Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

30-06-2020 Nieuwe opgave"


Beste bridgers,
Vandaag krijg je deze hand
♠ 2
♥ K Q J 9 2
♦ A 10 9 8 3
♣ 5 3
 
Je zit in de tweede hand en je vraagt je af of je de hand met 1 harten zal openen maar dan verschijnt er aan je rechterkant een kaartje met 1 schoppen.
wat doe je?
 
mvg,
Paul

29-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Ik was er even niet
Verleden week is mijn navelstreng doorgesneden. Ik ben er niet goed van maar ik blijf wel bridgen.
Vorige week kreeg je deze handen:

♠ J 4 3
♥ 8 7 4 3
♦ K J

♣ A K J 3

♠  A K 8
♥  Q 6
♦  A 10 3 2

♣ Q 8 7 6

Je speelt 3SA met als uitkomst ♠9.
Je hebt 8 vaste slagen. Het volstaat dus 1 slag te ontwikkelen.

Natuurlijk kan een gelukte snit op ruiten dame je de negende slag geven maar wat gebeurt er als die snit mislukt?
Dan is de switch naar harten opgelegd en de verdediging kan zeker 4 hartenslagen oprapen.

Waarom een kans van 50% nemen als er een kans bestaat van bijna 100%?
Kijk naa de uitkomst ♠9. Wat betekent ♠9.

Waarschijnlijk is dit top of nothing. Het kan ook 9 prometheur zijn.
Dus de uitkomende hand heeft ofwel geen enkele kaart hoger dan de 9 of hij heeft de 10 en de dame, en wellicht een lengte.
Dit betekent: als hij de dame niet heeft, dan heeft hij ook de 10 niet.

Je probeert de eerste slag schoppenboer.
Als schoppendame in de uitkomende hand zit dan maakt die boer je slag, en dat brengt je totaal op 9.

Als de boer gedekt wordt door de dame dan neem je de slag.

Je gaat in klaveren naar de tafel en speelt een schoppen naar de 8. Je neemt dus de snit op schoppen 10, die hoogstwaarschijnlijk lukt
Een kans van bijna 100%

Paul Clement

25-06-2020 "Bericht van het bestuur"


Beste bridgers,

Vorige keer vergeleek ik de heropstart met bevrijdingsfeesten maar sprak tegelijk een zekere afkeuring uit voor het gedrag van groepen nachtbrakers. Enkele dagen later verbond Marc 

Vanranst aan die taferelen van uitspatting eveneens de term "bevrijdingsfeesten”. Het mag duidelijk zijn dat ik niet dezelfde lichtzinnigheid voor ogen had met de heropstart van onze 
drives.

Wie mij kent weet dat ik als potentieel feestvierder nog steeds enige ingetogenheid in acht neem. Vergeten we niet dat Corona ook slachtoffers heeft geëist. Overigens wordt er in het algemeen op gewezen dat er een tijd vóór Corona en een tijd na Corona zal zijn.

Ook voor onze club zal het om een kantelpunt gaan, zij het misschien niet helemaal te wijten aan Corona. Het is namelijk zo dat Paul kort voor de vergadering van gisteren er de andere bestuurders over informeerde dat “hij in de toekomst geen drives van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke meer zal leiden”. Ter zitting heeft hij dat, onder gevoelsmatige argumentatie, omgezet in een ontslag als bestuurder.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij daaraan toevoegde geen problemen te hebben met de leden/spelers van de club. We danken 
Paul uiteraard allen voor het (te?)vele werk dat hij voor Dulcinea heeft verzet.

Aan de andere bestuurders om het met de medewerking der leden nu opnieuw waar te maken! Ten gronde was de bestuursvergadering gewijd aan het nemen van principiële beslissingen (en
in de mate van het mogelijke ook praktische) omtrent de heropstart.

Daarbij is het volgende uit de bus gekomen:

1. We zullen aanvankelijk alleen de maandagdrives (namiddag en avond) evenals de vrijdagdrives heropstarten; de eerstvolgende drive die daarna in aanmerking komt is de donderdagavond.

2. Het speellokaal wordt wellicht, maar mogelijk niet voor alle drives, De Linde in Zerkegem; we hebben inderdaad rekening willen houden met de enquête-antwoorden waarin een aantal leden hebben aangedrongen om nogmaals andere locaties te onderzoeken; dat hadden we vorig jaar ook al gedaan voorafgaand aan de proefweek 

Sarkoheem; we hebben momenteel een goede kans op het oog waarvan nog enkele modaliteiten dienen onderzocht; jullie zullen begrijpen dat we niet anders kunnen dan er nog even de spanning in te houden (ook voor onszelf) tot dat plan 100% realiseerbaar bevonden wordt.

3. Bij de eigenlijke heropstart zijn we uiteraard in overgrote mate gebonden aan het charter dat VBL met de Nationale Veiligheidsraad heeft afgesproken en dat jullie voor de aspecten die de individuele bridger aanbelangen door VBL per mail is toegestuurd.

Daar komt een Dulcinea-versie van; al deze aspecten hier uiteenzetten zou te ver leiden, Jullie ontvangen te gepasten tijde meer info. Belangwekkend is wel dat we nog geen precieze datum kunnen meegeven maar we mikken wel op ergens in juli, liefst zo vroeg mogelijk.

4. We hebben besloten de aanschaf en het gebruik van bridgemates nu reeds ten uitvoer te brengen (ipv na afloop van 3 jaar sparen daarvoor); dat zal allicht de taak van de nieuw aan te duiden wedstrijdleider(s) vergemakkelijken.​

5. Hoewel de budgettaire toestand gezond is, noodzaken onvoorziene onkosten ivm Corona, administratieve verplichtingen en de vervroegde uitrol van bridgemates ons ertoe het inleggeld voor de drives te verhogen van 2€ naar 3€ (en van 4€ naar 5€ voor niet leden).

We wijzen erop dat Dulcinea, wat betreft inleggeld én lidgeld, de 
goedkoopste officiële VBL-club van de regio is; we blijven eveneens ons motto getrouw. De ingebrachte gelden dienen in maximale mate ten goede te komen aan en dus terug te vloeien naar de leden

De bestuurders en nieuwe wedstrijdleider(s) blijven onbezoldigd. Hopelijk begint de terugvloei al bij het aanbieden van een als schitterend ervaren nieuwe speellocatie; overigens wordt de inning van lidgelden (in normale jaren vanaf 1 juli) enigszins uitgesteld.

Als voorzitter hoop ik mij, samen met de andere bestuurders, dan ook met dit overzicht op passende wijze te hebben gekweten van de informatie- en transparantieplicht in afwachting van verder praktisch nieuws.

Johan Verhaeghe
voorzitter 

24-06-2020 "Update stepdown"


Vijdag 19 06 2020
Hubert & Gilbert   51,25   Danièle & Eddy   48,75
Rosa & Simone   68,75   Robert & Geert  31,25
Jacqueline & Bob   54,54   Christiane & Didier   45,46
 
Zaterdag 20 06 2020
Madeleine & Ludo   56,94  Simone & Daniele   43,06
 
Maandag 22 06 2020
Els & Robert   54,28   Jef & Paul   45,72
Cathy & Edouard   65,94   Rik & Simone   34,08
 
Dinsdag 23 06 2020
Christiane & Bob  5832   Jacqueline & Tine   41,68
Kris & Yves   56,30   Jef & Yvan   43,50
Simone & Rik   62,88   Hans & Ludo   37,12
Els & Edouard   57,17   Elie & Stephan   42,83
 
Woensdag 24 06 2020
Jef & Paul   60,50   Simone & Hans   39,50
--
Paul Clement

23-06-2020 "Bieding 1SA - 3SA"

Beste bridgers,

Hieronder heb je een hand waarmee uiteindelijk 3SA geboden wordt in O/W.
Zuid komt uit met 2 waarop west de slag neemt met Aas.
Hierop komt west  4 terug waarop oost  boer speelt.
Helaas,  H neemt de slag en 3SA gaat down met 6 slagen.

In de evalueren door het bridge forum kwamen de volgende punten aan bod:
1a - Open je met 1SA als je een goede 6 kaart mineur hebt?
1b - Open je met 1? Dan kom je in 3 terecht en dan is het gedaan met bieden.
2a - Ga je de 8 punten opwaarderen naar 10 punten wetend dat er een  fit is en met de hoop dat de  goed komen?

Het volgende werd naar voor gebracht:
Open je met 1 dan kom je in 3 terecht en dan is het gedaan met bieden.
Bij een 1 wordt er bijna zeker tussen geboden en komt N/Z waarschijnlijk in 3 of 3 terecht welke een grote kans hebben op slagen. (Fit in beide majeurs)

Het forum kwan tot volgend besluit:
Open je met 1 SA wordt het tussen bieden voor de andere partij moeilijker en is de kans groot dat je het contract speelt.
De verhoging naar 3SA is verdedigbaar maar niet zonder risico. 
Pas je met deze hand ga je ook down. 
Uiteindelijk koos het forum voor de opening met 1SA en de verhoging naar 3SA.

Edouard
♠ ♥ ♦ ♣ 

22-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


Beste bridgers,

In vorige opgave dubbelde je partner een openingsbod van 2 harten, zwakke twee en toen dat verhoogd werd naar 3 harten dubbelde hij nog een keer. Wat heeft je partner?

Het eerste dubbel is een klassiek infodubbel. Openingskracht met waarschijnlijk een vierkaart schoppen.

Het tweede dubbel is nog altijd informatief. Het toont zeker meerwaarde, en het ontkent een vijfkaart schoppen. Als hij er 5 had, dan had hij ze nu wel geboden.

Partner moet voor zijn tweede dubbel alle antwoorden kunnen verdragen. De kans op een 4-1-4-4 is erg groot. In dat geval heeft hij dus een vierkaart ruiten.

Je hebt de keuze: 3 schoppen in de vier drie of 4 ruiten in een mogelijke 5-4. Ik denk dat ik kies voor 4 ruiten

Vandaag speel je nog eens 3SA

dit zijn je kaarten:
♠ J 4 3
♥ 8 7 4 3
♦ K J

♣ A K J 3

♠ A K 8
♥ Q 6
♦ A 10 3 2

♣ Q 8 7 5

Uitkomst ♠9. Je hebt 8 vast slagen. waar zoek je de negende slag?

Paul Clement

21-06-2020 "Bridgepraatje"


Beste bridgers,

De pop van een buikspreker noemen ze een dummy. Hij kwettert er maar op los, en vindt zichzelf erg grappig.

In bridge is de dummy verplicht te zwijgen. Zijn enige opdracht: de kaarten spelen die de leider noemt.

Natuurlijk had de dummy graag zelf geprobeerd het contract thuis te brengen. Nu is hij slechts een figurant.

Sommige bridgers zijn wel graag eens de dummy. Het laat hen toe de concentratie even los te laten en de partner kan achteraf niet mopperen van je had zus of zo gemoeten.

Stoïcijns kijkt de dummy toe terwijl zijn partner het contract om zeep helpt. Hoe vaak gebeurt het niet dat de dummy denkt. Speel nu toch die harten 8, die is goed maar de leider gaat naar zijn hand, en harten acht blijft daar onbereikbaar liggen.

Maar soms ziet hij ook dat zijn partner kan snijden als een kok met zijn scherpste mes en als de leider het contract goed afspeelt beseft de dummy dat bridge kunst is.

20-06-2020 "Oplossing + opgave"


Beste bridgers,
 
Op de vorige gift moet je het troeftrekken even uitstellen. Eerst moet je een slag ontwikkelen in ruiten zodat je op een hoge ruiten een schoppenverliezer kan wegwerken dus je neemt de uitkomst in de hand
en je speelt onmiddellijk een ruiten naar het stuk.
 
Je krijgt vandaag slechte kaarten
♠ J 4 3
♥ 7 6 2
♦ J 9 8 4 3
♣ 8 4
links openen ze 2harten zwak
partner dubbelt
(je onderdrukt een kleine paniekaanval)
rechts biedt 3 harten, premptief
je past, rechts past en partner dubbelt opnieuw
rechts een pas, en jij bent aan de beurt
wat doe je?
 
mvg,
Paul

19-06-2020 "Update stepdown"


Maandag 15 06 2020

Yves & Yvan   50,53   Luc & Geert   49,47
Jef & Geert   52,45   Annie & Rik   47,55
Geert & Robert   50,31   Christiane & Simone 49,69
Jacqueline & Katrien   59,64   Christiane & Hubert   40,36

Dinsdag 16 06 2020

Els & Tine   65,03   Elie & Stephan   34,97
Christine & Edouard   55,16   Bob & Paul   44,84
Christiane & Hubert   60,62   Luc & Yvan   39,38
Rosa & Hans  53,21   Annie & Simone   46,79
Anne & Jef   59,10   Yves & Kris   40,90

Woensdag 17 06 2020

Anne & Kris   49,05   Geert & Jos   50,95
Jef & Geert   58,59   Simone & Hans   41,41
Jacqueline & Paul   60,62   Annie & Rik   39,38

Donderdag 18 06 2020

Jef & Yvan   57,12   Yves & Kris   42,88
Els & Paul   63,83   Tine & Edouard   36,17
Katrien en Marleen   50,43   Jo & Stephan   49,57
Christiane & Hubert   62,65   Rosa & Simone   37,35

Paul Clement

19-06-2020 "Bridgepraatje"


Beste bezoeker,

Mag ik beginnen met een grapje?
Money was never an big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game
Donald Trump
En in bijlage vind je er nog eentje:
"Het is kwaad hazen vangen met onwillige jonge honden"

Een uitspraak van mijn wiskundeleraar. Hij had een groot hart voor zijn vak maar vaak werd hij geconfronteerd met de afkeer van zijn leerlingen voor zijn cijferkunstjes.

De bridgeleraar kent dat probleem niet.
Afgezien van een enkeling, die door zijn man/vrouw meegesleept wordt naar de bridgecursus komen al zijn leerlingen op vrijwillige basis naar de les.
Ze zijn leergierig en de bridge leraar opent voor hen een fascinerende wereld. Het is onvoorstelbaar welke avonturen je kunt beleven met die 52 kaarten.

Natuurlijk moet de bridgeleraar het wel leuk houden. Een bridgeles is soms moeilijk, maar het moet altijd entertainment blijven.
Als de bridgeleraar dan ziet dat zijn leerlingen een spel goed bieden en spelen, dan heeft de bridgeleraar daar deugd van.

En het summum van geluk voor de bridgeleraar komt als hij op de bridgedrive door zijn leerlingen naar huis gespeeld wordt.
Alhoewel....

Paul

18-06-2020 "Charter heropstart drives"


Charter heropstart - regels voor de individuele bridger.
 
Vanaf 1 juli krijgen clubs terug de mogelijkheid om clubdrives op te starten. Er is een lijvig charter opgesteld waaraan men zich dient te houden.
De volgende regels zijn van belang voor de individuele bridger:
 
1) U moet in ieder geval op voorhand inschrijven. Als u niet bent ingeschreven, is het niet aangeraden om toch naar de clubs te gaan, aangezien ook het aantal kibitzers zeer beperkt zal zijn (maximum 50 personen in het lokaal).
De clubs zullen mogelijk een systeem van on-line betaling voorstellen. Ga daarop in de mate van het mogelijke in.
 
2) Indien u tekenen vertoont van besmetting (zoals koorts, hoesten, ...), ga zeker niet naar de club (en meld u af).
 
3) Vergeet niet een mondmasker mee te nemen. Op verscheidene tijdstippen tijdens het tornooi zal het dragen van een mondmasker verplicht zijn.
 
4) Ontsmet uw handen onmiddellijk na aankomst in het lokaal. Ook tijdens het tornooi moet de nodige handhygiëne aangehouden worden.
 
5) Uiteraard zijn de algemene regels van social distancing van toepassing (geen handen schudden, afstand houden).
 
6) Begeef u onmiddellijk na aankomst naar uw plaats in het tornooi. Vermijd elke onnodige verplaatsing.
 
7) Indien er bediening aan tafel voorzien is, maak daar dan gebruik van. Zo niet, hou dan de nodige afstand bij het ophalen van de dranken. Er wordt liefst gewerkt met één betaling achteraf.
 
8) Tijdens het spelen is het mondmasker niet meer verplicht (indien er voldoende afstand kan gehouden worden). Het is echter niet toegestaan om andere dan de eigen kaarten aan te raken, inclusief bij het spelen van dummy.
 
9) De Bridgemate wordt enkel door Noord gehanteerd. Hij toont het ingegeven resultaat aan Oost, maar Noord bedient zelf de "accept"-toets.
 
10) Tijdens het wisselen bewegen de Oost-West spelers zich naar de volgende tafel. Oost blijft Oost en West blijft West. Tijdens het wisselen moet het mondmasker opgezet worden.
De spelers nemen hun biddingbox mee naar de volgende tafel. Het verdient zelfs aanbeveling om uw persoonlijke biddingbox van huis mee te brengen.
 
11) Er wordt zo weinig mogelijk onderbroken om te gaan roken. Dummy mag de tafel niet verlaten aangezien hij zijn eigen kaarten moet spelen.
 
12) Na afloop van het tornooi kan nog "nagekaart" worden, maar enkel aan tafels, en binnen een "bubbel" van tien personen, die één week geldig blijft.

Vlaamse Bridge Liga

17-06-2020 "info zomer periode"


Beste bridgers,

Sommige mensen wachten al een leven lang op de grote liefde maar de rechtgeaarde bridger is altijd op de uitkijk naar een slem.

Liefde maakt blind, voor slem zijn je ogen best goed open. Twaalf slagen geven je vlinders in de buik. Dertien slagen bezorgen je een instant orgasme.

Natuurlijk, amper de helft van de geboden slems worden ook gemaakt. De lijn tussen bravoure en zelfbeheersing is erg dun.

Wie ongelukkig is in de liefde rekent op zijn geluk in het spel. Dan krijg je eens een hand met kaarten die je doen knipperen met de ogen. Je wilt een overwinningslied aanheffen, maar dat doet de bridger niet. Daarvoor is hij veel te beschaafd.

Vroeger was het wel eens anders. Op de boten die de Mississippi afvoeren speelde ze om grof geld. Toen heette het spel nog whist en je moest goed opletten als je een Mississippi Heart Hand gedeeld kreeg.

De zes hoogste harten, de drie hoogste schoppen, de vier hoogste klaveren en een renonce ruiten, alles bij elkaar 29 punten

Een groot hartenslem lijkt een kattie in een bakkie maar je kon er donder op zeggen. Altijd zaten de 7 uitstaande harten op één hand.

Ook Alfred Hitchcock was ooit het slachtoffer van dergelijke oplichting.

Paul Clement

16-06-2020 "Bridgepraatje"


Beste bridgers,

Sommige mensen wachten al een leven lang op de grote liefde maar de rechtgeaarde bridger is altijd op de uitkijk naar een slem.

Liefde maakt blind, voor slem zijn je ogen best goed open. Twaalf slagen geven je vlinders in de buik. Dertien slagen bezorgen je een instant orgasme.

Natuurlijk, amper de helft van de geboden slems worden ook gemaakt. De lijn tussen bravoure en zelfbeheersing is erg dun.

Wie ongelukkig is in de liefde rekent op zijn geluk in het spel. Dan krijg je eens een hand met kaarten die je doen knipperen met de ogen. Je wilt een overwinningslied aanheffen, maar dat doet de bridger niet. Daarvoor is hij veel te beschaafd.

Vroeger was het wel eens anders. Op de boten die de Mississippi afvoeren speelde ze om grof geld. Toen heette het spel nog whist en je moest goed opletten als je een Mississippi Heart Hand gedeeld kreeg.

De zes hoogste harten, de drie hoogste schoppen, de vier hoogste klaveren en een renonce ruiten, alles bij elkaar 29 punten

Een groot hartenslem lijkt een kattie in een bakkie maar je kon er donder op zeggen. Altijd zaten de 7 uitstaande harten op één hand.

Ook Alfred Hitchcock was ooit het slachtoffer van dergelijke oplichting.

Paul Clement

15-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Gisteren kreeg je van mij een hand die altijd gemaakt wordt met een eliminatie en ingooi

Ik geef je het speelplan van Stephan

Als ze zelf de ruiten moeten spelen, maak je een slag ruiten.
Dus troef afhalen, 2 x schoppen spelen en schoppen kopen en dan klaveren heer en laatste klaveren weggeven.

Tegenstander is aan slag en moet ofwel in een dubbele renonce spelen of zelf ruiten uitkomen.
Dit lukt als de troeven 3-1 tegenzitten.
Zitten ze 4-0 tegen dan lukt dit niet, maar heb je nog een kans met de snit op de schoppen.

Vandaag is het contract 4 harten

♠ 7 4 3
♥ 8 7 4
♦ K Q 10 3

♣ K 9 6

♠ A K 8
♥ Q J 10 9 6 2
♦ 5

♣ A Q 5

uitkomst kleine schoppen,
in Oost komt schoppenboer, die je neemt met het Aas

wat speel je in de tweede slag?

Paul

14-06-2020 "Update stepdown"


Maandag 08 06 2020

Annie & Rik   62,03   Rosa & Yvan   37,97
Jef & Geert   52,23  Jacqueline & Simone   47,71
Cathy & Edouard   51,35   Christiane & Hubert   48,65
Luc & Geert   69,50   Jost & Lionel   30,50

Dinsdag 09 06 2020

Christine & Edouard   54,92   Hans & Ludo    45,08
Anne & Jef   63,90   Yves & Kris   36,10  == correctie
Els & Robert   62,80   Annie & Simone  37,20
Tine & Paul   59,48   Christiane & Bob   40,52
Geert & Yvan   56,28   Elie & Stephan   43,72

Woensdag 10 06 2020

Paul & Christiane   55,00   Annie & Rik   45,00
Jef & Geert  59,29   Hans & Simone   40,71
Anne & Kris   66,58   Jos & Geert   33,42

Donderdag 11 06 2020

Luc & Geert   57,82   Joost & Lionel   42,18
Els & Paul   71,57   Anneke & Gerda   28,43
Tine & Edouard   59,38   Jo & Stephan   40,62
Christiane & Hubert   61,87   Annie & Simone   38,13

Vrijdag 12 06 2020

Christiane & Theo   59,07   Jacqueline & Paul   40,93
Luc & Yves   52,71   Simone & Rosa   47,29
Anne & Kris   50,32   Jos & Geert   49,68

Zaterdag 13 06 2020

Madeleine & Ludo   55,34   Stephan & Elie   44,66
Els & Paul   50,17   Christiane & Theo   49,83

Paul Clement

14-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"

Beste bridgers,

Jonge vrouw, 46 jaar, in bezit van een sportauto heeft er schoon genoeg van alleen thuis te zitten omdat haar man verslaafd is aan bridge.
Daarom zoekt ze een beschaafde vriend, leeftijd tot 50 jaar om er samen op uit te trekken. Graag een foto bij uw antwoord voegen.

Als antwoord op het vorige probleem krijg je de perfecte analyse, die André me gestuurd heeft:

Ik zou eerst de klaversnit nemen, als het lukt heb ik een extra slag. Begin ik met de snit op schoppen, als die lukt heb ik nog geen extra slag, want ik heb altijd 2 slagen in schoppen en misschien 3 als ze 3-3 verdeeld zijn. 
Dus 1 harten, 2 ruiten, 2 klaveren en 3 schoppen maakt het contract, als de klaveren en de schoppen mee zitten. 

Vandaag speel je 4 harten met deze kaarten
K 9 2
K 10 7 3
J 3 2

K 5 4

A J
A Q J 6 2
Q 5 4

A 7 6

Uitkomst klaver dame. Die ruiten zien er gevaarlijk uit. 
Met welk manoeuvre beperk je de ruiten verliezers tot twee?

Paul Clement

13-06-2020 "Als de goden langskomen"

Beste bridgers en bezoekers,

Gisteren kwamen de goden langs.
Oorspronkelijk was er een noodoproep van Pierre Demandt voor te spelen op de BBO omdat er een tafel had afgezegd.
Toen bleek dat in een record tempo deze tafel opnieuw bezet was hebben we besloten stepbridge te spelen georganiseerd door de VBL.

In deze competitie speel je tegen spelers aangesloten bij de VBL maar over heel Vlaanderen.
Hier wordt dan het Butler punten systeem toegepast zoals bij viertallen. (Contract maken is belangrijker dan overslagen)
Je speelt 9 keer 3 ronden en daarvoor heb je iets minder dan 17 minuten per ronde. (Bieden en spelen)
Elke nieuwe ronde speel je ook tegen andere spelers.

Na het spelen komt ineens de chatbox op gang. 
Men spreekt over IMP's en wenst ons proficiat en het dringt nog steeds niet door bij. 
Oorspronkelijk denk ik dat ik te doen heb met een grapjas, een plaagstok tot de email van de VBL binnen komt en we proficiat worden gewenst met de 1ste plaats en 72 IMP.
Langzaam begint het door te dringen dat het een overwinning is van groot formaat.
Het is zoals ik al heb gezegd: Als de goden langskomen kan en mag alles.

Edouard
*******************************************************************************************
Beste Edouard Coppens,
Deze e-mail bevat het overzicht van het door u op 12-6-2020 gespeelde StepBridge toernooi. 
U bent geeindigd op plaats 1 in een veld van 18 deelnemers met een score van +72 IMP.

Met vriendelijke groet,
StepBridge Administratie

12-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Oplossing vorige oefening:
Als je partner de bieding opent met 1 Klaver en er komt een volgbod van 1 Ruiten dan zeg je met doublet (negatief doublet) dat je in beide hoge kleuren een vierkaart hebt.

Nieuwe oefening:
Je hebt 2SA geopend en partner heeft daarop gepast. Dat is een contract waar zelden veel plezier aan valt te beleven.
Dit zijn je kaarten

♠ 8 7 2
♥ A 8
♦ 7 6 5 4 3

♣ 8 4 3

♠ A Q J 3
♥ J 7 2
♦ A K

♣ A Q 7 2

Uitkomst ♥5, die je lopen naar de heer van Oost. Harten terug voor het Aas.
Je bent voor de eerste en wellicht enige keer in dummy. Je kan de schoppensnit nemen of de klaversnit. Wat is je keuze?

Paul Clement

11-06-2020 "Viertallen"


Beste bridgers,

Gisteren woensdag 11 juni was voor mij een feest. Voor het eerst sinds 13 maart heb ik bridge gespeeld met in mijn hand 13 echte speelkaarten.

Het heeft me veel deugd gedaan en ik wacht vol ongeduld op een vervolg.

Els en ikzelf hebben bij ons thuis een viertallenwedstrijd georganiseerd. Een team met Marc, Hubert, Tchoup en Martine nam het op tegen Tine, Erik, Anneke en ikzelf.

Een echt spannende wedstrijd was het niet. Halfweg dacht ik dat het allemaal nogal vlakke giften waren waarop niet echt zou gescoord zijn.

Inderdaad, wij kwamen niet verder dan 3 imps over 14 giften maar het team van Marc scoorde er 38. Dus halfweg was de wedstrijd al gespeeld.

In de tweede wedstrijdhelft konen we een beetje milderen maar uiteindelijk won het team van Marc 21-9.

In post corona geloof ik in het organiseren van viertallenwedstrijden telkens slechts 8 bridgers. Ik denk bij voorkeur bij iemand thuis.

Wil je meespelen? Je stuurt me een mailtje.
Wil je kapitein zijn van een ploeg? Stuur me een bericht.
Wil je een wedstrijd ontvangen? Ik ondersteun je bij de organisatie.
Heb je een idee over een locatie voor viertallenwedstrijden? Ik luister graag.

Voorlopig zit hier nog niet echt een structuur in maar misschien krijgt het straks allemaal wel vorm en kunnen we er een echte competitie van maken.

Paul Clement

10-06-2020 "Mijmeringen"


Beste bridgers,

Wie gaat bridgen op internet speelt vaak met een volslagen onbekende partner.
Je weet niet hoe goed hij is en op de vraag mannetje-vrouwtje heb je geen duidelijk antwoord.
Bovendien weet je helemaal niet of hij/zij een beetje aardig is of een groot stuk chagrijn misschien is wel net zo goed.

Op stepbridge kan je de computer vragen een partner voor je te kiezen. Daar ben je dan mee getrouwd voor de duur van 3 spelletjes.
Na drie spellen krijg je van de computer niet alleen nieuwe tegenstanders, zoals je op de club gewoon bent maar ook een nieuwe partner waar je het weer drie spelletjes mee moet uitzingen.

Ik heb zin in bridge, en ga een rondje quicksteppen. De tegenspelers wens en me een goede middag en prettig spel. Ze zitten volop te kletsen in de chatbox.
Mijn partner beperkt zich tot het hoogstnodige. Liever geen multi, gewoon zwakke twee, signalen Italiaans. Oke.

We beginnen met een rustige deelscore, waarop we een goede moyenne scoren. Op het tweede board kom ik in een heel scherp slem terecht. Ik doe mijn best, zoals gewoonlijk maar ik ontkom niet aan min 1, zoals gewoonlijk.
Partner komt plots tot leven. Slag voor slag legt hij een speelplan uit dat wel zou hebben gewerkt.

Mijn handen gaan naar het toetsenbord voor een vlammende reactie maar dan bedenk ik me. Nog één board moeten we samen spelen.
ik ga mijn energie toch niet steken in een discussie met die betweter. Ik beperk me dus tot typ (thank you partner)

Misschien volgende keer toch even horen of mijn bridgemaatje vrij is om te spelen.

Paul

09-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Ik keer terug naar een hand die ik je vorige week gaf.
♠ 3
♥ K Q 6 3
♦ A Q 8 7

♣ A K J 8

Rechts opent zwak 2♠. Je dubbelt, links komt 4 sch, pas, pas en je dubbelt nog eens. Na pas links biedt partner 4SA.
Is dat om te spelen?

Nee, want als hij de schoppen tegen heeft wat in SA na die bieding toch conditio sine qua non is kan hij beter het dubbel inlaten.

Azenvraag misschien? Nee hoor, hij zou met een hand die nu geschikt is om slem te spelen toch geboden hebben na 4S en als hij een vierkaart harten heeft dan kan hij ze toch gewoon bieden.

Nee hoor, niets van dat alles. Partner heeft een hand met beide mineurs en hij vraagt me een mineur troef te kiezen dus bied ik 5 klaveren en ik heb twee kansen.

Misschien wordt 4S gemaakt dan hoop ik dat 5 klaveren een goede redding is of misschien maak ik 5 klaveren, dat zal misschien ook wel goed zijn.

Of misschien gaan zowel 4S als 5 klav down en dan ben ik een beetje triest maar dat hoort bij bridge.

Vandaag een eenvoudige vraag: Partner opent de bieding met 1 Klaver, rechts een volgbod van 1 Ruit.
Dit is je hand:
♠ K Q 5 2
♥ K 8 5 3
♦ 7 5 2

♣ 6 3

Wat is je bod?

Paul Clement

08-06-2020 "Stepdown update"


Vrijdag 05 06 2020
Simone & Paul  57,01  Jacqueline & Didier  42,99
Tine & Els  51,17  Christiane & Hubert   48,83
Luc & Geert   54,62   Elie & Stephan   45,38
Jos & Geert   53,29   Anne & Kris   46,

Zaterdag  06 06 2020
Els & Christiane  64,56 Ludo & Madeleine  35,44
Gerda & Hubert   53,20   Simone & Yvan   46,80
Rosa & Paul   53,63   Christiane en Theo  46,37

Zondag  07 06 2020
Els & Paul   53,88   Luc & Geert   46,12

Paul Clement

07-06-2020 "BBO viertallen"


Beste bridgevrienden,

Zoals je weet of niet weet, maar je kan dagelijks deelnemen aan de viertallen organisatie op BBO, 
Deze internet site heeft bekendheid gekregen met het opkomen van de Corona virus.
De site wordt gevonden op de volgend internet adres: http://www.bridgebase.com
Het eenvoudigste is een icoontje aanmaken met de directe link.

Eerst aanmelden, username kiezen en dan inloggen. Vijf minuuten voor het aanvangsuur volstaan. Dan op mijn usernaam (JACOBS) klikken en deze bijvoegen als vriend, dan melden dat je er bent via prive chatbericht. (Balk onderaan het scherm)

Elke dag om 14 u en 20 u organiseer ik een viertallen tornooi.

In bijna alle sessies mis ik minstens 1 à 3 spelers dus je kan bijna altijd meespelen of desnoods eens meekijken indien volzet.

U kan best uw belangstelling in bepaalde dagen en uren aan mij doorgeven dan bevestig ik deze per kerende mail.
Bvb: Ik kan kan steeds op dinsdag en donderdag om 14 u spelen.

Mijn emailadres is joshoebeeck@telenet.be

Heb je geen account! Geen probleem. Maak dan een BBO-account aan en wordt gratis lid.
BBO-account aanmaken
Heb je nog geen gebruikersnaam bij Bridge Base Online, vraag er op voorhand een aan. 
Ga naar BBO, druk op de rode knop "Login/Register" en volg de stappen onder "Word lid (gratis)!"

Mvg,
Jos Hoebeeck

07-06-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"


je kreeg de vorige keer een mooie hand van mij

♠ 3
♥ K Q 6 3
♦ A Q 8 7

♣ A K J 8

19 pnt met een single schoppen
en in alle andere kleuren een vierkaart

rechts van je een openingsbod 2 sch zwak
je dubbelt
links biedt 4 sch en na twee keer pas ben jij opnieuw aan de beurt

Je dubbelt nog een keer

Dit dubbel is optioneel
Uiteraard heb je ovderwaarde
Als partner schoppen tegen heeft mag hij het doublet inlaten
anders wordt hij verondersteld een kleur te bieden.

Je partner verrast je met zijn bod: 4SA

wat zou dat zijn?

06-06-2020 "Realiteit"


Beste bridgers,

Het lijkt me heerlijk een partner die altijd beschikbaar is en die eindeloos kan doorgaan, die de afspraken niet vergeet en plezier vindt in mijn biedfantasie.

Een degelijke partner van vlees en bloed lijkt me onvindbaar dus ga ik bridgen met de computer.

Ik installeer het programma. Schenk een glas wijn in, een zacht muziekje op de achtergrond en het vooruitzicht op een avond ontspannen en harmonieus bridgen. Dat valt lelijk tegen.

Mijn partner heeft zo zijn eigen idee. Hij past als ik een competitief dubbel plaats en hij biedt na mijn strafdubbel. Als ik ook maar een beetje kracht toon laat hij de teugels vieren en is klein slem wel het minste.

Hij komt een aas uit als hij de heer niet heeft en hij komt onder het aas uit tegen een schoppenmanche.

Na een uur heb ik er schoon genoeg van. Ik sluit de computer af, en giet mijn glas nog even vol.

Dan ga ik naar de huiskamer en vraag mijn partner van vlees en bloed of ze misschien zin heeft in een potje scrabble.

Paul

05-06-2020 "Contract 4 schoppen"

Beste Bridgers,

Gisteren mochten wij 4 schoppen spelen.
Iedereen komt in dezelfde bieding van 4 Schoppen terecht.
Je bezit voldoende punten en er is een 9 fit in schoppen.
Het contract gaat down bij 2 van de 3 ploegen.
Hoe slaag je erin om toch het contract te maken?
Oost speelt het contract.
De uitkomst is ruiten 2 in Zuid.
Veel plezier.

Edouard

04-06-2020 "Uitslag stepdown"


Maandag  01 06 2020
Christiane & Paul  66,62  Annie & Rik  33,38
Jacqueline & Yves  50,50  Luc & Geert  49,50
Cathy & Edouard  62,19  Jef & Geert  37,81

Dinsdag 02 06 2020
Christiane & Bob   53,44  Els & Christiane  46,56
Rosa & Tine  65,79  Ludo & Hans  34,21
Luc & Yvan  68,12  Annie & Simone  31,88
Kris & Yves   41,25  Anne & Jef   41,25
Elie & Stephan  50,50  Christine & Edouard  49,50

Woensdag 03 06 2020
Luc & Jef   54,50  Geert & Paul   45,50
Christiane & Hubert  51,50  Annie & Rik  48,50
Anne & Kris  67,75   Jos & Geert  31,25

Donderdag 04 06 2020
Tine & Edouard   60,63   Katrien & Marleen   39,37
Kris & Yves   55,81   Anne & Jef   44,19
Christiane & Els   54,16   Rosa & Jacqueline  45,84
Paul & Yvan   59,53   Liliane & Christine   40,47
Jo & Stephan   57,24   Annie & Simone   42,76
Luc & Geert   56,23   Joost & Lionel   43,77

03-06-2020 "Bieden en begrijpen"

Beste bridgers,

Bieden en elkaar begrijpen is belangrijk.
Onlangs kregen we een bieding en op het eerste ogenblik stelde ik mij de vraag:
Schoppen is nooit rechtsreeks geboden en toch landen ze in 6 Schoppen.
Het is mooi om de bieding hieronder te volgen.
Uit het resultaat zien we dat zowel 6 ruiten als 6 schoppen gemaakt worden.
Hieronder een voorbeeld.

Edouard

02-06-2020 "Oplossing + opgave"


Best bridgers,

In vorige opgave vroeg ik je 3SA te spelen met deze kaarten, uitkomst kleine harten.
♠ J 6 5 3
♥ Q 3
♦ A 7 6

♣ A J 8 2

♠ A 10 9
♥ A J 4
♦ K J 3

♣ K 7 5 3

De uitkomst kleine hart maakt het erg waarschijnlijk dat de heer in de uitkomende hand zit daarom probeer je in de eerste slag harten dame. Hartendame maakt de slag.

Je hebt nu 7 topslagen er moeten dus nog 2 slagen ontwikkeld worden. In schoppen kan je de dubbele snit nemen. De kans dat één van de snits lukt is 75% en extra voordeel is dat na een mislukte snit west aan slag komt.

Als hij de aanval in harten verderzet, dan ontwikkelt hij een extra hartenslag. Ook als hij ruiten of schoppen speelt ontwikkelt hij een slag voor de leider en als hij klaveren speelt, dan ontwikkelt hij onze tweede kleur.

Vandaag is de grote schudder weer vrijgevig geweest
Dit is je hand
♠ 3
♥ K Q 6 3
♦ A Q 8 7

♣ A K J 6

Je rechtertegenstander opent de bieding met 2 Schoppen, een zwakke twee. Je dubbelt dit openingsbod.
Tot je ontzetting bieden ze links 4 Schoppen. Na twee keer pas ben je weer aan de beurt. 
Bieden of passen, wat kies je?

01-06-2020 "Preëmptief opening"


Je partner doet een preëmptief.

1 - Steunen: 

De openaar belooft ongeveer 6 slagen. Je telt vooral de slagen in jouw hand om te beslissen of je het preëmpt gaat verhogen. Slagen zijn belangrijker dan punten. 
Eigen kleur bieden garandeert een goede vijfkaart, en is mancheforcing.

Om 3SA te bieden moet je aansluiting hebben in de openingskleur, je hebt immers de lengteslagen nodig en stops in de andere kleuren.
Bieden is constructief, je gaat niet bieden om partner uit zijn preëmpt te redden.

2 - De tegenpartij opent preëmptief:

Eigen kleur bieden: Goede vijfkaart met openingskracht.

Dubbel is informatief en garandeert dus openingskracht.
Na een preëmpt in lage kleur moet je minstens een 4-3 hebben in de hoge kleuren.
Na een preëmpt in hoge kleur moet je een vierkaart hebben in de andere hoge kleur.

Net als na een gewoon openingsbod kan je ook de variant hebben met een heel sterke hand en een uitgesproken kleur
3SA: goede stop in de openingskleur en gewoonlijk een lange lage kleur, die voor de slagen zal zorgen.

Cuebod na 3klaveren of 3ruiten; Een sterke hand met minstens een 5-5 in de hoge kleuren. (moet je wel afspreken met je partner)

Paul

31-05-2020 "Stepdown bijgewerkt"


Beste bridgers,

Gegevens zijn bijgewerkt. Uitslag stepdown :

Zondag 24 05 2020
Christiane & Hubert   54,50  Jacqueline & Paul   45,50

Maandag 25 05 2020
Cathy & Edouard  56,22  Christiane & Christiane  43,78
Annie & Rik  56,10  Jef & Geert  43,90
Luc & Geert  58,50  Joost & Yves  41,50

Dinsdag 26 05 2020
Christine & Edouard  52,50  Els & Tine  47,50
Jacqueline & Didier  55,30  Annie & Simone  44,70
Luc & Yvan  51,56  Rosa & Geert  48,44
Christiane & Hubert  54,79  Hans & Ludo   45,21
Elie & Stephan  53,21  Christiane & Paul  46,79
Anne & Jef  52,35  Kris & Yves  47,65

Woensdag 27 05 2020
Annie & Rik  57,82  Katrien & Marleen  51,88
Luc & Geert  62,82  Christiane & Christiane  37,72
Didier & Paul  65,37  Jef & Geert  34,63

Donderdag 28 05 2020
Jo & Stephan  51,88  Els & Paul  48,12
Paul & Edouard  60,60  Christiane & Hubert  39,40
Christiane & Bob  51,26  Annie & Simone  48,74

Vrijdag 29 05 2020
Anne & Jef  60,50  Yves & Kris   39,50
Luc & Geert  54,92  Joost & Lionel  45,08

Zaterdag 30 05 2020
Jo & Paul  68,63  Christiane & Christiane  31,37
Tine & Els  59,42  Elie & Stephan  40,58
Jacqueline & Katrien  54,20  Rosa & Simone  45,80
Luc & Jos  54,37  Anne & Kris  45,63

Zondag 31 05 2020
Christiane & Theo   61,02  Madeleine & Ludo   38,98--
Paul Clement

30-05-2020 "SA+3?"

Beste bridgers,

Vorige week kregen we een hand met de volgende kaarten.
Iedereen komt in 3SA terecht wat normaal is. Niemand ziet dat er 6SA kan gemaakt worden. 
In geen enkele kleur is er een fit.

Uit de resultaten kan men uitmaken dat ondanks N/Z maar 28 punten heeft er twee ploegen zijn die 3SA + 3 hebben gehaald.
Het loont de moeite om eens uit te zoeken hoe men aan 3SA + 3 geraakt.
Veel plezier,

Edouard

29-05-2020 "Nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Als je een openingsbod doet in een mineur en na een bijbod van je partner een herbieding doet van 2SA dan beloof je een evenwichtige hand met 18-19 pnt.

Als je een openingsbod doet in een mineur en je doet een herbieding van 3SA dan beloof je een goede hand met lengte in die mineur. Dat was dus de goede keuze met de hand die ik je de vorige keer gaf.

Vandaag ma je nog eens aan de slag in 3SA.
Dit zijn je kaarten

♠ J 6 5 3
♥ Q 3
♦ A 7 6

♣ A j 8 2

♠ A 10 9
♥ A J 4
♦ K J 3

♣ K 7 5 3

Uitkomst ♥2
Welke harten leg je in de dummy
Welke kleur ga je eerst ontwikkelen

Paul Clement

29-05-2020 "Even bezinnen"


Beste lezers,

Jonge mensen hebben nauwelijks belangstelling voor bridge. Is de consequentie dat we het hoofd in de schoot moeten leggen en dat bridge ten dode is opgeschreven?

Het antwoord is: absoluut niet. Veel van die jongeren zullen op latere leeftijd bridge ontdekken en ervaren hoe geweldig dit spel is.

Activiteiten zijn vaak leeftijdsgebonden. De jeugd gaat naar de disco en het voetbalveld. Ze chatten op sociale media en hangen op de bank voor de teevee.

Ouderen krijgen tijd om te bridgen. Bridge is een sport voor ouderen. Dat moeten we accepteren. 

En als de jongeren van nu te oud zijn voor de disco dan zullen ze een bridgecursus volgen. Bridge moet het van de jeugd niet hebben maar voor de ouderen is het een fantastisch tijdverdrijf.

Paul

28-05-2020 "Uitslagen stepdown"


Maandag 25 05 2020

Cathy & Edouard  56,22  Christiane & Christiane  43,78
Annie & Rik  56,10  Jef & Geert  43,90
Luc & Geert  58,50  Joost & Yves  41,50

 

Dinsdag 26 05 2020

Christine & Edouard  52,50  Els & Tine  47,50
Jacqueline & Didier  55,30  Annie & Simone  44,70
Luc & Yvan  51,56  Rosa & Geert  48,44
Christiane & Hubert  54,79  Hans & Ludo   45,21
Elie & Stephan  53,21  Christiane & Paul  46,79
Anne & Jef  52,35  Kris & Yves  47,65

28-05-2020 "Nieuwe opgave"


Beste brisgers,
Vandaag krijg je deze mooie hand
 Q 5
♥ K 10 8
♦ A 9
♣ A K Q 10 7 5
Je opent de bieding 1Klaver, pas links, partner biedt 1 ruit en na een pas rechts ben jij opnieuw aan de beurt
Wat is je bod
 
mvg,
Paul

27-05-2020 "Bridge info + opgave"


Ooit was de beroemdste bridgespeler Omar Shariff. Later hield Deng Xiaoping, de sterke man in China van 1978 tot 1992. Zijn geest scherp door dagelijks bridge te spelen. De voormiddag was voor staatszaken, de namiddag was gereserveerd voor bridge.

Vandaag is het best gekende gezicht van een bridgespeler waarschijnlijk dat van Bill Gates. Samen met de andere multimiljonair Warren Buffett otganiseert hij de Buffett Cup.

Een bridgewedstrijd waar een team uit Europa het opneemt tegen Amerikaanse bridgers. Het evenement gaat om de twee jaar door, en is geïnspireerd op de Ryder Cup in golf

In mijn vorige nieuwsbrief vroeg ik je 4 harten te spelen met deze kaarten

♠ A K 8
♥ K 9 4 5
♦ 7 6 3 2

♣ 8 3

♠ Q 6 5
♥ A J 10 6 2
♦ K

♣ A 10 6 2

Oplossing:
Je hebt 3 klaververliezers, een zekere ruitenverliezer en een mogelijke hartenverliezer. Je moet ervoor zorgen slechts één klaverslag te verliezen. Dat kan, door twee keer klaveren in dummy te troeven.

Als je de eerste klaver neemt, harten Aas en Heer speelt, de dame valt niet dan geef je de verdediging de kans als je een klaver afgeeft, troefdame te spelen. Het gevolg is dat er nog slechts één troef op de tafel ligt en dan kan er dus maar één klaver afgetroefd worden. Dit gevaar kan je bezweren door pas de tweede klaver te nemen.

Paul

26-05-2020 "Kroegentocht"


Beste lezers,

In 1983 bedachten enkele studenten, lid van bridgeclub APIH in Groningen dat het wel plezant zou zijn om van café naar café te trekken en in elke kroeg een paar spelletjes te bridgen.

De bridge kroegentocht was geboren. Het initiatief kreeg volop navolging. Ook de kleinere bridgeclubs wilden met een eigen kroegentocht voor de dag komen.

Ik ben zelf in Jabbeke gaan zoeken of er voldoende geschikte drankgelegenheden waren. Torhout leek me meer mogelijkheden te bieden. Alhoewel, met het Aards Paradijs, de Snelle Duve,  Alainprovist en Les Tsars moet er iets te regelen vallen.

In Antwerpen waren er in vorig jaar 504 deelnemende paren. Soms zijn de tafeltjes te klein, het licht te slecht en de muziek te luid maar dat mag de pret niet drukken.

Soms lijkt de tegenstander niet al te snugger, hij doet alles verkeerd maar hij blijkt een topscore neer te zetten. Het lachen lijkt je even te vergaan, maar een wandeling in de zon naar de volgende tafel doet wonderen.

Helaas, er zijn geen bridgedrives meer en omdat de horeca dicht is zijn er zeker geen kroegendrives. Het enige wat overblijft is online bridgen en dat is toch niet echt hetzelfde.

Gisteren kreeg je van mij een hand met 15 pnt en een goede vijfkaart schoppen. Rechts wordt geopend, en je kiest voor een schoppenvolgbod. Partner biedt 1SA; hij heeft minstens 9 goede punten. Met jouw 15 punten, die na de openaar goed geplaatst zijn moet je toch niet twijfelen
Je biedt 3 SA, partner zal wel 9 slagen thuisbrengen.

Vandaag speel je vier harten met deze kaarten
♠ A K 8
♥ K 9 5 4
♦ J 6 3 2

♣ 8 2

♠ Q 6 5
♥ A J 10 6 2
♦ K

♣ A 10 6 4

de uitkomst is Klaverheer. Speelplan gevraagd.

Paul

25-05-2020 "Stepdown update"


Beste bridgers

Hierbij de uitslagen van vorige week
We hebben geen numerus clausus dus je bent altijd welkom op stepdown.

Maandag 18 05 2020
Rosa & Paul 58,07 Els & Jacqueline 41,93
Cathy & Edouard  63,67  Christiane & Hubert  36,33
Luc & Geert 56,84  Joost & Yves  43,16
Jef & Geert 58,59  Annie & Rik  41,41

Dinsdag 19 05 2020
Annie & Simone 50,92  Rosa & Els 49,08
Katrien & Marleen 59,46  Ludo & Hans  40,57
Elie & Stephan 58,74  Christiane & Theo  41,26
Luc & Yvan  50,03  Christiane & Tine  49,97
Kris & Yves  64,16  Anne & Jef  35,84

Woensdag 20 05 2020
Anneke & Gerda 52,18 Annie & Rik 47,82
Christiane & Hubert  61,10  Danièle & Simone  38,90
Geert & Jef  56,45  Jacqueline & Yvan  43,55 
Kris & Yves  65,27  Jos & Geert  34,73

Donderdag 21 05 2020
Els & Edouard  60,42  Annie & Simone  39,58
Kris & Yves  63,16  Jef & Yvan  36,84

Vrijdag 22 05 2020
Jos & Geert  54,69  Ann & Kris  45,31
Luc & Geert  58,96  Yves & Lionel   41,04
Christiane & Christiane  62,34  Rosa & Simone  37,66
Elie & Stephan 52,84  Paul & Jacqueline  47,18

Zondag 24 05 2020
Madeleine & Ludo  59,62  Simone & Danièle  41,38

Paul

25-05-2020 "Bridgepraatje"


Ik citeer voor jullie Koos Vrieze, voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond

"Ik raad iedereen aan: ga vaker viertallen. Je zult verbaasd staan over het plezier dat je eraan beleeft"

Wil je graag een viertallenwedstrijd spelen? Ik hoop dat ik weldra je bubbel terug mag ontvangen. Daag me uit, ik organiseer een team. Jij zorgt voor een ploeg en we nemen het straks tegen elkaar op.

Als je partner een openingsbod doet in een kleur dan belooft hij een kracht van 12-19 pnt. Als je 6-9 punten hebt, geen biedbare kleur op niveau 1 en geen steun in de openingskleur dan is je bod 1SA.

Waarom bied je vanaf 6 pnt? De bovengrens van de opening is 19pnt. Dus 19+6=25, en met 25 pnt speel je graag de manche.

Als je partner een volgbod doet, dan heeft hij 9-15pnt. Met 6 pnt extra zal je geen manche spelen, en heb je dus geen reden om te bieden.
De kracht van het 1SA antwoord wordt opgetrokken tot 9-12 pnt. Uiteraard met een stop in de kleur van de opening. Met de hand die ik je gisteren gaf bied je dus 1SA.

Vandaag zijn dit je kaarten;
♠ A J 10 8 5
♥ K 8 3
♦ K Q J 2

♣ J 6

Rechts openen ze 1♣, je doet een volgbod 1♠, links past. Partner biedt 1SA en rechts een pas. Wat is je bod?

mvg,
Paul

24-05-2020 "Creativiteit in Bridge"

Beste bridgers,

Bridge blijft een ingewikkeld kaartspel met een groot aantal mogelijkheden zowel in het bieden als in het spelen. Daarbij komt nog elkaar begrijpen en verdragen.
Bridge is een kaartspel waar beider partners, zich een techniek eigen maken, die kan leiden tot de overwinning.

Je mag er van uitgaan dat de meeste spelers die stepbridge spelen via de VBL een goede ervaring hebben in het bridgespel.
In dit voorbeeld bieden enkele ploegen 3SA in O/W richting. Een andere ploeg doet dit in N/Z. (7 down slagen)
Andere bieden een contract van 3 of 4 ruiten. 
4 Ruiten word geboden als de N/Z 3 harten biedt.

Hieronder een voorbeeld van hoe uiteenlopend biedingen kunnen zijn met een positieve of negatieve score als gevolg.

Edouard

24-05-2020 "Nieuwe opgave"


Beste bridgers,

Onlangs kreeg je van mij een slemcontract. Ik suggereerde enkele speellijnen maar geen enkele daarvan was de goede.
Je hebt 4 klaveren in de ene hand en drie in de andere. Die vierde klaver kan goed worden als de klaveren 3-3 zitten maar die kans is niet zo groot. 

Wat je wel kan doen is de vierde klaver in de dummy troeven met het aas. Je neemt dus klaver heer en je incasseert schoppenaas. Je haalt hoogstens één keer troef.
Dan ga je naar klaverenaas, incasseert schoppenheer waarop je ruitendame wegdoet. Daarna geef je een klaver af. Je komt aan slag en speelt de vierde klaver, die je in dummy troeft met het aas. Dit is je 12de slag.

Vandaag krijg je deze hand:
♠ K 10
♥ 10 9 4 2
♦ A 10 5 2

♣ A 8 4

Links is er een openingsbod van 1 Ruit. Partner biedt 1 Sch, rechts past. Je bent aan de beurt, wat is je bod?

Paul

23-05-2020 "Bridge: Viertallen"


Beste bridgers,

Bij viertallenbridge bestaat een team, hoe kan het anders uit 4 personen, opgedeeld in twee paren
Je speelt tegen een ander team van twee paren, waarbij van elke team het ene paar NZ zit en het andere paar OW uiteraard aan twee verschillende tafels

De scores worden in een kolom wieder en zieder genoteerd en na afloop van een ronde worden de aan beide tafels behaalde scores met elkaar vergeleken.
Dat noemen we het "uitslaan", en het kan soms tot euforische toestanden leiden, met name als er een grote swing is.

Veronderstel even dat OW aan de ene tafel 4 sch maakt, terwijl NZ aan de andere tafel erin slaagt 4 harten te bieden en maken een swing van dubbele manchepunten voor het team.
Uiteraard, blijdschap in het ene team betekent verdriet bij de andere ploeg.

Eigenlijk is viertallen het echte bridge waar het om gaat is het bieden en maken van manches en slems niet om het halen van een overslagje, zo overgewaardeerd in parenbridge

Een bedenking in tijden van corona;
Als je een viertallenwedstrijd speelt, dan zijn dat 8 bridgers aan twee tafels. Eén bubbel gaat op bezoek bij een andere bubbel.

De tafels staan natuurlijk niet te dicht bij elkaar. Kwestie van niet te kunnen meeluisteren naar het onvermijdelijke napraten.
Social distancing is in deze vorm van bridge dus beter te realiseren dan op een klassieke parendrive.
Misschien ligt de toekomst van bridge in een heropleving van het viertallen.

Wat mij betreft: graag
ik heb dit altijd het liefste gespeeld

Paul

23-05-2020 "Oplossing + opgave"


Best bridgers,

Ik vroeg je gisteren een speelplan te maken voor een contract 3SA
Je hebt 5 vaste slagen, en de klaveren zullen zeker zorgen voor de nodige 4 extra slagen. Het is dus een eenvoudig spelletje maar een beetje hebzucht kan geen kwaad.
Je hebt in ruiten A K Q in de hand en een waardeloze vierkaart in de dummy.

Waardeloos? Als de ruiten 3-3 willen zitten dan wordt de dertiende ruiten in dummy goed. Het is dus de moeite dat eerst te testen.
Daarom speel je in de slagen 2, 3 en 4 de topruiten, als iedereen drie keer bekent dan ligt er op tafel een goed ruiten die bereikbaar is met een klaver.
Om bovendien ook de bereikbaarheid van de vijfkaart klaver in je hand te garanderen neem je de eerste slag op tafel met schoppenaas.

Op hemelvaart mag iets meer zijn
Je speelt 6 Harten met deze kaarten

♠ K 7 6 3 2
♥ A 4 2
♦ J 4

♣ A 8 4

♠ A
♥ K Q J 7 5 3
♦ A Q

♣ K 6 5 2

Uitkomst klaverdame
11 topslagen en legio kansen op een twaalfde slag.
Ruitensnit, schoppen vrijtroeven, klaveren 3-3,....
Waar ga je voor?

mvg,
Paul

22-05-2020 "Oplossing + Opgave"


Best bridgers,

Ik vroeg je gisteren een speelplan te maken voor een contract 3SA
Je hebt 5 vaste slagen, en de klaveren zullen zeker zorgen voor de nodige 4 extra slagen. Het is dus een eenvoudig spelletje maar een beetje hebzucht kan geen kwaad.
Je hebt in ruiten A K Q in de hand en een waardeloze vierkaart in de dummy.

Waardeloos? Als de ruiten 3-3 willen zitten dan wordt de dertiende ruiten in dummy goed. Het is dus de moeite dat eerst te testen.
Daarom speel je in de slagen 2, 3 en 4 de topruiten, als iedereen drie keer bekent dan ligt er op tafel een goed ruiten die bereikbaar is met een klaver.
Om bovendien ook de bereikbaarheid van de vijfkaart klaver in je hand te garanderen neem je de eerste slag op tafel met schoppenaas.

Op hemelvaart mag iets meer zijn
Je speelt 6 Harten met deze kaarten

♠ K 7 6 3 2
♥ A 4 2
♦ J 4

♣ A 8 4

♠ A
♥ K Q J 7 5 3
♦ A Q

♣ K 6 5 2

Uitkomst klaverdame
11 topslagen en legio kansen op een twaalfde slag.
Ruitensnit, schoppen vrijtroeven, klaveren 3-3,....
Waar ga je voor?

mvg,
Paul

21-05-2020 "Ode to Bridge"

20-05-2020 "Opmerkelijke score"

Beste bridgers,

Vorige week kwam er een tafel met een opmerkelijke score.
11 van de 12 tafels hadden een rondpas. 
Toch was er een ploeg die de tafel opende met 1 klaveren in de vierde hand met 10 punten om uiteindelijk te belanden in 1 SA. 
De 1 SA wordt gemaakt en wat blijkt dat dit loonde en hij een 100% mocht optekenen. 
Minder gezellig voor de tegenspelers die een ongewilde 0% te verwerken kregen.

Klik op de onderstaande foto om deze te vergroten.

Edouard

19-05-2020 "Tips and tricks"


Beste bridgers,

Gisteren kreeg je van mij een prachtige hand met 18 pnt, 5 ruiten 4 schoppen en singleton harten.

Als je partner schoppen biedt dan kan je natuurlijk 4 schoppen bieden. De manche in schoppen. Je toont 18-19 pnt en een vierkaart schoppen.

Als je daarbij ook je singletone harten in beeld wilt brengen, dan kan je dat doen met een splinterbod. Je biedt de harten met dubbele sprong: 4 harten.

Je moet dit natuurlijk alleen doen als de splinter deel uitmaakt van de afspraken in je partnership, want het is absoluut af te raden de hele tijd biedproblemen te scheppen voor je partner omdat hij zich voortdurend moet afvragen wat je bod nu weer betekent.

Dus mijn advies: als je het goed wilt doen; bied 4 schoppen. Als je het nog beter wilt doen: spreek af met je partner splinters te gaan spelen.

Een cake bakken is niet zo heel moeilijk. Het is wel belangrijk dat je de ingrediënten in de juiste volgorde toevoegt. Dat geldt ook bij het maken van een goed speelplan.

Je speelt 3SA met een uitkomst schoppendame

♠ A 7
 K Q 3 2
♦ 6 5 4 2
♣ K J 8

♠ K 3
 6 5 4
♦ A K Q
 
♣ Q 10 7 6 5

hoe ziet je speelplan eruit?

mvg,
Paul

18-05-2020 "Mislukte bieding"

Beste bridgers,

Zoals reeds vermeld is online bridge verschillend ten opzichte van zaalbridge.
Onlangs overkwam mij het volgende. 
Mijn partner nodigde mij deze keer uit om multi te spelen en maakte nog een aantal andere afspraken en conventies die te volgen waren. 
Echter bij de bieding vergeet hij een van die afspraken en het resultaat was ernaar. Catastrophe bieding.
Zoiets kan je maar beter vermijden en zeker als je online bridge speelt.
Hieronder een voorbeeld: Ik heb de namen verwijderd. Klik op de onderstaande foto om deze te vergroten.

Edouard

18-05-2020 "Stepdown update"


Vrijdag 15 05 2020
Yvan & Paul 56,46  Jef & Geert 43,54
Luc & Geert 55,52  Jos & Geert 44,48

Zaterdag 16 05 2020
Christiane & Gilbert 71,09  Danièle & Hubert  28,91
Christiane & Paul 66,10 Christiane & Theo  33,90

Zondag 17 05 2020
Els & Paul 63,57 Madeleine & Ludo 36,43
Tine & Paul  54,45  Luc & Geert  45,55

Paul Clement

17-05-2020 "De ijsheiligen"


De ijsheiligen zijn voorbij en we hebben het gevoeld. De noorderwind is ons verschillende dagen komen bezoeken en de temperaturen doken de diepte in.

Een van de ijheiligen is niet zo onbekend en wat blijkt:

Sint-Corona wordt voornamelijk aanbeden in Oostenrijk en het oostelijk deel van Beieren. In deze gebieden zijn verschillende bedevaartsoorden rond haar cultus te vinden.

Ze wordt beschouwd als patrones van zaken die gepaard gaan met geld, zoals gokken en schattenjagen. Ze wordt ook genoemd als beschermheilige van slagers en van houthakkers. Dat laatste houdt verband met de wijze waarop ze werd gedood.

Corona wordt voorgesteld als jonge vrouw in mooie gewaden met op het hoofd een kroon (haar naam), een martelaarspalm in de hand en een witte lelie (maagdelijkheid).
Otto III bracht in 996, na zijn keizerskroning, haar stoffelijk overschot naar Aken.

 

16-05-2020 "Stepdown update"


Maandag 11 05
Luc & Geert 63,69 Jef & Yves 36,31

Woensdag 12 05 
Luc & Geert 68,00 Annie & Rik 32,00
Anneke & Paul 53,36 Christiane & Christiane 46,64
Jos & Geert 45,85 Anne & Kris 45,15
Els & Rosa 56,62 Simone & Didier 43,38
Geert & Edouard 52,68 Je & Yves 47,32

Donderdag 14 05
Tine & Edouard 59,53 Annie & Simone 40,47
Elie & Stephan 51,20 Tine & Els 48,80
Christiane & Hubert 54,27 Rosa & Jacqueline 45,73
Anne & Jef 52,01 Kris & Yves 47,99
Luc & Geert 68,05 Joost & Lionel 31,95

Paul Clement

15-05-2020 "Met 30 punten naar de slem"

Gespeeld op Step bridge georganiseerd door de VBL.
En wat blijkt wat zuid ook uitkomt, de slem is gemaakt. 
Wie 6 ruiten speelt heeft wel wat minder punten maar evenveel IMPs. Het verschil van 70 punten levert geen extra IMP op. 
Wie 3SA + 3 speelt incasseert (- 5 IMPs)  
In dit spel komt zuid 2 klaveren uit.
Klik op de onderstaande foto om deze te vergroten.

Edouard

14-05-2020 "Waarom spelen we wedstrijden van 16 boards?"


Als je op step speelt dan krijg je tussen de boards door niet veel ademruimte. Als kaart 52 gespeeld is, dan krijg je onmiddellijk 13 nieuwe kaarten.

Als je op de club speelt dan krijg je een rustpauze zeker als je na de ronde wisselt van tafel en ook door het nakaarten na een board, al is het maar even.

Minder dan 16 spellen kan eigenlijk niet vind ik maar sommige spelers hebben het na 16 spellen wel even gehad en snakken naar een beetje rust. Daarom zetten we de standaard op 16 boards.

Als je 16 spellen te weinig vind dan kan je afspreken er 20 of 24 te spelen maar dat doe je in principe bij aanvang van de wedstrijd.

Als je voor je begint afspreekt hoeveel boards je zal spelen dan is het niet meer mogelijk de tafel te verlaten omdat je net een goede score hebt behaald en die wil je niet om zeep helpen door een nul op het volgende board.

Zondag 10 05 2020
Madeleine & Ludo 59,43 Simone & Paul 40,57
Els & Jacqueline 53,84 Simone & Paul 46,16

Maandag 11 05 2020
Jo & Els 50,82 Christiane & Hubert 49,18
Cathy & Edouard 58,75 Elie & Stephan 41,52
Joost & Yves  56,00 Jacqueline & Christiane 44,00

Dinsdag 11 05 2020
Hans & Ludo  51,70  Luc & Yvan  48,30
Christiane & Hubert  64,11 Madeleine & Didier 35,89
Katrien & Paul 64,38 Rosa & Simone 35,62
Yves & Kris 50,71 Jef & Anne  49,29
Christiane & Theo 55,13  Els & Tine  44,87

Paul Clement

13-05-2020 "Bridge online"

Beste bridgers,

Zoals al vermeld zijn er verschillende manieren om online Bridge te spelen:

1 - Stepbridge georganiseerd door Paul Clement (Dulcinra). Dit gebeurt in het algemeen tussen de leden van onze club .

2 - BBO. Is gratis en wordt nu beheerd door Jos. Dit systeem heeft een aantal beperking. Hier spelen bridgers van Brugge en omgeving.

3 - Stepbridge individueel of met 2. Hier speel je meestal tegen Nederlanders. (Grootste groep)

4 - Stepbrigde georganiseerd door de VBL. Er wordt maandag en vrijgag avond gespeeld. 27 giften met een tijdslimiet van 15 minuten voor 3 giften. Dit is meer competitie gericht. Het heeft een beetje weg van de beker van Vlaanderen. Hier speel je enkel tegen leden die aangesloten zijn bij de VBL.

Klik op de foto om deze te vergroten. 

12-05-2020 "Stepdown"


Wil je een wedstrijd spelen? Je stuurt me een mailtje waarop je zegt wanneer je wilt spelen en ik zorg ervoor dat er 4 bridgers aan de tafel zitten.
Als je inschrijft als paar, dan kan je altijd spelen. Als je individueel inschrijft dan probeer ik je aan een partner te koppelen.
Bij voorkeur stuur je me daags voordien een mail maar als je pas om 16:00 bedenkt dat je om 20:00 wilt spelen, aarzel dan niet, het lukt nog wel om een tafel te vormen. Vanmiddag? vanavond? Stuur me een bericht, ik zet je aan tafel.

Overzicht van de gespeelde wedstrijden

Donderdag 07 05 2020
Christiane & Hubert 56,51 Rosa & Didier 43,49
Jacqueline & Paul 52,70 Tine & Edouard 47,30
Kris & Yves 52,81 Anne & Jef 47,19
Luc & Geert 54,66 Joost & Lionel 45,34

Vrijdag
Yvan & Paul 52,47 Luc & Yves 47,53
Jos & Geert 51,25 Anne & Kris 48,75

Zaterdag 
Christiane & Danièle 53,77 Hubert & Gilbert 46,23
Els & Paul 62,53 Christiane & Hubert 37,47

Paul Clement

11-05-2020 "Einduitslag BBO reeksen"

10-05-2020 "Het zal je maar gebeuren"

09-05-2020 "Nieuwe start BBO"


Beste bridgers,

Met genoegen mag ik jullie meedelen dat vanaf hedenavond Jos Hoebeeck de taak van wedstrijdleider op zich zal nemen. 
Gisterenavond en deze middag hebben we getest, en ik ben ervan overtuigd dat het zal lukken. 
Daarbij kan Jos ook rekenen op Marc Vandenberghe, die ook gemachtigd is om viertallen wedstrijden te openen. Zij gaan dat goed doen !!!

Jos heeft mij gevraagd jullie te verwittigen. 
Het programma dat ik heb opgesteld wordt aangehouden. 
Aan jullie om aanpassingen of wijzigingen met hem te bespreken. 
Jos zal er vandaag om 20 uur zijn, maar zeker is al dat vanaf morgen zal gestart worden om 20 u 15.

Veel plezier aan allen, groetjes, Pierre

09-05-2020 "Stepdown"


Nog een nagekomen uitslag uit Torhout en de resultaten van woensdag.
Een drukke dag op stepdown. Ik liet 4 tafels spelen en Anne kon hier nog een tafel aan toevoegen.
Ondertussen zijn 37 bridgers actief in onze competitie en ik mag daar elke dag een naam aan toevoegen.
Gisteren was dat Christiane Poppe en vanavond maakt Tine Hessels haar entree in de step arena

Enkele uitslagen:

Dinsdag 05 05 2020

Jef & Ann 55,37 Kris & Yves 44,63

Woensdag 06 05 2020

Els & Rosa 69,30 Luc & Jef 30,70
Hubert & Christiane 58,22 Annie & Rik 41,78
Christiane & Paul 52,70 Elie & Stephan 47,30
Anne & Kris 58,75 Jos & Geert 41,25
Anneke & Gerda 52,81 Simone & Didier 47,19

mvg,
Paul

08-05-2020 "Web-bridge of zaal-bridge"


Beste bridgers,

Vele bridgers denken dat zij betere resultaten gaan boeken als ze allerlei conventies toevoegen aan hun systeem. Vaak ervaren ze dat dit niet blijkt uit te komen want dan moet je die conventies ook allemaal beheersen en dat is niet zo vanzelfsprekend. Er ligt dus altijd een vergissing om de hoek op je te wachten

je herkent waarschijnlijk deze situatie

Louis moet uitleg geven over het bod van zijn partner Charlotte. Hij doet dat zoals het hoort, zo duidelijk mogelijk maar Charlotte hoort een uitleg die helemaal niet klopt met wat ze met haar bod bedoelde.

In een live bridgeclub zonder schermen is het onvermijdelijk dat zij de uitleg van haar partner hoort. Maar met wat zij gehoord heeft mag zij in de verdere bieding geen rekening houden.

Als ze dat toch doet, dan is er sprake van een overtreding en dan komt de arbiter (schoorvoetend) aan tafel.

T'is weer van dat zie je hem denken. De arbiter legt uit dat er inderdaad sprake is van een overtreding en hij zal eventueel de score aanpassen maar hij kan het nooit voor iedereen goed doen. Gegarandeerd zijn er minstens twee spelers ontevreden als hij de tafel verlaat.

Soms zegt een paar: Hoe is het mogelijk, hier mag werkelijk alles. Hij zou beter de reglementen toepassen.

Soms zegt het andere paar: Met al die reglementen is het plezier er voor mij wel vanaf. Spelen met het mes aan tafel daar doe ik niet aan mee.

Online is het helemaal anders. Daar alerteer je zelf je bod en je geeft zelf de uitleg over het bod dat je hebt gedaan. Die uitleg is dus altijd juist en je partner krijgt je uitleg niet te zien. Hij weet zelfs niet of je nu al dan niet hebt gealerteerd.

Ik wil hier geen pleidooi houden voor online spelen tegenover de klassieke drives maar de alerteerregeling is in alle geval beter. Online gaat de info van het alert naar de tegenspelers. Op de club is het alert al te vaak een informatie voor de partner.

mvg,
Paul

07-05-2020 "BBO reeksen"


Beste bridgers,

Helaas kreeg ik deze nacht bericht van B.B.O.  dat ik mijn limiet voor het inrichten van viertallen heb bereikt. 
Hedenavond is dan ook de laatste reeks die ik mag organiseren.  
Indien één van jullie wil overnemen, dan wil ik hem/haar graag de nodige inlichtingen verstrekken.  

Alleszins komen voor B.B.O. nieuwe leden niet in aanmerking, met moet al langer lid zijn en al vele keren ingelogd zijn, om toelating van hen te verkrijgen viertallen te organiseren.  

Intussen bedank ik iedereen voor de aangename sfeer waarin we hebben gespeeld, en mocht ik in de volgende dagen toch nog een positief antwoord van B.B.O. ontvangen op mijn vraag de limiet te verhogen, dan laat ik u dat weten.

Pierre Demandt

06-05-2020 "Spel 16 op BBO"

05-05-2020 "Joke"


Een echtpaar speelt samen als bridgepaar en verzeilt in een onmogelijk 4H-contract dat 2 down gaat. De man bood ietwat overmoedig.
De vrouw, ervan uitgaand dat zij weer fout bood, dekt zich onmiddellijk onnodig in :

"Ik toonde je alles wat ik had", verdedigde zij zich.
 "Het is daarom dat ik je trouwde", was zijn laconiek antwoord.

04-05-2020 "Qiuzvraag"


Wie heeft de Stayman conventie uitgevonden ? 

Logisch zou je toch denken Stayman himself. Nee dus ! Jack Marx, de partner van Samuel Stayman, en George Rapee ( niet te verwarren met de ons meer bekende Adolf Rappe ) hebben onafhankelijk van mekaar deze conventie ontwikkeld. 
Maar het was Samuel Stayman, in 1950, 1951 en 1952 wereldkampioen teams, die alles netjes op papier heeft vastgelegd en gepubliceerd. 

Leuk weetje nog :

Victor Mitchell, een andere partner van Sam Stayman had een afspraak gemaakt om openingen op 4 hoogte in ♣ en ♦ als transfer te gebruiken voor respectievelijk ♥ en ♠. 
Onze Sam, die kennelijk graag zijn naam vereeuwigd zag, wilde ook deze conventie naar hem vernoemen. 
Dus inventief als hij was kwam hij op het idee zijn naam achterste voor te spellen en aldus ontstond de Namyats conventie.

03-05-2020 "Club info"


Beste bridgevrienden,

Laat ik mijn praatje beginnen met een welgemeende dank-je-wel aan Bernard die ons tot nog toe met zijn ludieke filmpjes erg heeft geholpen om er de goede luim in te houden tijdens de corona-ophokplicht. Hij zal het zelf wel niet zeggen, maar ik vermoed toch dat hij (terecht) erg gecharmeerd zal zijn door de veelvuldige blijken van sympathie die vele leden hebben laten blijken. Maar spijtig voor ons heeft hij besloten de pauzeknop in te drukken. Een beetje rust zal hem goed doen maar ik ben er bijna zeker van dat zijn creativiteit straks weer zal kriebelen. Ik kijk er in elk geval naar uit.

Overigens kunnen jullie ook op de website enig relaas opvolgen van de bridge-activiteiten die voor onze leden en spelers georganiseerd worden door of via Paul op het internet (stepbridge). Geïnteresseerden om daar ook van te proeven kunnen hem altijd contacteren via het clubmailadres. Voordeel daarvan is dat je kan spelen met je bekende clubleden tegen clubleden.

Wie toch liever “het ruime sop” van de bridgewereld verkiest kan rechtstreeks of via VBL stepbridgen of via BBO gaan. Ook daarover vind je info op onze website.

Van het corona-front komt vooralsnog, maar met nogal wat reserve, min of meer goed nieuws. De landing lijkt ingezet maar voorlopig weten de piloten nog niet te zeggen wanneer we echt landen. Wie ondertussen al zijn hele huis en tuin heeft gekuist, gezaaid en geplant en een muiskramp heeft opgelopen aan de PC, kan zich ook al eens buiten zijn kot wagen om te wandelen en te fietsen (ook ik heb al mooie maar onbekende plekjes ontdekt in de buurt) en straks zelfs te gaan hengelen (= geduldstraining die later aan de bridgetafel van pas kan komen), tennissen of golfen (om slagen te maken). Een leuke bridgedrive waarbij we de tegenspelers rechtstreeks in de ogen kunnen kijken ipv virtueel zit er jammer genoeg nog niet in. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de goesting zou ik zeggen.

Hou jullie gezond en laat de moed niet zakken. Na het “blijf in uw kot” van Maggy is er hoop voor het “We’ll meet again” van de Britse queen … (ook een taaie madam).

Johan Verhaeghe

voorzitter    

02-05-2020 "Bieding BBO spel 9"

Bieding spel 9. O/W bied 4  en aan de andere tafel wordt 6  geboden. West is even verstrooid en vergeet azen te vragen. Het resultaat was 4  +3 gespeeld door West (Edouard) en aan de andere tafel gaat 6   down.met -1 

Il het middenvak zie je hoe de bieding is verlopen. O/W is kwetsbaar. Noord komt ♠ uit. 

Edouard

30-04-2020 "6 ruiten of 5 schoppen"

Beste bridgers,

Wat bieden we in O/W : 6 ruiten of 5 schoppen of 3 harten in N/Z. Klik op de foto om deze te vergroten. (N/Z en O/W zijn kwetsbaar)

Edouard

25-04-2020 "Stepdown"


Beste bridgers,

In tijden van Corona kunnen we niet gezellig in de bridgezaal gaan zitten.

Met de kaarten in de hand trokken we door het hele land maar nu zou dat een niet noodzakelijke verplaatsing zijn en ook het rommelen in het biedbakje blijkt levensgevaarlijk.

Het alternatief is online bridgen en om het allemaal een beetje boeiend te houden heb ik via stepbridge een kleine competitie georganiseerd.

Het is niet echt een clubdrive maar we gaan met vier bridgers aan een tafel zitten en spelen daar een wedstrijd N/Z tegen O/W. In principe loopt die wedstrijd over 16 giften. Je kan ook zeggen we spelen een wedstrijd over 90 minuten.

De score die je haalt op de wedstrijd wordt opgenomen in een klassement. Ik hou het klassement bij en de deelnemers krijgen twee keer in de week een overzicht van de gespeelde wedstrijden en een update van de rangschikking.

Je kan eender welke dag spelen. De wedstrijden beginnen in principe om 15:00 in de namiddag en om 20:30 's avonds. Je kan zoveel wedstrijden spelen als je wilt.

Hoe gaat het?
Als je donderdagavond wilt spelen dan stuur je me op woensdag een mailtje. Je schrijft bij voorkeur in met een partner en dan zorg ik voor 2 tegenspelers.
Als je als paar aangemeld bent dan heb je de absolute garantie dat je een wedstrijd kunt spelen.

Als je geen partner hebt dan kan je individueel aanmelden. Ik probeer dan voor een partner te zorgen en voor tegenstanders. Hopelijk kunnen we op die manier nog een beetje genieten van ons geliefde bridgespel.

gespeelde wedstrijden 22-25 april 2020

22 04 2020 
Paul & Rosa: 62,47 tegen Els & Christiane 37,53

23 04 2020
Luc & Geert 51,57 Joost & Lionel 48,43
Elie & Stephan 57,40 Jo & Paul 42,60

24 04 2020
Rosa & Els 51,56 Martien & Mieke 48,44
Christiane & Hubert 56,17 Rosa & Jacqueline 43,83

25 04 2024
Els & Paul 64,42 Hubert & Gilbert 35,58

mvg,
Paul

24-04-2020 "BBO nieuwsbrief"

Beste bridgers,

Kaarten kunnen grillen hebben. Bieden we 4 schoppen of 3SA. Zie voorbeeld: Klik op de kader om deze te vergroten.

Edouard

23-04-2020 "BBO viertallen"

Beste bridgers,

Voor computerbridge stond ik echt niet open gezien het menselijk aspect er niet is. Het is leuker gezellig samen te zijn dan alleen maar achter een computerscherm te zitten.

Ik heb mij laten overhalen om toch bridge online te spelen en hieronder vind je het resultaat: Beginnersgeluk?

Edouard

20-04-2020 "Info VBL"


Beste clubcorrespondent,

De Bridgeclubs liggen reeds enkele weken stil. Er zijn echter tal van mogelijkheden om online te bridgen. Zie  hiervoor:   https://vbl.be/online-bridge .

Zo is er BBO , BIC , Funbridge, en er is Stepbridge.

Vanaf vrijdag 24 april organiseert VBL tornooien op stepbridge voor haar leden, elke vrijdagavond en elke maandagavond om 20.00u . ( Dat kan eventueel nog uitgebreid worden) .

Om deel te nemen dien je lid te zijn van VBL én van Stepbridge.

Alle info over stepbridge vind je op www.stepbridge.nl : je kan beginnen met een 'proefaccount' van enkele weken. Nadien kost lidmaatschap € 59,50 per jaar.

Om mee te doen is het noodzakelijk dat je je vooraf aanmeldt bij Leen@vbl.be met je lidnummer VBL, je homeclub en je Stepnaam.

Het Dagelijks Bestuur VBL

16-04-2020 "On-line bridge"


Beste vrienden van de bridge,
 
Gelet op de corona-evolutie en de bijgaande overheidsmaatregelen zullen we wellicht onze bridgedrives nog voor geruime tijd moeten missen. 
Alvast ook voor de marathon van 28 mei slinken de kansen.
 
Vandaar dat onze wedstrijdleider Paul met medewerking van Didier zal pogen via stepbridge (internetplatform om bridge te spelen bij wijze van thuiswerken) een wekelijks tornooi te organiseren voor de leden/spelers van Dulcinea Jabbeke en van de bridgeclub Torhout. 

Gelet op de grote bevraging van dat platform ziet het ernaar uit dat de maandagavond als speelmoment zou gelden. 
Zij zullen jullie verder op de hoogte houden en instructies bezorgen hoe dat alles in het werk zou gaan. 
We hopen uiteraard allen dat het lukt en veel interesse wekt. 
We danken hen voor het initiatief en de inspanningen die ze ervoor leveren.
 
Tenslotte zullen we de hele gang van de corona-zaken wellicht best overleven door dag per dag te nemen zonder al te hoge verwachtingen te stellen. 

We houden jullie verder op de hoogte in geval iets zinnigs te vertellen valt over de herneming van onze normale activiteiten. 
Ondertussen blijft ook Bernard zijn stinkende best doen om er met zijn filmische berichten de moed in te houden.
 
Hou jullie goed en tot bridgens.
 
Johan Verhaeghe
voorzitter

08-04-2020 "Paaswensen"


Lieve mensen,

Een grote lege zaal, stilte en rust.

Overal virussen, hopelijk kunnen jullie ze buiten de deur houden en is iedereen tip top oké.
Bij ons lukt dat wel, denken we. Het is even wennen, maar ik word elke dag verwend. Paul zorgt voor koffie en we bridgen samen op step.

Nu de tuin er netjes bij ligt hebben we tijd. De vingers van Paul krijgen een licht groene kleur

Alle masterpoints zijn ondertussen geteld.

Een onverwacht telefoontje doet deugd. Een warme stem geeft een heel ander gevoel dan een mailtje.
We brengen ook veel tijd door met de neus in een kookboek. Iiets later staat het feestelijk diner op tafel.

Ondanks de angst, die nooit helemaal verdwijnt, is het toch ook genieten.
Maar we missen jullie. Een babbel op de bridgedrive, op de uitkijk wie er vandaag komt spelen, de drukte als jullie binnenkomen.

We kijken uit naar betere tijden. Ondertussen wensen we jullie een zonnig paasfeest.

mvg,
Els en Paul