Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

20-11-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig : Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Didier Deforche, Bernard Dereeper, André Jacques, Luc Vanmarcke.

Verontschuldigd: Paul Clement.

De vergadering wordt geopend om 19h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 23.10.2019 ter goedkeuring
4. Briefwisseling in/uit
4.a. Mail Edouard (uitnodigen)
4.b. Andere (bv ivm recreantentornooi)
5. Evaluatie “Sarkoheem” + beslissing toekomst
6. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.
7. Jaarplanning activiteiten met oa recreantentornooi
8. Verzekering via VBL: praktische procedure
9. [Huishoudelijk reglement RvB: voorstel aanpassingen nog niet klaar]  
10.Varia: Neerlegging documenten op griffie Rb; belastingaangifte?
11.Vaststelling datum volgende RvB 
_________________________________________________________________________
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).

De dagorde wordt goedgekeurd.

3.Verslag RvB 23.10.2019 ter goedkeuring.

Het verslag van de bestuursvergadering van 23/10/2019 wordt goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit.

4.a. mail Edouard (uitnodigen).

Verplaatst naar volgende vergadering.

4.b. andere (bv ivm recreantentornooi).

De voorzitter informeert verder bij de VBL voor verdere ondersteuning (elektronische registratie, scheidsrechter,…).
De voorzitter van het feestcomité heeft wat info en foto’s naar de krant gestuurd om onze club wat meer bekendheid te geven.
De secretaris verzamelt de telefoonnummers van alle bestuursleden, kwestie van hun bereikbaarheid te vergroten.

5. Evaluatie “Sarkoheem” + beslissing toekomst.

Het bestuur heeft niet echt negatieve reacties gekregen over de Sarkoheem-week.  Voorkeur blijft evenwel het Haeneveld, maar Sarkoheem was een positieve ervaring, voor herhaling vatbaar (backup).
Het bestuur zal deze week nog feestzaal “de Linde” bezoeken als alternatief.
Het bestuur beslist om de opbrengsten van de Sarkoheem-week toe te voegen aan het budget.
De voorzitter informeert bij de eigenaar van het Haeneveld wat de toekomst daar zal brengen.
De voorzitter informeert bij de VBL wat de toekomst wordt voor de elektronische registratie, is er nu een nieuwe versie op komst ?

6. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.

Naar aanleiding van de discussies tussen bestuursleden op de Algemene Vergadering heeft het bestuur beslist om een bestuurslid te belasten met een bemiddelingsopdracht. 
Verdere evaluatie wordt verplaatst naar een volgende vergadering.

7. Jaarplanning activiteiten met oa recreantentornooi. 

Verplaatst naar volgende vergadering.

8. Verzekering via VBL: praktische procedure.

Verplaatst naar volgende vergadering.

9. [Huishoudelijk reglement RvB: voorstel aanpassingen nog niet klaar].

Verplaatst naar volgende vergadering.

10. Varia.

Neerlegging documenten op griffie Rb; belastingaangifte ?
De documenten moeten nog worden ingevuld.

11. Vaststelling datum volgende RvB.

Volgende RvB gaat door op 28 november om 10h00, jaarplanning staat dan zeker op de agenda.

Einde vergadering om 23h55.

Voorzitter 
Johan Verhaeghe