Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

22-06-2018 "Algemene buitengewone vergadering"


Geachte lid van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke..,
 
Het bestuur van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke nodigt alle leden van de bridgeclub uit om zich uit te spreken over een voorstel tot statuten van de vereniging en de samenstelling van een vernieuwd bestuur voor de bridgeclub. Dit gaat door om 17 uur op donderdag 28 juni in 't Haeneveld (Krauwerstraat 1, 8490 Jabbeke). Het agenda bevat volgende punten:
 
1. Verwelkoming.
2. Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: feitelijke vereniging.
3. Voorstelling en goedkeuring van de statuten.
4. Voorstelling van de kandidaat bestuursleden Dirk Piepers, Bernard Dereeper, André Jacques, Edouard Coppens, Paul Clement.
5. Varia: tijd voor vragen en opmerkingen.
 
Hierbij vind je ook in bijlage de voorgestelde statuten voor de feitelijke vereniging.
 
Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je opmerkingen via e-mail overmaken tot donderdag 28 juni 12 uur. Je kan ook een ander lid van de bridgeclub aanduiden als gevolmachtigde met stemrecht. Hiertoe is een volmachtformulier in bijlage toegevoegd aan deze agenda.
 
Opdat de besluiten van deze vergadering geldig zouden zijn, verwachten we minstens de aanwezigheid van een vijfde van de leden.
 
Het bestuur
Paul, André, Edouard
 
In bijlage de voorgestelde statuten en een formulier voor volmacht.
Ieder lid van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke kan optreden als volmachthebber van één ander lid.
 

18-06-2018 "Bridge agenda"


Ik ga vanmiddag naar 't Haeneveld. Ik zie wel of de bridge op kan tegen het voetbalgeweld.
 
Ook vanavond bridgen we in 't Haeneveld.
Wie eerst de voetbal uitkijkt kan zeker nog komen bridgen. De drive begint niet vroeger dan 20:00.
Om 19:30 geef ik een half uurtje bridgeles.
 
Dinsdag bridgen we om 14:00 in 't Oosthof.
Donderdag om 20:00 in 't Haeneveld.
En vrijdag om 14:00 in 't Haeneveld.
 
Op donderdag 28 juni plannen we de algemene ledenvergadering van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke.
 
De vergadering begint om 17:00, voorafgaand aan de drive van donderdagavond.Alle leden zijn welkom.

16-06-2018 "Wijziging lokaal"


Voortaan spelen wij elke donderdagavond in 't Haeneveld.
 
ik herinner jullie er ook nog aan dat we morgenmiddag, zondag 17 08 2018 bridgen in 't Haeneveld.
 
Iedereen is welkom om 14:00.  2 euro voor een namiddag bridge met een hapje,  de beste prijs noemen ze dat.
 
mvg,,
Paul en Els

13-06-2018 "Bridgen op zondag"


Zondag 17 06 2018

misschien regent het een beetje dan nodigen Paul en Els je uit om te komen bridgen in 't Haeneveld, Krauwerstraat 1 in Jabbeke.
Wat kan je beter doen op een druilige zondagmiddag dan genieten van ons favoriete spel en nergens bridge je in betere omstandigheden dan in 't Haeneveld.

maar misschien straalt de zon, dan kunnen we bridgen op de binnenkoer van 't Haeneveld in de zon, of onder de parasol, je zegt het maar buitenbridge is puur genieten

Dus je bent welkom in 't Haeneveld
zondag 17 06 2018, tegen 14:00
2 euro voor een namiddag bridge met een hapje

Voor ons zou het handig zijn als je even laat weten dat je komt
bijvoorbeeld door een antwoord te sturen op deze mail

mvg, en hopelijk tot zondag,
Paul en Els

11-06-2018 "Zondagbridge"


Volgende zondag, 17 juni ben je welkom voor een namiddag bridge in 't Haeneveld.
2 euro voor een namiddag bridgeplezier met een hapje bij mooi weer kan je bridgen op de binnenkoer.
 
Het is handig als je vooraf even laat weten dat je komt.
 
mvg,
Paul

29-05-2018 "Bridge info"


Best bridgers,

Gisteren waren 12 beginnende bridgers te gast bij Dulcinea Jabbeke.

De opvang van beginners staat hoog in het vaandel van Dulcinea
en we deden die reputatie alle eer aan.
 
Donderdag spelen we de marathon.
We verwachten de deelnemers in 't Oosthof vanaf 9:30
bridgen begint om 10:00
 
Er is nog altijd wel een plaatsje vrij voor late beslissers
stuur me een mailtje als je wenst deel te nemen.
 
De drive van donderdagavond spelen we in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

26-05-2018 "GDPR privacy verklaring"


Beste bridgers,

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door  Bridgeclub Dulcinea Jabbeke voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website http://dulcinea.buurtwijzer.be

Als u de mails met activiteiten en uitslagen van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke liever niet meer ontvangt, dan stuurt u een mail met deze boodschap naar paultjeclement@gmail.com? We schrappen u dan onmiddellijk van onze mailing lijst

Het icoontje brengt u naar de volledige tekst van de privacy verklaring van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke. 

Maandagavond ontvangen wij in 't Haeneveld de eerstejaars bridgers van Torhout en Bredene. Het is de bedoeling dat elke beginner een meer ervaren bridger als partner krijgt. Ik heb een ruime respons gekregen van de bridgers met ervaring

we zullen ervoor zorgen dat de beginners jaren later nog met plezier terugdenken aan hun eerste bridgedrive

de drive op maandagavond begint om 19h30. Zorg ervoor dat je op tijd bent

mvg, 

Paul

PS: als je in de interclub competitie 2018-2019 wilt meespelen in een ploeg van Dulcinea dan vraag ik je dit nog eens met een mail te bevestigen.

25-05-2018 "Ter informatie"


Best bridgers,
 
Wie op 31 05 wilt deelnemen aan de marathon kan nog altijd inschrijven. Betalen doe je nu wel bij voorkeur ter plaatse.
 
Maandagavond verwelkomt Dulcinea Jabbeke de nieuwe bridgers van Dulcinea Torhout. De beginnelingen worden gekoppeld aan een bridger met ervaring. We maken er een feestdrive van.
Ook wie liever met zijn vaste partner speelt is uiteraard van harte welkom.
 
Dulcinea Jabbeke organiseert op 06 juni de vrije viertallen
ik ontvang graag je inschrijving via mail.
 
Paul Clement

20-05-2018 "Opvang beginnende spelers"


Beste bridgers,

In de loop van het voorbije jaar heb ik les gegeven in Bredene en in Torhout.
In Torhout hebben we vorige week aan de Liga de geboorte van een nieuwe club gemeld.
Om de beginnelingen eens kennis te laten maken met de sfeer van een echte drive heb ik het idee opgevat hen uit te nodigen naar de maandagavonddrive van Dulcinea.
 
Er zijn 4 kandidaten in Bredene en er zijn 16 beginners in Torhout.
Zij komen maandagavond 28 mei 2018 bridgen in 't Haeneveld.
ik zoek 20 kandidaten, die op die avond partnership willen vormen met een beginneling.
 
Zij zullen je gebaar zeker appreciëren. Misschien klikt het wel aan tafel
en beslissen jullie nog wel eens samen te spelen.
In alle geval  voor de beginnelingen is dit een buitenkans.
 
Wie zijn ervaring aan de bridgetafel eens wilt delen met een beginner
stuurt mij een mailtje, met de bevestiging dat hij, zij er zal zijn op maandag 28 05
We maken er zowel voor de beginners als voor de meer ervaren bridgers een feestje van.
 
mvg,
Paul
namens Bridgeclub Dulcinea Jabbeke
 
PS: je bent op die maandag uiteraard ook welkom als je verkiest met je vaste partner te spelen.
PS: je kan nog altijd inschrijven voor de bridgemarathon op 31 0

16-05-2018 "Kandidatuur bestuursleden"


este leden van Dulcinea,
 
De voorbije weken zijn voor Bridgeclub Dulcinea niet rustig verlopen.
Chantal, Moniek en Carlos hebben zich teruggetrokken uit het bestuur van de bridgeclub. We danken hen hun inzet voor onze bridgeclub in de voorbije jaren.
Zo bleven Edouard en André over als enige bestuursleden.
 
Met twee bestuursleden kan de bridgeclub niet efficiënt werken. Daarom doen we een oproep naar kandidaat-bestuursleden.
Wie voelt zich geroepen om mee aan het roer te staan van onze bridgeclub?
 
Je kan je kandidatuur indienen door op deze mail te antwoorden.
Bij voorkeur willen we werken met 7 bestuursleden.
Er moet in alle geval een voorzitter zijn, een secretaris en een penningmeester.
Deze kernploeg willen we graag aanvullen met 4 bestuursleden.
 
Omdat we streven naar een genderevenwicht in het bestuur zijn we met name op zoek naar vrouwelijke kandidaten, en het zou ook leuk zijn als enkele jongere krachten zich willen engageren.
 
Kandidaten moeten oog hebben voor de eigenheid van onze bridgeclub.
Met name de opvang van beginners en het speelplezier van de minder sterke spelers staan hoog in het vaandel van Dulcinea.
Uiteraard zorgen we ook voor het bridgeplezier van onze topbridgers.
 
Voor de aanstelling van de nieuwe bestuursleden plannen we een algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni 2018.
Op deze ledenvergadering zullen ook de statuten ter goedkeuring voorgelegd worden.
 
Om de periode tot de algemene ledenvergadering te overbruggen heb ik beslist mijn plaats in het bestuur van de bridgeclub terug op te nemen.
 
Ondertussen gaan de bridgedrives van Dulcinea gewoon door.
We wensen jullie veel bridgeplezier op onze drives.
 
mvg,
Paul, André, Edouard

13-05-2018 "Artikel 74"


Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden,  die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een nadere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.
 
Dit artikel is het belangrijkste artikel uit het hele reglement voor wedstrijdbridge.
Ik denk dat het hartelijk begroeten van de tegenstanders bij het begin van de ronde het absolute minimum aan hoffelijkheid is dat we van iedereen kunnen ververwachten.
 
Er zitten 4 spelers aan tafel, en ze zijn alle 4 verantwoordelijk voor het spelplezier van iedereen.
Paul Clement

06-05-2018 Bridgen op zondag 20 mei"


Op 31 mei organiseert Dulcinea Jabbeke zijn tweede halve bridgemarathon in 't Oosthof. Een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag.
Koffie bij aanvang, 's middags een lekkere lunch en koffie met versnaperingen in de namiddag.
Inschrijven door een mail naar paultjeclement@gmail.com en de betaling van 32 euro deelname op BE51 0359 8003 1962.
 
Let op dit is niet hetzelfde nummer als vorig jaar.
 
En ik wil afsluiten met een uitnodiging voor 20 mei
op die dag organiseren Paul en Els een gezellige zondagmiddagdrive in 't Haeneveld.
Misschien staat het weer ons toe te bridgen in de binnentuin van 't Haeneveld.
iedereen welkom om 14:00
 
mvg,
Paul en Els 
Bridgecentrum 't Haeneveld

05-05-2018 "Marathon"


Beste bridgers, 
 
Op 31 05 organiseert Bridgeclub Dulcinea voor de tweede keer een halve marathon. Zoals vorig jaar gaat de marathon door in 't Oosthof. Wie er toen bij was herinnert zich een bridgefestijn.
Om te zorgen dat iedereen goed wakker an de marathon kan beginnen is er ontvangst met koffie of thee.
We willen om 10:00 beginnen bridgen. Daarom vragen we iedereen zeker aanwezig te zijn tegen 9:45.
s' Middags is er een lunch met voor- en hoofdgerecht . En in de namiddag bieden we je koffie aan me versnaperingen.
 
We spelen een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag. Het aantal giften is afhankelijk van het aantal deelnemers. Om praktische redenen is het aantal tafels beperkt tot 9.
Het is dus aan te raden meteen in te schrijven.
 
Je schrijft in door een mail te sturen naar paultjeclement@gmail.com met de namen van het deelnemende paar.
 
De deelnameprijs is 32 euro per speler.
Inbegrepen: koffie vooraf, lunch, koffie met versnaperingen in de namiddag. En als toemaatje een hele dag bridgeplezier.
De winnaars krijgen een mooie prijs, en er worden ook twee prijzen verloot.
 
Dit bedrag stort je op het nieuwe rekeningnummer van Dulcinea BE51 0359 8003 1962 
Met de vermelding marathon 31 05 en je doet het best vandaag nog.
mvg,
Paul Clement

29-04-2018 "Bridge agenda"


Beste bridgers,
Volgende dinsdag, 1 mei is 't Oosthof niet beschikbaar voor bridge. Daarom gaat de drive door in 't Haeneveld. Afspraak om 14:00, iedereen welkom.
 
Het programma van Dulcinea voor week 17 :
Maandag 30 04 bridge in 't Haeneveld om 14:00.
Maandag 30 04 bridge in 't Haeneveld om 19:30.
Dinsdag 01 05 bridge in 't Haeneveld om 14:00.
Woensdag 02 05 vrije viertallen in 't Haeneveld om 14:00.
Donderdag 03 05 bridge in 't Oosthof om 20:00.
Vrijdag 04 05 bridge in 't Haeneveld om 14:00.
 
Ik wens iedereen veel plezier met bridge.
mvg,
Paul

27-04-2018 "Bridge reglement


Ik wil jullie even herinneren aan twee artikelen uit het reglement van de bridgerive.
De bieding blijft op tafel liggen tot na de uitkomst.
Het board blijft zowel tijden de biedperiode als tijdens de speelperiode in het midden van de tafel liggen.
 
mvg,
Paul Clement

25-04-2018 "Bridge agenda"


Volgende dinsdag is 't Oosthof niet beschikbaar voor bridge. Daarom zal de drive op 1 mei doorgaan in 't Haeneveld.

Afspraak om 14:00

Vergeet niet je ploeg aan te melden voor de vrije viertallen op 2 mei. Ook dit tornooi gaat door in 't Haeneveld om 14:00.
 
Paul Clement

23-04-2018 "Benefit tornooi Morning Tears"


Beste bridgers,
 
Op zaterdag 21 april organiseerde Dulcinea een benefiet bridgetornooi. We speelden bridge voor de kinderen van Ethiopië,met name via de VZW Morning Tears.
 
17 paren namen deel aan het tornooi.
Het hadden er gerust wat meer mogen zijn,maar we moeten toegeven dat het tornooi een meer publiciteit had verdiend.
De inleggelden van het benefiet worden door Dulcinea doorgestort naar Morning Tears.
De inkomsten van de bar bedroegen 220 euro.
Ook de helft van dit bedrag gaat naar Morning Tears.
En dan is er een onbekende met een hart van koekebrood die 50 euro extra betaald heeft, met de vraag dit bedrag daaraan toe te voegen.
 
Voor wie niet kon meespelen en toch zijn steentje wenst bij te dragen: het goede adres is BE 24 3631 4405 4538.
Zodra de datum van de editie 2019 vast staat laten we jullie dit weten. Zo kan je het op tijd in je agenda zetten.
Aan alle deelnemers van de editie 2018: dank je wel.
 
mvg,
Paul en Els

20-04-2018 "Bridge info"


Het programma van Dulcinea voor volgende week:

maandag om 14:00 bridgen in 't Haeneveld
maandag om 19:30 bridgen in 't Haeneveld
dinsdag om 14:00 bridgen in 't Oosthof
donderdag om 20:00 bridgen in 't Oosthof
vrijdag om 14:00 bridgen in 't Haeneveld

voor wie er zou aan twijfelen:
vermaak na arbeid, dus ook op 1 mei zullen we bridgen.

En ik wil graag nog twee data onder je aandacht brengen

Op woensdag 02 mei organiseert Bridgeclub Dulcinea Jabbeke de vrije viertallen in 't Haeneveld.
En op zondag 20 mei nodigen Els en Paul je uit om in 't Haeneveld te komen bridgen.

We wensen iedereen veel speelplezier,

mvg,
Paul en Els

13-04-2018 "Bridge kalender"


Ik wil jullie er even aan herinneren dat Dulcinea geen bridgedrives organiseert op maandag 16 04 2018.
De drive van dinsdagmiddag gaat door in 't Oosthof onder leiding van Carlos.
 
Je kan nog altijd inschrijven voor de benefit bridgedrive ten voordele van Morning Tears.
Deze drive gaat door in 't Haeneveld op zaterdag 21 april om 14:00.
 
De inleg bedraagt 8 euro per speler. Dit bedrag gaat integraal naar de VZW Morning Tears. Bridgen voor het goede doel, daar kan je geen nee tegen zeggen.
Graag een mail om je deelname te bevestigen naar verbekechantal@telenet.be
 
Hartelijke bridgegroeten,
Paul en Els

10-04-2018 "Tornooi Morning Tears"


Beste bridgers,
 
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke organiseert op zaterdag 21 april een benefit bridge tornooi ten voordele van de VZW Morning Tears.
Bijgaand vind je een beetje uitleg over de doelstellingen van de VZW.
En in bijlage een uitnodiging tot deelname aan het tornooi.
De inleg van het bridgetornooi gaat integraal naar de VZW.
Een uitzonderlijk goede reden om eens te gaan bridgen 
Aan de verantwoordelijken van de bridgeclubs, die deze mail ontvangen vraag ik ook binnen hun club de publiciteit nog te verspreiden.
 
Met vriendelijke bridgegroeten,
Paul Clement
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke

Beste Bridgevrienden,

        Als lid van de raad van bestuur van VZW Morning Tears engageer ik me voor hun projecten. We zijn een non-profit organisatie, die opkomt voor kinderen die met hun mama in de gevangenis worden opgenomen, en die daar al hun rechten worden ontnomen. In veel landen worden kinderen van veroordeelden verstoten door de gemeenschap. Ons werkterein is momenteel 4 regionale gevangenissen in Ethiopië waar we, met onze fundraising, voeding en onderwijs verschaffen aan 150 kinderen. In Ethiopië voorziet de overheid niets voor deze kinderen; de moeders moeten hun rantsoen met hen delen en er is geen onderwijs. We hebben er kinderen van 10 jaar ontmoet die analfabeet waren. We dromen van een wereld waar de rechten van het kind ook bestaan voor kinderen van gevangenen. 

        We zijn een kleine vzw, gedragen door vrijwilligers, uiteraard onbezoldigd. We slagen erin 90% van onze fundraising-opbrengsten te besteden in onze projecten.

        Voor dit goed doel organiseren we een benefiet bridge drive,met dank aan het bestuur van Bridgeclub Dulcinea voor deze opportuniteit. Uitnodiging in bijlage.

        Deze drive is uiteraard open voor andere clubs en voor alle bridgefanaten. Nodig gerust uw vrienden uit. Iedereen welkom. Indien u niet aanwezig kunt zijn en toch een bijdrage wilt doen : Morning Tears België vzw BE24 3631 4405 4538. 

        Draagt u ons project een warm hart toe, dan kan u ook maandelijks een bedrag via permanente opdracht schenken. Dit helpt om de duurzaamheid van de lopende projecten te verzekeren. Bij sponsoring ovv. giften vanaf 40€ op jaarbasis geniet u van fiscaal voordeel. 

Neem graag een kijk op de website www.morningtears.be

Alvast bedankt, Palmyre Delbeke, Penningmeester Morning Tears

05-04-2018 "Bridge agenda"


Beste bridgers,

Zoals jullie reeds gemerkt hebben kan dulcinea voorlopig verder spelen in het Haeneveld , wat ons veel conform geeft,doordat Paul de bridgezaal huurt.
Ons weekprogramma ziet er als volgt uit:
-Maandagnamiddag en maandagavond in 't Haeneveld.
-Dinsdagnamiddag in het Oosthof.
-Donderdagavond in het Oosthof.
-Vrijdagnamiddag in het 't Haeneveld.
Eerste woensdag van de maand spelen we viertallen in 't Haeneveld.

De zondagbridge wordt georganiseerd door Paul en Els en dat staat los van Dulcinea.

!!!! Op maandag 16 april is het Haeneveld gesloten en wordt er niet gebridged.
Indien er nog vragen zijn contacteer mij maar gerust.
Het bestuur wenst iedereen nog veel bridgeplezier.

Mvg,

Chantal.

04-04-2018 "Vrije viertallen"

De uitslag:
  1. Magda Everaert, Monique Gilliaert, Tine Van Eeghem, Marc Braeckman     74vp (62,18)
  2. Chantal Verbeke, Carlos Desoete, Bernard Dereeper, Robert Imbo              67vp (56,30)
  3. Rosa Dufour, Jeannine Logghe, Greta Yde, Hugo Desimpel                         57vp (47,92)
  4. Jo Nachtergaele, Els Van Loo, Stephan Vanderhaeghe, Elie Raes               57vp (47,92)
  5. Liliane Wittebolle, Christine Verrue, Nicole Legroe, Paul Logghe                   50vp (42,01)
  6. Marina Plancke, Paul Clement, Pierre Berger, Dirk Piepers
De volgende editie van de vrije diertallen gaat door in 't Haeneveld op woensdag 2 mei. Ik wacht vol ongeduld op je inschrijvingen.
Op zaterdag 21 april organiseert Dulcinea een benefit bridge tornooi.,De inschrijvingen gaan integraal naar Morning Tears. Palmyre Delbeke is actief in deze organisatie, die zich inzet voor de kinderen van gevangenen in Ethiopië.
Verdere info volgt weldra.
mvg,
Paul Clement

02-04-2018 "Bridgen op zondag"


Beste bridgers,
 
Zondag 25 maart hebben we genoten van een namiddag bridge in 't Haeneveld, en daarom smaakt het naar meer.
We zijn van plan regelmatig op zondagmiddag een drive te organiseren. Voorlopig denken we eens in de maand.
Volgende afspraak is zondag 8 april. We beginnen te bridgen om 14:00.Iedereen is van harte welkom in 't Haeneveld.
We maken er weer een leuke namiddag van.
 
Paul en Els
Bridgezaal 't Haeneveld
Krauwerstraat 1, Jabbeke