds kunnen de leden ervoor opteren om het magazine Bridge beter niet meer in gedrukte vorm maar nog slechts digitaal te ontvangen.
In dat geval wordt de VBL-bijdrage teruggebracht tot 40 EUR.
In de gezinnen (personen op zelfde adres) met reeds een eerste VBL-lid, kunnen de volgende leden zelfs volstaan met 35 EUR aangezien daar dan geen bijkomend abonnement op Bridge beter nodig is.
 
Tenslotte is geen bijdrage vereist voor leden die in de loop van afgelopen seizoen voor het eerst lidgeld hebben betaald.
Zij krijgen het volgend seizoen, dus 2018-2019 er gratis bovenop.
Het gedeelte van het lidgeld dat de bijdrage aan VBL uitmaakt, wordt bij voorkeur via onze club geregeld.
Dan ben je voor VBL hoofdlid van onze club en kan je in onze competitieploeg meespelen.
 
Niettemin bestaat ook de mogelijkheid om dat deel via een andere officiële VBL-club te regelen (bv. om dan bij die club in bv. een hogere competitiereeks te kunnen spelen).
Wel staat onze club erop dat je hoe dan ook lid bent van VBL.
Indien je dus via een andere club bij VBL bent aangesloten (over een VBL-lidnummer beschikt) betaal je bij Dulcinea slechts de zuivere clubbijdrage. 
 
Het clublidgeld vormt de tweede component van het algemeen lidgeld. Het a.i. bestuur heeft besloten om voor 2018-2019 aan de hoofdleden bovenop de VBL-bijdrage  slechts  10EUR aan te rekenen, terwijl van de leden die via een andere club bij VBL zijn een bijdrage van 30EUR wordt gevraagd. Zij zijn voor Dulcinea kandidaat-leden. 
 
Al bij al zijn de Dulcinea tarieven dus niet duur, zeker als je weet dat we 4 drives per week (+ één maandelijkse 4-tallen drive) organiseren waar je per spelnamiddag of -avond als lid nog slechts 2€ ipv 4€ (= niet-leden tarief) dient op te hoesten.
 
Het bestuur
 

Beste bridgers,
 
Ook op zondagmiddag 22 07 kan je in 't Haeneveld komen bridgen
Els en Paul nodigen jullie uit. Je betaalt 2 euro voor een namiddag bridge, met tussendoor een lekker hapje.
Voor de praktische organisatie is het handig dat je even laat weten dat je komt meespelen maar ook als je niet ingeschreven bent ben je van harte welkom.
Wil je komen bridgen, maar je hebt geen partner?
Geen probleem, je kan zeker spelen.
bridgen begint om 14:00, 't Haeneveld, Krauwerstraat 1, Jabbeke
 
mvg,
Els en Paul

12-07-2018 | Locatie dinsdag


Ook volgende week gaat de dinsdagdrive door in 't Haeneveld.
Afspraak op dinsdag 17 07 2018, 14:00 in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

10-07-2018 | Verslagen bestuursvergaderingen


Het verslag van de buitengewone vergadering en de installatie vergadering kan gelezen worden door op het icoontje te drukken.

Met vriendelike groet,

Het bestuur

04-07-2018 | Bridge op zondag


Beste,
 
Misschien heb je zondag geen zin in voetbal maar wel in bridge. Daar kunnen we voor zorgen.
 
Je bent welkom in 't Haeneveld voor een leuke bridgemiddag. Goede of  slechte kaarten, aan de bridgetafel schijnt altijd de zon.
Voor 2 euro krijg je een middag bridgeplezier en een toetje er bovenop.
 
Afspraak in 't Haeneveld, Krauwerstraat, 8490 Jabbeke. Zondag 8 juli 2018
We bridgen van 14::00 tot iets voor 18:00.
We wensen je nu al veel speelplezier.
 
We vinden het leuk als je even verwittigt dat je komt, maar als je pas op het laatste ogenblik beslist te komen bridgen ben je even welkom hoor.
 
mvg,
Paul en Els

01-07-2018 | Bridge Agenda


Volgende dinsdag, 03 juli bridgen we 's namiddags in 't Haeneveld om 14:00
 
Gewoonlijk organiseren we op de derde zondag van elke maand bridge in 't Haeneveld. Maar in juli zou dat samenvallen met de finale van de world cup 
daar kunnen we niet mee concurreren.
 
Maar niet getreurd, we doen het in juli op de tweede en de vierde zondag.
We bieden de deelnemers graag iets lekkers aan.
Daarom is het handig als je even laat weten dat je komt bridgen.
Afspraak op 8 en 22 juli om 14:00 in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

22-06-2018 | Buitengewone Algemene Vergadering


Geachte lid van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke..,
 
Het bestuur van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke nodigt alle leden van de bridgeclub uit om zich uit te spreken over een voorstel tot statuten van de vereniging en de samenstelling van een vernieuwd bestuur voor de bridgeclub. Dit gaat door om 17 uur op donderdag 28 juni in 't Haeneveld (Krauwerstraat 1, 8490 Jabbeke). Het agenda bevat volgende punten:
 
1. Verwelkoming.
2. Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: feitelijke vereniging.
3. Voorstelling en goedkeuring van de statuten.
4. Voorstelling van de kandidaat bestuursleden Dirk Piepers, Bernard Dereeper, André Jacques, Edouard Coppens, Paul Clement.
5. Varia: tijd voor vragen en opmerkingen.
 
Hierbij vind je ook in bijlage de voorgestelde statuten voor de feitelijke vereniging.
 
Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je opmerkingen via e-mail overmaken tot donderdag 28 juni 12 uur. Je kan ook een ander lid van de bridgeclub aanduiden als gevolmachtigde met stemrecht. Hiertoe is een volmachtformulier in bijlage toegevoegd aan deze agenda.
 
Opdat de besluiten van deze vergadering geldig zouden zijn, verwachten we minstens de aanwezigheid van een vijfde van de leden.
 
Het bestuur
Paul, André, Edouard
 
In bijlage de voorgestelde statuten en een formulier voor volmacht.
Ieder lid van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke kan optreden als volmachthebber van één ander lid.

 

18-06-2018 | bridge Agenda


Ik ga vanmiddag naar 't Haeneveld. Ik zie wel of de bridge opkan tegen het voetbalgeweld.
 
Ook vanavond bridgen we in 't Haeneveld.
Wie eerst de voetbal uitkijkt kan zeker nog komen bridgen. De drive begint niet vroeger dan 20:00.
Om 19:30 geef ik een half uurtje bridgeles.
 
Dinsdag bridgen we om 14:00 in 't Oosthof.
Donderdag om 20:00 in 't Haeneveld.
En vrijdag om 14:00 in 't Haeneveld.
 
Op donderdag 28 juni plannen we de algemene ledenvergadering van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke.
 
De vergadering begint om 17:00, voorafgaand aan de drive van donderdagavond.Alle leden zijn welkom.

 

16-06-2018 | Bridge Agenda


Voortaan spelen wij elke donderdagavond in 't Haeneveld.
 
ik herinner jullie er ook nog aan dat we morgenmiddag, zondag 17 08 2018 bridgen in 't Haeneveld.
 
Iedereen is welkom om 14:00.  2 euro voor een namiddag bridge met een hapje,  de beste prijs noemen ze dat.
 
mvg,,
Paul en Els

13-06-2018 | Bridge op zondag


Zondag 17 06 2018
 
misschien regent het een beetje dan nodigen Paul en Els je uit om te komen bridgen in 't Haeneveld, Krauwerstraat 1 in Jabbeke.
Wat kan je beter doen op een druilige zondagmiddag dan genieten van ons favoriete spel en nergens bridge je in betere omstandigheden dan in 't Haeneveld.
 
maar misschien straalt de zon, dan kunnen we bridgen op de binnenkoer van 't Haeneveld in de zon, of onder de parasol, je zegt het maar buitenbridge is puur genieten
 
Dus je bent welkom in 't Haeneveld
zondag 17 06 2018, tegen 14:00
2 euro voor een namiddag bridge met een hapje
 
Voor ons zou het handig zijn als je even laat weten dat je komt
bijvoorbeeld door een antwoord te sturen op deze mail
 
mvg, en hopelijk tot zondag,
Paul en Els

11-06-2018 | Zondagbridge


Volgende zondag, 17 juni ben je welkom voor een namiddag bridge in 't Haeneveld.
2 euro voor een namiddag bridgeplezier met een hapje bij mooi weer kan je bridgen op de binnenkoer.
 
Het is handig als je vooraf even laat weten dat je komt.
 
mvg,
Paul

29-05-2018 | Bridge info


Best bridgers,

Gisteren waren 12 beginnende bridgers te gast bij Dulcinea Jabbeke.

De opvang van beginners staat hoog in het vaandel van Dulcinea
en we deden die reputatie alle eer aan.
 
Donderdag spelen we de marathon.
We verwachten de deelnemers in 't Oosthof vanaf 9:30
bridgen begint om 10:00
 
Er is nog altijd wel een plaatsje vrij voor late beslissers
stuur me een mailtje als je wenst deel te nemen.
 
De drive van donderdagavond spelen we in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

26-05-2018 | GDPR privacy verklaring


Beste bridgers,

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door  Bridgeclub Dulcinea Jabbeke voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website http://dulcinea.buurtwijzer.be

Als u de mails met activiteiten en uitslagen van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke liever niet meer ontvangt, dan stuurt u een mail met deze boodschap naar paultjeclement@gmail.com? We schrappen u dan onmiddellijk van onze mailing lijst

Het icoontje brengt u naar de volledige tekst van de privacy verklaring van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke. 

Maandagavond ontvangen wij in 't Haeneveld de eerstejaars bridgers van Torhout en Bredene. Het is de bedoeling dat elke beginner een meer ervaren bridger als partner krijgt. Ik heb een ruime respons gekregen van de bridgers met ervaring

we zullen ervoor zorgen dat de beginners jaren later nog met plezier terugdenken aan hun eerste bridgedrive

de drive op maandagavond begint om 19h30. Zorg ervoor dat je op tijd bent

mvg, 

Paul

PS: als je in de interclub competitie 2018-2019 wilt meespelen in een ploeg van Dulcinea dan vraag ik je dit nog eens met een mail te bevestigen.

25-05-2018 | Ter informatie


Best bridgers,
 
Wie op 31 05 wilt deelnemen aan de marathon kan nog altijd inschrijven. Betalen doe je nu wel bij voorkeur ter plaatse.
 
Maandagavond verwelkomt Dulcinea Jabbeke de nieuwe bridgers van Dulcinea Torhout. De beginnelingen worden gekoppeld aan een bridger met ervaring. We maken er een feestdrive van.
Ook wie liever met zijn vaste partner speelt is uiteraard van harte welkom.
 
Dulcinea Jabbeke organiseert op 06 juni de vrije viertallen
ik ontvang graag je inschrijving via mail.
 
Paul Clement

20-05-2018 | Opvang beginnende spelers


Beste bridgers,

In de loop van het voorbije jaar heb ik les gegeven in Bredene en in Torhout.
In Torhout hebben we vorige week aan de Liga de geboorte van een nieuwe club gemeld.
Om de beginnelingen eens kennis te laten maken met de sfeer van een echte drive heb ik het idee opgevat hen uit te nodigen naar de maandagavonddrive van Dulcinea.
 
Er zijn 4 kandidaten in Bredene en er zijn 16 beginners in Torhout.
Zij komen maandagavond 28 mei 2018 bridgen in 't Haeneveld.
ik zoek 20 kandidaten, die op die avond partnership willen vormen met een beginneling.
 
Zij zullen je gebaar zeker appreciëren. Misschien klikt het wel aan tafel
en beslissen jullie nog wel eens samen te spelen.
In alle geval  voor de beginnelingen is dit een buitenkans.
 
Wie zijn ervaring aan de bridgetafel eens wilt delen met een beginner
stuurt mij een mailtje, met de bevestiging dat hij, zij er zal zijn op maandag 28 05
We maken er zowel voor de beginners als voor de meer ervaren bridgers een feestje van.
 
mvg,
Paul
namens Bridgeclub Dulcinea Jabbeke
 
PS: je bent op die maandag uiteraard ook welkom als je verkiest met je vaste partner te spelen.
PS: je kan nog altijd inschrijven voor de bridgemarathon op 31 05