Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29-09-2019 "Wintercompetitie liga 2 & 3"

Beste bridgers,

Gisteren heeft Dulcinea zijn entree gemaakt in Liga 2. Dulcinea ontving de het team van Knokke. Voor Dulcinea speelden Paul, Jacqueline, Marc en Eddy.

Het bleek een moeilijke opgave. In de eerste wedstrijdhelft misten we drie manches, die door Knokke wel geboden werden. Resultaat: een achterstand van 20 imp.
Gelukkig boden Marc en Eddy een manche op het laatste spel, waar wij 2 schoppen min 1 mochten spelen.

De tweede wedstrijdhelft toonden onze weerkracht. We boden een slem, dat aan de andere tafel gemist werd en uiteindelijk wonnen we zelfs de wedstrijd: 62-60.
Na omzetting in vp is dat een gelijkspel 15-15.

Voor Dulcinea 2 streden Greta, Hugo, Liliane en Christine. Hun tegenstanders kwamen van Kortrijk, Bridgeclub Bouwbedrijf.
Dulcinea speelde een goede eerste wedstrijdhelft maar in het tweede gedeelte moesten zij het onderspit delven. 10-20 voor Bouwbedrijf was het resultaat.

Volgende week neemt Dulcinea 1 het op tegen de Witte Beer, een klassieke derby. Dulcinea 2 is bye.

Woensdag kan je nog meespelen in de vrije viertallen. Het team van Greta zoekt nog een bridger om hun line-up te vervolledigen.

mvg,
Paul

16-09-2019 "Zomerkampioenen 2019"

De weermaker deed zaterdag zijn uitstekende best en bijgevolg mochten we buiten in kleedje of hemdsmouwen onder een stralende zon genieten van de receptie en aansluitende pittige paella bij de viering van onze zomerkampioenen.

De prijzen van de zomercompetitie waren dit keer bonnen bij het eethuis MINT (Gistelsteenweg Jabbeke) dat zelfs een prijs sponsorde waarvoor dank. Zoals voorgaande edities gold voor de potentiële winnaars de regel dat elke speler slechts 1 prijs kon winnen. Dat heeft een zeker doorschuifeffect gehad over de diverse reeksen die op hun beurt een volgorde kregen naargelang het aantal deelnemers over het hele zomerseizoen.

Algemeen kampioen (beste 18 resultaten over alle drives) werd tot veler verrassing Marc Braeckman.  Ook Marc Vandenberghe en Els Van Loo wonnen een prijs.

In de vrijdagreeks (106 deelnemers) kwamen Hubert De Troch, Jos Hoebeeck en, ex aequo, Robert Cornelis en Roland Liefhooghe aan hun trekken. Deze beide laatsten winnen elk een gehele bronzen medaille en niet elk een halve.

Dan komt de maandagnamiddagreeks met als winnaar Edouard Coppens. Aangezien deze reeks speciaal gericht is op beginnende bridgers, is er ook een prijs voor de hoogst gerangschikte onder hen. Dat werd deze keer Ann Vandecasteele.

Vervolgens kunnen we Didier Deforche naar MINT sturen met de donderdagprijs (68 deelnemers).

Voor de dinsdagdrive (56 deelnemers) presenteert zich opnieuw een ex aequo, vaste partners, als winnaars van de prijs: Elie Raes en Stephan Vanderhaeghe.

Kampioen van de maandagavondreeks (52 deelnemers) is dan André Jacques geworden. Zijn quasi vaste partner Bernard moet hem onderweg ergens “ontrouw” zijn geweest en mist daardoor een ex aequo eerste plaats. Jammer voor onze feestleider die met zijn team weer instond voor een mooie organisatie (excuus dat dit laatste element in mijn speech voor de vuist onderbelicht bleef).

Tenslotte is er nog de slemprijs die met een verschil van slechts 1 punt binnengerijfd is door Dirk Piepers.

Proficiat aan alle winnaars, maar ook aan alle andere deelnemers want het is de verdienste van alle “verliezers” dat er ook winnaars kunnen zijn.
Daarom werden na afloop van de drive ook nog 4 flessen champagne verloot onder de niet-winnaars. Die vonden hun bestemming bij Michel Delhaye, Hubert Vermeulen, Huguette Van Iseghem en Martien Devreese. Ook aan hen gelukwensen.

Foto’s van het evenement vind je ook door op het icoontje te klikken.
De voorzitter

De uitslag van de zomerkampioenen drive:

Rank Pair Names [NORTH/SOUTH RANKS]                   Bds    Total   Max %Score
===============================================================================
  1    7  Tine Hessels & Luc Vanmarcke                 24   200,00   336  59,52
  2    1  Pierre Berger & Marc Geeraert                  24   199,00   336  59,23
  3    8  André Jacques & Bernard Dereeper          24   180,00   336  53,57
  4    3  Martine Verdonck & Johan Verhaeghe       24   178,00   336  52,98
  5    2  Michel Delhaye & Hubert Vermeulen          24   170,00   336  50,60
  6    6  Els Van Loo & Martien Devreese                24   156,00   336  46,43
  7    4  Christiane Poppe & Fernand Vincke           24   137,00   336  40,77
  8    5  Anaïs Cremers & Linda Lammerteyn          24   124,00   336  36,90
===============================================================================
===============================================================================
Rank Pair Names [EAST/WEST RANKS]                     Bds    Total   Max %Score
===============================================================================
  1    4  Marc Braeckman & Hubert De Troch            24   213,00   336  63,39
  2    5  Huguette Van Iseghem & Françoise Roose  24   198,00   336  58,93
  3    6  Annemie Lebacq & Gilbert Bruyland             24   193,00   336  57,44
  4    8  Marc Vandenberghe & Eddy Naulaerts         24   171,00   336  50,89
  5    1  Christine Verrue & Dirk Piepers                     24   169,00   336  50,30
  6    3  Regine Rosson & Yola Simoens                   24   143,00   336  42,56
  7    7  Edouard Coppens & Didier Deforche            24   140,00   336  41,67
  8    2  Danièle Nazari & Helene Bourdin                 24   117,00   336  34,82
===============================================================================

11-09-2019 "Bridge op donderdag avond"

Beste bridgers,

Na een lessenreeks in Torhout heb ik vorig jaar samen met de cursisten Bridgeclub Torhout opgericht.
De club speelt elke donderdagavond in De Biekorf, Steenveldstraat in Torhout. Dat is op de wijk Driekoningen.
 
Eind deze maand verhuizen ze naar het Centrum van Torhout. Ze zullen dan bridgen in zaal 't Centrum, Beerstraat 20. 
De drives beginnen om 19h30.
 
Ik ga vaak op donderdagavond naar Torhout om de drive van de bridgeclub te leiden. Daarom zal de drive van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke voortaan geleid worden door Dirk en André.
 
Zij zullen ervoor zorgen dat jullie op donderdag met veel plezier in 't Haeneveld kunnen bridgen.
 
mvg,
Paul

10-09-2019 "Uitnodiging AV in hotel Haeneveld"

Zoals reeds eerder meegedeeld zal de gewone Algemene Vergadering (AV) van de leden van Dulcinea vzw plaatsvinden op donderdag 19 september 2019 in het Haeneveld om 18h30  (voorafgaand aan 
de normale drive die na afloop van de AV eveneens doorgaat). 
 
Bij deze worden de leden dan ook overeenkomstig de statuten formeel uitgenodigd tot deze AV. In bijlage is de dagorde gevoegd.
Ik geef grif toe dat dergelijke bijeenkomst net iets minder plezier oplevert dan meespelen in een drive, maar het is een uiting van gehechtheid aan de club.
 
Jullie aanwezigheid wordt dan ook zeker op prijs gesteld. Ze is zelfs in bepaalde mate wettelijk vereist, te weten een quorum van minstens 20% der leden is nodig om geldige beslissingen te nemen.  
Leuke toegift: de aanwezige leden tijdens de AV kunnen na afloop meespelen met de drive met vrijstelling inleggeld te betalen.
 
Alle leden (109 momenteel, aanwezigheidsquorum is dus 22) zijn gerechtigd aanwezig te zijn, deel te nemen aan de debatten en te stemmen. Je kan dat uiteraard doen door persoonlijk aanwezig te zijn, 
dan verneem ja alles uit eerste hand. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid volmacht te verlenen aan een ander lid. Evenwel kan elk aanwezig lid niet meer dan 1 volmacht uitoefenen.
 
In bijlage steekt eveneens het formulier voor het geven van volmacht. De aangewezen gevolmachtigde geeft die dan af aan de secretaris bij de aanmelding en registratie der aanwezigen voorafgaand aan de AV. 
Gelet op de administratie die deze activiteit voor de secretaris inhoudt evenals de wens om stipt te kunnen beginnen (en eindigen!), wil ik vragen om voor jullie aankomst niet te willen wachten tot de 
laatste minuut.
 
Wat de dagorde betreft, wijs ik erop dat overeenkomstig artikel 8,4°, de leden zelf punten ter beraadslaging kunnen toevoegen, inbegrepen ontwerpen tot besluit die ter stemming worden gebracht. Voor de bijzondere voorwaarden die daarbij dienen vervuld (1/20 e  der leden, ttz thans minstens 6, schriftelijk, uiterlijk 3 dagen op voorhand) verwijs ik naar de statuten (zie elders op de site; item aanklikken in kolom links).
 
Zelfs kunnen ter zitting nog punten onder rubriek varia worden voorgesteld maar dat kan dan niet tot een beslissende stemming leiden (wel tot niet-bindend advies aan de Raad van Bestuur).
Ik hoop van ganser harte jullie te mogen verwelkomen op de AV.
 
De voorzitter,
Johan Verhaeghe  

07-09-2019 "Oproep van de voorzitter"

Beste bridgers,
 
Voor aanvang van de drive gisteren, heeft ons sedert jaren trouw lid en gewaardeerde vrijdagspeler Roland Liefhooghe een schets gebracht van de revalidatie van zijn kleinzoon, Jannes Bousson, die 3 jaar geleden een ernstig ongeval had en zelfs lange tijd tussen hemel en aarde zweefde. 
 
Het mag duidelijk zijn dat deze evolutie tot nu, maar ook nog in de toekomst, een enorme inspanning vergt, zowel fysiek, mentaal als financieel, van hemzelf maar ook van zijn familie en geliefden.
Vandaar dat goede zielen zich hebben ingezet om een benefietavond te organiseren. 
 
Omwille van het uitzonderlijk karakter van de geschetste nood delen we u graag de praktische informatie mee (Roland zelf heeft en zal nog bijkomend ook een aantal leaflets verspreiden), samen met een oproep om daar welwillend aan deel te nemen of op andere wijze een steentje toe bij te dragen.
De avond gaat door op zaterdag  5 oktober in het vrijetijdscentrum te Jabbeke  (niet zover van Haeneveld) met volgend programma:
 
18h30 aperitief
19h00 dinner  gourmet invent
21h00 band  the new image
23h00 DeeJay
 
Om aan deze avond deel te nemen wordt een bijdrage van 50 euro pp gevraagd.
Men kan inschrijven via mail aan jannes.bousson@hotmail.com  en betalen aan de deur of storten op BE52 9733 7228 3509 met vermelding van naam + aantal personen.
Wie niet kan deelnemen, kan niettemin via hetzelfde rekeningnummer een donatie overmaken.
Warm aanbevolen.
 
De voorzitter
Johan Verhaeghe

02-09-2019 "Herinnering kampioenenviering"

Dag Allemaal,

Ben je van plan deel te nemen aan de kampioenenviering, gelieve dan deze week in te schrijven. 
Om organisatorische redenen zouden we graag begin volgene week het aantal deelnemers kennen.

Dank.
Hieronder nog eens de uitnodiging.


Kampioen zijn is plezant!

Zaterdag 14 september 2019 is het weer zo laat! 
Onze kampioenen worden in de bloemetjes gezet!
Kom je dat meevieren?

We nodigen jou en je echtgeno(o)t(e) uit in ons lokaal Haeneveld. We starten met een aperitief om 11u30 u met allerlei versnaperingen en daarna gaan we samen tafelen.
Dit keer gaan we de Spaanse  toer op en bieden jullie een heerlijke paella aan!

Omstreeks 14 uur beginnen we aan een bridgedrive.
Niet twijfelen nu inschrijven.

De inschrijving is officieel na overschrijving van 20 euro  (met vermelding van je naam en aantal personen) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Saludos
Het feestcomité

Bernard

27-08-2019 "Parking Hotel Haeneveld"

Beste bridgers,

Zoals reeds aangekondigd en vanaf vandaag (maandag) effectief in voege. De parkeerplaats bij het Haeneveld is alleen nog bereikbaar via de verste poort. Het aantal plaatsen is minder groot dan voorheen

Er zullen geen problemen zijn op maandag, dinsdag en donderdag maar voor de vrijdagdrives zal het wat moeilijker zijn. 
Vandaar mijn oproep om in de mate van het mogelijke met de fiets of in carpool te komen.

Evenzeer zou ik het op prijs stellen als degenen onder ons die nog zeer goed te been zijn, de publieke parking aan het begin van de straat zouden gebruiken zodanig dat de minder mobielen de meeste kans krijgen om bij het gebouw zelf te parkeren.

De voorzitter,
Johan Verhaegen 

23-08-2019 "Hotel Haeneveld"

Beste bridgers,

't Haeneveld krijgt een nieuwe eigenaar en het gebouw zal ook een nieuwe bestemming krijgen.
Voorlopig kunnen we in de zaal blijven bridgen maar we moeten rekening houden met enkele wensen van de nieuwe eigenaar.
 
Omdat er op de parking werken zullen uitgevoerd worden zal de hoofdingang van het terrein vanaf donderdag 22 08 afgesloten worden. Je moet voortaan de parking oprijden langs de achterkant van het gebouw en enkel het verste gedeelte van de parking zal nog kunnen gebruikt worden.
 
Het bestuur.

22-08-2019 "Kampioenen viering"

Beste bridgers en symphatesanten,

Kampioen zijn is plezant! 

Zaterdag 14 september 2019 is het weer zo laat!
Onze kampioenen worden in de bloemetjes gezet!

Kom je dat meevieren?
We nodigen jou en je echtgeno(o)t(e) uit in ons lokaal Haeneveld 
We starten met een aperitief om 11u30 u met allerlei hapje en daarna gaan we samen tafelen.

Dit keer gaan we de Spaanse  toer op en bieden jullie een heerlijke paella aan!
Omstreeks 14 uur beginnen we aan een bridgedrive.
Niet twijfelen nu inschrijven.
De inschrijving  is officieel na overschrijving van 20 euro per persoon  (met vermelding van je naam en aantal personen) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Het feestcomitè

22-08-2019 "Kampioenen viering"

Beste bridgers en symphatesanten,

Kampioen zijn is plezant! 

Zaterdag 14 september 2019 is het weer zo laat!
Onze kampioenen worden in de bloemetjes gezet!

Kom je dat meevieren?
We nodigen jou en je echtgeno(o)t(e) uit in ons lokaal Haeneveld 
We starten met een aperitief om 11u30 u met allerlei hapje en daarna gaan we samen tafelen.

Dit keer gaan we de Spaanse  toer op en bieden jullie een heerlijke paella aan!
Omstreeks 14 uur beginnen we aan een bridgedrive.
Niet twijfelen nu inschrijven.
De inschrijving  is officieel na overschrijving van 20 euro per persoon  (met vermelding van je naam en aantal personen) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Het feestcomitè

16-08-2019 "Resultaat en sfeer "Et Alors" tornooi"

Beste bridgers,

Et Alors is achter de rug en het was een groot succes.  De organisatoren van het tornooi kunnen met tevreden blikken terug kijken. De combinatie Bridge en petanque heeft goed gewerkt. Tot mijn verwondering zijn er een groot aantal bridgers die heel goed kunnen petanque spelen. Nogmaals dank aan iedereen en allen die meegewerkt hebben aan dit tornooi.

Klik op het icoontje voor de sfeerbeelden van dit tornooi.

Edouard

Uitslag van het Bridge-Petanque tornooi:

1. Els Van Loo, Roger Debree, Elie Raes, Stephan Vanderhaeghe - - - - - - - - - - - - - - -149
2. Huguette Van Iseghem, Françoise Roose, Jeanine Volongé, Marie-Louise Clyncke - 143
3. Mieke Debusschere, Dirk Vandekerckhove, André Jacques, Bernard Dereeper - - - - 141
4. Christine Verrue, Liliane Wittebolle, Greta Yde, Hugo Desimpel - - - - - - - - - - - - - - - 130
5. Cathy Spiritus, Edouard Coppens, Tine Hessels, Luc Vanmarcke - - - - - - - - - - - - - - 130
6. Ann Vandecasteele, Bruno Baekelandt, Danièle Nazari, Hubert Vermeulen - - - - - - - 126
7. Marina Plancke, José Nussbaum, Didier Deforche, Annemie Lebacq - - - - - - - - - - - -124
8. Rita Verplancke, Johan Verhaeghe, Jeannine Logghe, Michel Delhaye - - - - - - - - - - 124
9. Ann Ryckaert, Jef Delrue, Luc Walcarius, Geert Werbrouck - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116
10. Diane Vergote, Frida, Angèle Cherlet, Jean De Greef - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -115
11. Simone Priem, Dirk Priem, Regine Rosson, Yola Simoens - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111
12. Christiane De Backer, Kris Vereenooghe, Joost Masureel, Lionel Vanderwee  - - - - 109

13-08-2019 "Bridge etiquetten"

Beste bridgers,

Onlangs speelde ik een bridgedrive. Na drie spellen was de ronde afgelopen en na het teken van de scheidsrechter ging ik samen met mijn partner naar de volgende tafel.

Aan die tafel zaten onze tegenstanders voor de volgende ronde. Ze waren druk bezig het verloop van een gift die ze net hadden gespeeld te analyseren.

Ik had het gevoel toen ik aan die tafel kwam dat ik voor dit paar lucht was. Ze namen niet eens de moeite goeie dag te zeggen.

Ik erger me mateloos aan dergelijk gedrag

Als noord-zuid paar groet je bij het begin van elke ronde het nieuwe paar. Zonder die tegenstanders kan je zelf niet bridgen, dus je bent bij dat je tegen hen mag spelen. De etiquette eist dat je hen van harte welkom heet aan je tafel.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat je de tegenstanders hoort te feliciteren als ze door hun goede bieden en spelen een goed resultaat noteren.

ik zeg altijd: aan de bridgetafel ben je verantwoordelijk voor het speelplezier van de 4 spelers

mvg,
Paul

09-08-2019 "Uitslag viertallen"

Beste bridgers,

Hieronder de uitslag van de vrije viertallen van 7 augustus. Met 3 ploegen scoren we niet hoog, maar dit is waarschijnlijk te wijten aan het mooie zonnige weer en de zomervakantie.

Uitslag vrije viertallen:

  1. Marc Braeckman, Eddy Naulaerts, Pierre Berger, Johan Verhaeghe     44vp
  2. Marina Plancke, Annie Caus, Bernard Dereeper, Dirk Piepers               27vp
  3. Paul Clement, Hubert Vermeulen, Elie Raes, Simone Priem                  15vp

14-07-2019 "Club info zomer periode"

Beste bridgers,

Het is volop vakantie, maar de bridge gaat gewoon door.
Elke week organiseert Dulcinea voor jullie plezier 5 bridgedrives.

We bridgen op maandagmiddag (14h00) en maandagavond (19h30). Er is een drive op dinsdagmiddag (14h00) en donderdagavond (20h00) en voor we op weekend gaan bridgen we nog eens op vrijdagmiddag (14h00).

De drive op vrijdagmiddag is het succesnummer van onze club maar de op de kleinere drives mag er gerust nog wat volk bijkomen. Je bent dus altijd van harte welkom.

En elke eerste woensdag organiseert Dulcinea een viertallentornooi. Zoals alle ander drives gaat dit tornooi door in 't Haeneveld. De manche van augustus gaat door op 7 augustus om 14h00. Graag vooraf inschrijven via mail.

Bovendien organiseert Dulcinea met de regelmaat van een klok een specialleke. Zo is er op 12 augustus ons bridge-petanque tornooi "Et alors". Op dit ogenblik zijn er 10 ploegen ingeschreven voor dit tornooi. Er is nog plaats voor twee teams.

De opzet is dat iedereen drie rondes bridge speelt van 6 giften en iedereen speelt ook een petanquewedstrijd. Na afloop van het tornooi willen we graag samen afsluiten met du pain, du vin et du boursin. Met andere woorden: je kan aanschuiven aan een kaastafel. En wie er dat wenst kan ook 's avonds blijven bridgen.

Deelname aan het tornooi bedraagt 6 euro. Voor de kaasmaaltijd betaal je 12 euro (dranken niet inbegrepen). Als je ons sympathiek vindt, maar je wenst toch niet mee te bridgen-petanquen, dan kan je ook gewoon komen eten. En wie 's middags heeft meegespeeld kan gratis deelnemen aan de avonddrive.

Graag inschrijven met een mail naar dit adres. Betalen doe je op de rekening van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: BE 92 1431 0616 8423

Wie dit nog niet heeft gedaan betaalt ook het lidgeld van de bridgeclub op dit nummer: BE 92 1431 0616 8423 
In het lidgeld is in principe de VBL bijdrage inbegrepen en een eventueel abonnement op Bridge Beter. 

Wat moet je dan betalen?

Je wenst Bridge Beter op papier te ontvangen: het lidgeld is 60 euro
Je wenst Bridge Beter digitaal te ontvangen: het lidgeld is 50 euro
Je wenst Bridge Beter niet te ontvangen: je betaalt 45 euro

Als je via een andere club aangesloten bent bij de VBL dan bedraagt het lidgeld van Dulcinea 30 euro.

Voor dit kleine bedrag geven we je een jaar lang bridgeplezier aan gunsttarief. We ontvangen je betaling graag in de loop van de maand juli. Wie al betaald heeft danken we van harte.
mvg,
Paul

04-07-2019 "Uitslag viertallen juli"

Beste bridgers,
Deze keer namen 5 ploegen deel aan deze competitie.
Een succes, wetend dat het vakantie periode is en daarbij nog terrasjes weer. 
Andere konden weer niet komen door ziekte of verlet.

Hieronder de uitslag van de viertallen van 3 juli 2019

1 - Marc, Hubert, Eddy, Johan                 75vp
2 - Nicole, Jo, Christine, Martine              67vp
3 - Els, Paul, Elie, Stephan                      65vp
4 - Marina, Annie, José, Hubert               62vp
5 - Simone, Dirk, Regine, Yola                 44vp

Edouard