Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

09-09-2020 "bericht van het bestuur""

Beste bridgevrienden, 

We zijn eind augustus onze fysieke bridgedrives opnieuw kunnen starten. De talrijke inschrijvingen steunen ons enthousiasme.

Hierbij volgen we heel strikt de 3 pijlers van de coronamaatregelen: afstand – ontsmetten – mondmaskers. Collectief doel daarvan is de bescherming van de gezondheid van alle aanwezigen. We denken verder dan alleen ons eigen comfort. Het is trouwens alleen de naleving van deze officieel van hogerhand opgelegde regels die ervoor zorgen dat we MOGEN bridgen.

Toch stellen we wat nonchalance vast bij enkele deelnemers bij het correct dragen van het mondmasker. Nonchalance is corona’s beste vriend! 

Mogen we er nogmaals op aandringen steeds en correct het mondmasker te dragen! Dat mondmasker is niet aangenaam dragen, maar uit respect voor iedereen is het een noodzaak! Bedankt daarvoor.

Deze week ontvingen we van Edouard de mededeling dat hij zijn activiteiten rond de website “buurtwijzer – Dulcinea” stopzet. Hij heeft daar heel wat energie ingestoken en door de jaren heen een prachtige website draaiend gehouden. Onze bridgeclub had er een mooi informatiekanaal aan, de moderne media waardig.

De site telde heel wat bezoekers en stond bij velen op de favorietenlijst om resultaten, klasseringen en andere info rond onze clubverrichtingen na te gaan. We zijn hem daar uitermate dankbaar voor. Van harte bedankt Edouard!

Het bestuur aanvaardt de doorgegeven vlag en is van plan een nieuwe clubwebsite op te bouwen. We doen al het mogelijke om snel weer op het  www  een plaatsje te bemachtigen en jullie via deze weg op de hoogte te houden van de clubactiviteiten.

Vergeet overigens niet om tijdig voor in te schrijven voor de deelname aan onze drives op maandagmiddag in De Linde,evenals op donderdagavond en vrijdagnamiddag bij de Xaverianen.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

02-09-2020 "Drive in De Linde"

Beste bridgers,

In De Linde te Zerkegem daagden 10 paren op voor een rustig, aangenaam en ontspannend potje bridge. Wie er was, keert zeker tevreden terug. Wie het nog niet heeft gewaagd om eens naar het lieflijke Zerkegem te komen, moet dat toch nog maar eens overwegen. Nieuwe kans volgende week ...
Uitslag kan je weervinden door op knop "Uitslag clubdrives" te klikken.
 
Johan

01-09-2020 "Stepbridge Competitie"

Beste bridgers,
 
Ons eerste seizoen op stepbrige is afgelopen. Ik hoop dat jullie er veel plezier aan hebben beleefd. In alle geval gaf het tijdens de lockdown 
de kans om toch een beetje te bridgen.
 
De bridgedrives in de clubs gaan weer opstarten maar belet ons niet ook online te blijven spelen.
 
Op 1 september begint de wintercompetitie. De dulcinea stepbridge competitie loopt tot 14 februari. Zo houden we de Dulcinea tradities in ere en ik hoop de wintercompetitie te kunnen afsluiten met een bridgefeestje. In het hoofd van Els is de voorbereiding van dit feest al in volle gang.
 
Paul Clement

31-08-2020 "Club info"

Dag vrienden en vriendinnen van bridgeclub Dulcinea
 
Toen ik vrijdagmorgen opstond regende het pijpestelen maar zat mijn hoofd vol zonnige gedachten, want de bridgedrives startten weer op.
Daar de corona troubles voor een noodzakelijke bridgepauze zorgden en gezien mijn geheugen me af en toe in de steek laat, heb ik toch nog even de basistheorie bekeken... want wat zijn de correcte antwoorden op een checkback Stayman, hoe werkt die Puppet Stayman alweer, Michaels cuebid, de unusual 2SA, hoe signaleren...
 
Ik stelde vast dat ook mijn partner Marc nog eens goed moest nadenken over de vele conventies, maar al bij al waren we tevreden over het resultaat.
Vrijdagnamiddag zag ik alleen blije gezichten, blij dat de bridge heropstartte, blij elkaar weer te zien, een knipoogje, een afstandelijke groet, een kort gesprekje... dus alleen maar gezelligheid!
Het mondmasker, de ontsmetting van de tafel en handen na elke drive nemen we er zonder problemen bij, safety first!
 
Ik kijk al uit naar de maandagnamiddagdrive om 14.00u in De Linde te Zerkegem en naar de heropstart van de donderdagavond drive in onze superlocatie bij de Xaverianen in Sint-Michiels om 20.00u.
 
Bernard

30-08-2020 "Nieuwe opgave 6♠"

29-08-2020 "Enkele mededelingen"

Beste bridgers,
Enkele mededelingen:
 
1. Er wordt door de stad gevraagd om de (gratis) ondergrondse parking te willen gebruiken en in elk geval niet op het terrein bovengronds voor de hoofdingang; uiteraard mag je ook op straat parkeren als daar plaats is.
 
2. Er is een zwart jasje blijven hangen in de vestiaire; stuur een mail aan de voorzitter om af te spreken voor teruggave (wellicht op één of andere van onze volgende drives).
 
3. Aan de ingang van het gebouw liggen formulieren waar bezoekers zich moeten registreren; dit geldt NIET voor de bridgers aangezien we als club de lijst van aanwezigen met hun contactpunt zelf moeten bijhouden in het raam van de coronamaatregelen.
 
4. Iedereen weet dat sommige van de coronaverplichtingen een zekere last meebrengen; niettemin moeten we ons er aan houden als we niet in problemen willen komen en op een speelverbod botsen; ook een aantal van onze spelers staan er erg op - terecht - dat de regels nageleefd worden; dit geldt in het bijzonder voor de mondmaskerplicht (correct dragen); eveneens is het officieel standpunt tgo face shields verduidelijkt. daar waar
 
Daar waar aanvankelijk de indruk bestond dat dit het mondmasker kon vervangen, is dit nadien afgewezen en alleen toegestaan als er een persoon over een medisch voorschrift beschikt waarin gesteld wordt dat een mondmasker voor betrokkene niet verantwoord is om gezondheidsredenen.
 
Ook de regel om zoveel mogelijk te blijven zitten (ook als aan jouw tafel de spellen reeds allemaal zijn gespeeld of als je bye bent) mogen we niet achterwege laten.
 
5. Hou de aandacht ook op scherp bij het invullen van de scorebriefjes en het juist terugstoppen van de kaarten; er waren dit keer nogal wat fouten en problemen.

Johan

26-08-2020 "Donderdag drives"

Beste bridgers,
 
In een vorig bericht heb ik al de heropstart van de donderdagdrives bij Dulcinea vanaf 3 september aangekondigd maar er was nog geen zekerheid over het speellokaal.
 
Thans kan ik meegeven dat we zullen spelen in de polyvalente zaal B van het wijkcentrum Xaverianen; dat is dus niet de grote zaal A waar we sedert kort op vrijdagnamiddag spelen, maar een iets kleinere zaal (nog steeds zeer ruim) op de verdieping van hetzelfde complex.
 
Het is gelegen in de Xaverianenstraat te St. Michiels Brugge (zijstraat van de Koningin Astridlaan) in de omgeving van de afrit van de expressweg en recht tegenover het complex van de Vives hogeschool.
 
Let wel: we vragen wel een voldoende aantal inschrijvingen; deze gebeuren onder de coronaregels per mail aan dulcineabridge@gmail.com met dien verstande dat degenen die reeds hebben ingeschreven op basis van het eerder bericht, dat niet opnieuw moeten doen.
 
We starten om 20h00; einde voorzien tegen 23h30.
 
Johan Verhaeghe
namens het bestuur

20-08-2020 "Lidgeld 2020-21"

Beste leden van Dulcinea,

Een jaar is zo voorbij. Ondertussen is zelfs het nieuw officieel bridgejaar dat van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 loopt, reeds bijna 2 maanden oud. 

De hoogste tijd om het lidmaatschap te vernieuwen middels het lidgeld want koken kost geld, ook als de globale kastoestand van de club rooskleurig oogt. 

Bovendien vermoeden en verhopen we dat het meeste coronaleed nu toch wel achter de rug zal liggen.
Zoals geweten valt de ledenbijdrage uiteen in 3 elementen: een bedrag als individueel VBL-lidgeld (36€), een facultatief bedrag voor het Bridge Beter Magazine (papier of elektronisch of geen van beide) en een bedrag voor het clublidmaatschap.

Soms wordt er enige kritiek uitgeoefend op de hoogte van het bedrag en dan vooral op het VBL-gedeelte. 
Ik verwijs daarbij echter naar de argumenten die VBL heeft ontwikkeld in BridgeKontakt dat ons allen is toegestuurd per mail op 4 augustus.
Trouwens, de elektronische BridgeKontakt is een nieuwe bijkomende service die we voor ons VBL-lidgeld sedert kort ontvangen.

In hun argumenten zijn ze zelfs “vergeten” te melden dat ze als officieel gesprekspartner bij de overheid mee aan de basis liggen van het door de Nationale Veiligheidsraad erkend coronaprotocol wat ons toelaat sneller en erkend veiliger herop te starten dan anders mogelijk was geweest. Inderdaad, zonder VBL geen officieel protocol en zonder protocol allicht geen heropstart. 

Als club hebben we overigens ook op de VBL-medewerking mogen rekenen bij het geslaagde recreantentornooi eind februari.
Intussen heeft de VBL een mooie geste gemaakt (waarop ook Dulcinea had aangedrongen): Ze bieden de clubs een bijdragekorting van 6 € per lid aan en geven de clubs de vrijheid te beslissen over de besteding daarvan.

Bij Dulcinea is daarop besloten deze korting quasi integraal door te schuiven naar de leden zelf. 
Voor het overige behouden we dezelfde clubbijdrage als vorig jaar met dien verstande dat we vorig jaar een benedenwaartse afronding met 1 € hadden toegestaan om op “ronde” totaalbedragen te eindigen; dit vervalt nu, eveneens om (meestal) op “ronde” bedragen uit te komen.

Overigens is het eigen Dulcinea-aandeel in het globale lidgeld het allergoedkoopste in de wijde omgeving. Zonder ons daarop overmatig te beroemen, meent het bestuur bovendien dat we minstens zoveel waar voor dat geld hebben gegeven als bij andere clubs. 

Denken we maar aan de heropstart die geen andere club in de streek ons nadoet. Denken we ook aan het binnenrijven van de – wellicht door velen gegeerde - 
Xaverianenzaal voor onze vrijdagdrives. “Job done” zou ik zeggen.​
Wat het eigenlijk te betalen bedrag betreft zijn er grosso modo 5 mogelijkheden wat het seizoen 2020-2021 betreft:
A.  Lid Dulcinea (10€!) + lid VBL (36€ - 6€) + indien gewenst Bridge Beter.
Magazine papieren versie (17€; 1 jaargang = 11 maandelijkse edities): 57 € 
B.  Lid Dulcinea + lid VBL + indien gewenst BBM elektronisch (app à 5€): 45 € 
C.  Lid Dulcinea + lid VBL zonder BBM: 40 €
D.  Lid Dulcinea maar VBL-lid via andere club: 30 €
E.  Cursisten (= 1e jaars beginners): 20 € 

Mogen we vragen, omwille van de overzichtelijkheid van de verwerking, om de bijdragen over te schrijven op de rekening van Dulcinea vzw: BE92 1431 0616 8423.
Vermeld in de mededeling eveneens: lidgeld 2020-2021 + optie met de letter uit de overzicht in de conclusie hierboven.
Bv. Lidgeld 2020-2021, optie A (naam vermelden als de rekening op een andere naam staat)
Bv. Lidgeld 2020-2021, 2 personen (namen vermelden), 1 optie B + 1 optie C".

Houd er rekening mee dat we de betaling verwachten tegen 15 september, hetgeen ons toelaat de statutaire Algemene Vergadering (AV) op passende en tijdige wijze te organiseren. 
Alleen leden die het lidgeld hebben vereffend hebben toegang en inspraak bij de AV en genieten van het verminderd inlegtarief op de drives (3€ voor leden – 5€ voor niet-leden).

Johan Verhaeghe  

19-08-2020 "Tweede opstart"

Beste bridgevrienden,
 
Begin augustus, met de 2de Coronagolf in aantocht, werden de drives noodgedwongen weer opgeschort. 
De dagelijkse opvolging van de lokale situatie heeft aangetoond dat deze golf in Noord-West-Vlaanderen al bij al beperkt bleef en we vrij snel opnieuw in rustiger vaarwater zijn gekomen. 
 
Vooreerst is er het incidentiecijfer = aantal nieuwe besmettingen in de 7-daagse periode van 3 tot 10 dagen geleden; dat cijfer kan gevolgd worden per gemeente en bijgevolg ook voor een groep geselecteerde gemeenten. 
 
Bekeken op streekniveau (Brugge en ruim ommeland) is dat cijfer opnieuw sterk gedaald. Na even rond 20 te hebben gestaan, is het thans op ongeveer 12 teruggevallen, daar waar de waakzaamheidsdrempel 20 is en de alarmdrempel 50. 
 
Vervolgens zien we op provinciaal niveau een terugval van het reproductiegetal van kortstondig 1,3 (= de epidemie groeit) naar thans 0,73 (= de epidemie krimpt).
Gelet op de preventieve maatregelen die we overeenkomstig het protocol aanhouden (beschikbare luchtige ruimte, afstand, mondmaskers, ontsmetten) in de speellocaties is dan ook geconcludeerd om opnieuw op te starten en dit vanaf vrijdag 28 augustus in zaal Xaverianen . 
 
Vervolgens starten we ook vanaf maandagnamiddag 31 augustus in zaal De Linde.
We passen wel opnieuw de verplichte procedure van de voorinschrijving per mail toe.
 
Wie dus geïnteresseerd is om op één of beide van deze drives of de daaropvolgende van vrijdag 4 september en/of maandag 7 september mee te spelen dient dus per mail te bevestigen, liefst per paar. In geval je geen partner hebt, kan je een oproep laten doen, maar dan is het wel handig om daarmee niet tot de laatste dag te wachten.
 
De maandagavond laten we dit keer vallen om de kans te geven aan degenen die gebruikelijk op  donderdagavond spelen. Daar zouden we vanaf donderdag 3 september willen starten, tenminste als er voldoende interesse is. 
 
Dus ook dat kan je laten weten. We moeten dan wel nog bekijken welke speellocatie daarvoor kan vastgelegd worden. 
Uiteraard hopen we dat jullie deze kansen kunnen smaken en ze dan ook massaal zullen aangrijpen. Wel is het aantal deelnemers overeenkomstig het opgelegd protocol nog  steeds beperkt tot 50 personen, wat door het protocol is “vertaald” tot 11 tafels + organisatie- en bedieningspersoneel. 
 
Vooral voor de drukst bijgewoonde vrijdagdrive moet je dus snel reageren. Vergeet ook niet mijn bijkomend bericht (per afzonderlijke mail eveneens vandaag nog) ivm lidgeld 2020-2021 te raadplegen. 
 
Johan Verhaeghe  

14-08-2020 "Lidgeld VBL"

Beste leden,

Er doen momenteel verschillende versies over het bedrag van het lidgeld van de VBL de ronde. Welnu, het lidgeld bedraagt nog steeds 36,00 €. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar. 

Dit jaar heeft het bestuur van de VBL besloten om, omwille van de allesoverheersende coronacrisis, de club een vermindering op dit lidgeld te geven van 6,00 €. 

Deze vermindering zal op de volgende ledenfactuur in rekening gebracht worden. Waarvoor de club dit zal aanwenden is de verantwoordelijkheid van de club. 

VBL bestuur

12-08-2020 "Aansprakelijkheid clubbesturen itv Corona"

De VBL krijgt vele vragen i.v.m. de aansprakelijkheid van besturen van clubs ten tijde van Corona.
Om dit te verduidelijken verwijzen we eerst even naar het burgerlijk wetboek:

Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt berokkend, diegenen door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht om de schade te vergoeden.

Art. 1383 BW voegt hieraan toe dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zijn daad, maar ook voor die welke hij veroorzaakt heeft door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Opdat men kan worden aangesproken op basis van de artikelen 1382 – 1383 BW dient simultaan te zijn voldaan aan volgende toepassingsvoorwaarden:
• Er is sprake van een buitencontractuele fout of nalatigheid,
• Er is schade berokkend of veroorzaakt,
• Er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om de aansprakelijkheid van alle besturen van de VBL – de districten – de clubbesturen zo goed mogelijk in te dekken, heeft de VBL sinds 07/2018 een polis afgesloten. Vóór Corona was U als bestuurslid evengoed aansprakelijk in het kader van de organisatie van haar activiteiten in de club.

Praktisch gezien kunnen we u dan ook garanderen dat, indien U als bestuurslid de richtlijnen als “goede huisvader“ zo goed mogelijk opvolgt, U geen enkel probleem mag verwachten en de verzekeraar alleszins uw belangen zal verdedigen.

09-08-2020 "Bridgepraatje"

Beste bridgers,
 
Wat is de belangrijkste voorwaarde voor een goed partnership?
 
Ik citeer Zia Mahmood; "Teamgeest is zeker zo belangrijk als bekwaamheid. Hoe goed je allebei ook kunt bridgen, je moet elkaar respecteren en steunen"
 
Hoe vaak zie je het niet aan tafel: Een bridger geeft alles en iedereen de schuld van zijn eigen falen en de partner zit in de rechtstreekse vuurlijn.
 
Denk eerst even na over je eigen acties voor je iemand anders de schuld geeft.
 
Verleden week kreeg je een hand waarin je ruiten moet ontwikkelen voor klaverendiscards maar als je daarbij oost aan slag laat komen zal een kalveren switch dodelijk zijn.
Je vermijdt dat door de eerste slag aan west te laten en later een ruitje weg te doen op hartenaas.
 
Met de hitte een eenvoudige vraag
dit is je hand:
 
♠ K J 4
♥ K J 7
♦ K J 6
♣ A H 9 4
 
Enthousiast open je 1 klaver.
links een volgbod van 1 Hart
na twee keer pas ben je weer aan de beurt
wat is je bod?
 
Paul Clement

08-08-2020 "Winter & interclub competities"

Beste bridgers,

Wie de regionale en nationale competitie kent en de club hierin verdedigd is er geen goed nieuws aan de horizon.  De Nederlandse Bridge bond heeft beslist om alle competities voor dit jaar stop te zetten. De kans is even groot dat de Vlaamse Bridge bond dezelfde houding zal aannemen en ook de competitie zal stilleggen voor dit jaar.

Hieronder een uittreksel rondgestuurd door de Nederlandse bridgebond.

Bridge Bond stelt competities uit tot volgend jaar

Ieders gezondheid staat voorop en dat betekent voor alle bondswedstrijden dat de Bridge Bond zich vooralsnog wil houden aan zijn eigen advies om aan tafel anderhalve meter afstand aan te houden.

De wedstrijdcommissie (Weko) van de Bridge Bond is na raadpleging van veel direct betrokkenen tot de conclusie gekomen dat het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is het seizoen te beginnen

Ook de Honneur drive wordt uitgesteld en de inschrijving voor de bekertoernooien 2020-2021 wordt voorlopig niet geopend. 

Edouard

04-08-2020 "Alarmdrempel bereikt"

Beste bridgevrienden,
 
Slecht nieuws van het Coronafront waar het al een tijdje aan het rommelen was. Daar waar onze regio bij de vermoedde 2e golf aanvankelijk goed stand hield op een incidentiecijfer van 10 (= waakzaamheidsdrempel) is dat nu plots gestegen naar 20, zijnde de alarmdrempel.
 
Dit is voornamelijk veroorzaakt door een sterke stijging in Brugge, maar ook in gemeenten als Jabbeke, Zedelgem, Knokke en Blankenberge, allemaal gemeenten van herkomst van veel van onze spelers. 
 
De overschrijding van  de alarmdrempel vereist het nemen van bijkomende strikte maatregelen. In die zin was het al exemplarisch dat reeds gisterenavond op internet te vinden was dat de stad Brugge zelfs al haar eigen buitenevenementen schrapt tijdens de maand augustus.
 
In die omstandigheden kan het bestuur van Dulcinea weinig anders dan met lood in de schoenen en een groot gevoel van ontgoocheling de heropgestarte drives opnieuw op te schorten, temeer de experten ook te kennen geven dat de terugkeer van de vakantiegangers zo goed als zeker bijkomende problemen zal veroorzaken en de 2e golf ook onvermijdelijk stilaan vanuit de jongerenpopulatie toch haar weg zal vinden naar onze leeftijdscategorie.
 
We verontschuldigen ons dan ook bij degenen die reeds waren ingeschreven voor een of meer van de komende drives of die zinnens waren dat te doen.
 
De nieuwe opschorting zal wellicht minstens gedurende de hele maand augustus dienen volgehouden. In elk geval volgen we het verder op en houden we jullie op de hoogte van nieuwe beslissingen.
 
We hopen zo snel mogelijk een 2e heropstart te kunnen aankondigen want we zijn er ons van bewust dat voor een aantal onder jullie het bridge- en clubleven van grote sociale betekenis is.
 
Tenslotte wil ik op een positieve noot eindigen: hoewel kort van duur heeft de heropstartperiode, zeker bij de bestuurders, veel tevredenheid  opgewekt en ik hoop van jullie hetzelfde. Ik bedank dus nogmaals al degenen die op één of andere wijze hebben bijgedragen tot dit succes.
 
Hou het verder gezond en denk eraan: we'll meet again.
 
Johan Verhaeghe

02-08-2020 "Bridgeplaatje + opgave

Beste bridgers,

Ook aan de bridgetafel geldt deze regel: "

The difference between genius and stupidity is that genius has its limits"
Albert Einstein
 
Je speelt op de clubavond tegen de topspelers van de club en dankzij hun muiderberg opening scoren zij een top, voor jou is de nul.
Je reactie:  misschien kunnen we ook muiderberg gaan spelen.
 
Maar let op:
Veel spelers denken dat de resultaten vanzelf beter gaan worden
als ze hun conventie arsenaal uitbreiden. Niets is minder waar.
Hoe meer conventies je speelt, hoe meer afspraken je moet onthouden
en dus hoe groter de kans op vergissingen.
 
Mijn advies;
Maak geen moeilijke afspraken in een occasioneel partnership.
Breid samen met je vaste partner je systeem geleidelijk uit. De fundamenten moeten goed zijn voordat je hoger gaat bouwen.
Durf samen met je partner de conventies te evalueren. Als ze meer punten kosten dan ze opbrengen schrap dan die conventie.
 
Ik gaf je vorige week een 3SA waar je in de eerst slag hartenheer moet spelen, niet omdat je denkt dat hij de slag zal maken achter het aas
maar omdat je op die manier een vaste rentrée naar de vrij te spelen klaveren maakt.
 
Vandaag speel je 4 schoppen
 
♠ Q J 4
♥ A 2
♦ A K 9 6 3
♣ 6 5 2
 
♠ A K 10 9 8 5
♥ 5
♦ 8 7 2
♣ K 4 3
 
Hoe ziet je speelplan eruit na de uitkomst hartenheer?
 
Paul clement

21-07-2020 "Mondmaskers"

Beste bridgers,

Na onze 2e erg geslaagde vrijdagdrive lopen de berichten van de wereld buiten de bridgeclub binnen over de stijgende coronacijfers.

Dit moet voor ons een aansporing inhouden om op dat vlak blijvende discipline aan te houden zodat we niet opnieuw in een driveloze situatie belanden. Dat is misschien niet zo’n leuke boodschap, maar de rol van voorzitter is meer dan “de populaire jongen” na te streven.

Over de mondmaskers is al heel wat te doen geweest en dit keer hebben we pech: de mooie mondschermpjes die we als club aanboden, blijken volgens berichten van FOD Volksgezondheid en FOD Economie, geïnspireerd door de virologen, niet te voldoen aan de veiligheidsdoelstellingen. We moeten dus vragen om ze niet meer te gebruiken op de drives. 

Tegelijk dringen we aan op het correct dragen (mond én neus afdekkend) van de wel aanvaardbare mondmaskers. Voor wie er een vergeten zou zijn, houdt de club een chirurgisch masker ter beschikking (1 €).

Een alternatief voor wie een echt mondmasker te hinderlijk vindt, is het kunststof gezichtsscherm dat reeds door sommigen wordt gebruikt. Die zijn relatief makkelijk te vinden bij de apotheker(s) of winkels in gezondheids-hulpmiddelen (zoals bv rolstoel, krukken, bedpannen enz.) en kosten ook geen fortuin.

Neem het mondmasker of gezichtsscherm ook alleen even af als je iets wil drinken of een versnapering wil eten.

De verantwoordelijke voor de drive is volgens het charter gehouden om daar een oogje op te houden en zo nodig op te treden.

Voor komende week hebben we ook al een behoorlijk aantal inschrijvingen maar er kunnen er zeker nog veel bij. Wie zich dus nog niet per mail heeft aangemeld kan dat nog steeds doen. Alleen een mondelinge mededeling leidt te makkelijk tot misverstanden. Ook doe ik een hernieuwde oproep om de maandagdrives niet te vergeten. Ook daar: hoe meer zielen, hoe meer vreugde.

Tot op één of meer van onze drives dus volgende week en hou het ondertussen gezond.

Johan Verhaeghe

20-07-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"

Beste bridgers,
Vorige week vroeg ik hoe je drie slagen haalt uit deze combinatie
 
♥ J 5 4
 
♥ A K 3 2
 
Je hebt zeven kaarten in de kleur
Als de uitstaande 6 kaarten 3-3 verdeeld zijn dan wordt de vierde harten bij Aas Heer altijd goed en dan heb je drie hartenslagen.
De kans op een 3-3 verdeling is slechts 35%
 
Maar je kan ook 3 hartenslagen maken als de dame bij oost zit
 
Om van die kans gebruik te maken moet je een kleine harten naar de boer toe spelen.
Je kan eerst hartenaas slaan om de kleine kans mee te nemen dat hartendame sec zit.
Daarna speel je een kleine harten naar de boer. Als de dame in oost zit, dan wordt de boer je derde hartenslag.
 
Als je beslist eerst hartenaas te slaan, dan moet je wel even kijken of je voldoende rentrées hebt in de hand om naar hartenheer te komen, nadat je de boer hebt gemaakt.
 
Ik wil je er vooral op wijzen dat het zinloos is de boer voor te spelen. Daarmee neem je geen snit op de dame.
 
Eender waar de dame zich bevindt, ze zal zich met liefde ontfermen over de boer en omdat je verder alleen maar keine harten hebt ben je dan volledig afhankelijk van een 3-3 zitsel.
 
Vandaag moet je verdedigen tegen een slemcontract van 6 sch
 
♠ J 9 3
♥ K 8
♦ K 7 6
♣ A Q J 10 8
 
                         ♠ Q 10
                         ♥ A Q 10 9 7 6
                         ♦ 8 4
                         ♣ 9 5 3
 
Je partner komt hartenboer uit. Op de heer leg je het aas en je probeert hartendame,maar die wordt afgetroefd.
 
De leider speelt schoppenaas. Klein bij partner, in dummy de 3
Welke schoppen speel je, en waarom?
 
Paul Clement

19-07-2020 "Bridgepraatje"

Beste bridger,

We spreken van verslaving als er een psychische en/of lichamelijke afhankelijkheid is van een bepaalde stof.

Je kan het wat ruimer opvatten. Zo kan je de dwingende neiging om een bepaalde handeling uit te voeren ook als een verslaving zien, denk maar aan een eetverslaving.

Kenmerkend voor de dwangmatigheid is dat de betrokkenen onrustig, geïrriteerd raakt als hij de activiteit gedurende een bepaalde tijd niet kan verrichten.

kan bridge verslavend zijn? Dat kan natuurlijk. Je hebt een periode meegemaakt waar live bridgen bijna onmogelijk was. Werd je daardoor onrustig en geïrriteerd? Je kent zelf best het antwoord.

Hoe wordt je verslaafd aan bridge? Heel eenvoudig, door zoveel mogelijk te spelen. Dan is bridge op de duur geen spel meer. Het wordt een levensbehoefte die leidt tot een bepaalde psychische bevrediging.

Het spel wordt een obsessie. Je begint misschien zelfs te dromen van een revolutionair biedsysteem. Als je denkt dat het leven draait rond bridge dan ga je op een hellend vlak.

Neem van me aan. Bridge is erg leuk maar het is niet de enige zingeving van een leven.

Paul Clement

18-07-2020 "Clubinfo zomerperiode"

Dag vrienden & vriendinnen van bridgeclub Dulcinea,

Gisternamiddag beleefden we opnieuw een gezellige bridgenamiddag. Het was fijn enkele gekende leden opnieuw te zien na die lange lockdown. Iedereen lijkt super tevreden met onze locatie. Bedankt aan alle helpende handen bij het opruimen achteraf!
 
Maandagnamiddag spelen we opnieuw in Zerkegem. Schrik niet van de afstand. De makkelijkste weg is de Gistelse Steenweg volgen richting Gistel,  tot aan de rode lichten, daar linksaf en na 1 km kom je in het centrum van het lieflijke Zerkegem.
 
Je vindt er een dorpsplein (parkeermogelijkheid), een kerk en daartussen een gezellig volkscafé de 'Tsaar' met achterin een feestzaaltje 'de Linde'.
 
Het gerucht loopt dat Permeke (C)constant op zoek was naar geschikte modellen in dat buurtcafé. Wie z'n beeldhouwwerken en schilderijen kent, kan ik verzekeren dat de modellen die je er nu vindt positief geëvolueerd zijn.
 
Een andere prachtige locatie is 'Kenny's Paradijs' even verder in de Paradijsweg, een houten chalet bij een klein meertje, midden de natuur, een ideale stopplaats op een fietstocht waar je van een verfrissend drankje kunt genieten!
 
Maar wij stoppen uiteraard aan feestzaal 'de Linde' voor enkele uurtjes bridgeplezier!
We starten om 14.00 u en 's avonds om 19.30 u.
Niet twijfelen, nu inschrijven! Heb je nog geen partner, wij zoeken een geschikte partner!
 
Johan

17-07-2020 "Uitslag drive"

Beste bridgers,
 
Uitslag van vrijdag 17 juli:
winnaars NZ: Jacqueline Vandaele - Leon Mobouck
winnaars OW: Eddy Naulaerts - Marc Vandenberghe
middenscore: ex aequo: Bea Bearelle - Christiane Vissers en Elie Raes - Stephan Vanderhaeghe; beide paren exact 1 punt verwijderd van 50%.
 
De uitslag kan je terugvinden in de rubriek uitslagen en dan vrijdag namiddag selecteren.
 
Voor wie nog niet ingeschreven is voor vrijdagen 24 en/of 31 juli: vergeet niet dat per mail te doen!
ook welkom op onze maandagdrives 20 en/of 28 juli.
 
Johan

14-07-2020 "Clubinfo"

Beste bridgers,

Ziezo, ook onze maandagdrives zijn weer van start gegaan. 'Namiddags met wedstrijdformule, 's avonds occasioneel een trainingssessie.

Plaats van afspraak: de Linde te Zerkegem.

Na de overweldigende modernistische en ruimtelijke ervaring van vrijdag in de Xaverianenzaal, hebben we dit keer kunnen genieten van de knusse nostalgische sfeer in de Linde. Sommige moedigen hadden de zaal zelfs weten te bereiken met de (elektrische) fiets. De luttele meerafstand had hen helemaal niet uitgeput.

Ook de tweevaksweg erheen en de rijk gevarieerde drankenkaart ter plaatse bewijzen dat Zerkegem niet aan het eind van de beschaafde wereld ligt, laat staan daar voorbij.

Zoals gezegd, de sfeer was optimaal en de afwezigen hadden het klassieke ongelijk! Een aanrader de maandagdrives, vooral voor zij die op ongedwongen wijze hun bied- en speelniveau stapsgewijs willen opkrikken.

Overigens kan ik meegeven dat degenen die aanstaande vrijdag naar Xaverianen willen komen, snel hun inschrijving zullen moeten mailen want er is onder de coronaregels nog slechts plaats voor 1 paar!

Uiteraard kan je ook al inschrijven voor beide volgende maandagen (namiddag- en avondsessie) en vrijdagen.

Johan Verhaeghe

Voorzitter

13-07-2020 "Onze eerste drive"

Dag vrienden & vriendinnen van bridgeclub Dulcinea,

Vrienden & vriendinnen is hier niet misplaatst, dat konden we vrijdag ervaren bij onze eerste bridgenamiddag na die lange lockdown.
Elkaar weerzien deed deugd, het was als terug thuiskomen na een lange reis, het voelde als je familie terugzien... inderdaad bridge is een sociaal gebeuren. De gemoedelijke gesprekjes bij aankomst, de tussendoorpraatjes na een wisseling... dat maak het gezellig. 
 
En natuurlijk het bridgen zelf, want daar draait het om. Er waren heel veel leuke en interessante spelletjes, prachtige biedingen met de steeds wederkerende vraag 'hoe maak ik mijn maat duidelijk hoeveel punten ik heb, hoe mijn samenstelling is, ...' Ik herinner me vooral het spel waar O/W 6 SA bood, maar ik denk dat niemand het maakte, of was 6 Harten beter? Dat spel was zeker een bridgepraatje waard!
 
De lokatie! Toen ik op zoek was naar bouwgrond kreeg ik van mijn ouders de raad dat er drie zaken belangrijk zijn bij de keuze: de ligging, de ligging en de ligging! Dat we voor onze vrijdagnamiddag de ideale ligging gevonden hebben staat als een paal boven water. Als we de woonplaats van onze bridgeleden nagaan, dan denk ik dat het lokaal van de Xaverianen het meest centraal gelegen is.
 
Het is bovendien makkelijk bereikbaar, een gratis ondergrondse parking (wie liever bovengronds parkeert, vindt ook makkelijk een plaatsje) en een gloednieuw lokaal, luchtig, ruim, goede ventilatie, kraaknet, super hygiënisch, schitterende akoestiek ...
 
Alleen de coronamaatregelen moeten we erbij nemen. Bij aankomst kreeg iedereen gratis een plexi-masker, waar gretig gebruik van gemaakt werd, want dat voelde zeer comfortabel aan. Op elke tafel was ontsmetting voor handen en reinigingsmiddel voor de tafel voorzien, dat na elke wissel gebruikt werd. Niemand leek daar problemen mee te hebben.
 
We waren vooral blij elkaar terug te zien en 4 uur lang te kunnen genieten van het overheerlijke bridgespel.
 
Op maandag spelen we voorlopig in de LInde in Zerkegem, (achterkant Sarcoheem, naast de kerk) ik weet dat de ligging niet ideaal is maar voor 4 uur bridgeplezier loont 4 km verder rijden dan vroeger toch de moeite! We hopen jullie ook daar terug te zien op onze twee drives om 14u en om 19.30 u.
 
Geniet van een zondag vol ZON!
Johan verhaeghe

12-07-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"

Beste bridgers,
je kreeg van mij deze hand
♠ 7 2
♥ A J 8 3 6
♦ A 10 9 8 3
♣ 7
partner opent 1 Klaver, je biedt 1 Harten en partner biedt 1 Schoppen
je bent aan de beurt
je wilt eigenlijk  je ruitenkleur in beeld brengen
maar als je nu 2 ruiten biedt dan is dat de vierde kleur
als je partner dan 2 harten biedt kom je goed terecht
maar eigenlijk heb je onvoldoende punten om die vierde kleur te bieden daarom is mijn advies een herbieding te doen van 1SA
 
je hebt in harten deze kaarten
 
♥  J 5 4
 
♥ A K 3 2
 
hoe speel je de kleur voor drie slagen?
 
mvg,
Paul

11-07-2020 "Bridgepraatje"

Zia Mahmood
 
Zia Mahmood is geboren in Karachi, Pakistan op 7 januari 1940
Hij werd verliefd op een Pakistaanse schone maar in het Pakistan van de vorige eeuw was de enige manier om met haar dichter in contact te komen een bridgedrive bij een bevriende familie.
 
Zia kon niet bridgen. Daags voor de bewuste drive kocht hij een bridgeboek. Hij las het boek in de nacht voor de drive. Hij ging naar de drive met een air van "natuurlijk kan ik bridgen".
 
Aan de bridgetafel bleek hij er niet veel van terecht te brengen en met dat meisje is het ook niets geworden maar sinds die dag was hij wel gefascineerd door bridge.
 
In 1981 veroverde hij met Pakistan de zilveren medaille op de Bermuda Bowl en in 2009 won hij de Bermuda Bowl, hij speelde toen voor USA. Hij kreeg de titel van World Grand Master, 
en staat op dit ogenblik op de 40ste plaats in de rankings
 
Paul

09-07-2020 "Competitie"

Beste bridgers,

Tijdens de bridge competitie 2019-2020 stelde Bridgeclub Dulcinea Jabbeke een team op in 3de Liga en in 2de Liga.
 
Beide teams hebben een goed resultaat neergezet.  Het team in 3de Liga heeft lang gestreden voor de 1ste plaats maar moest uiteindelijk met zilver tevreden zijn.  Het team in 2de Liga was net gepromoveerd, dus doel  was om in Liga 2 te blijven, wat ook gelukt is.
 
Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 is het team in Liga 2 nog op zoek naar kandidaten om de ploeg te versterken.  Een team kan pas goed draaien als het uit minimaal 8 spelers bestaat. 
 
Er wordt gespeeld op zaterdagnamiddag, met uit en thuis wedstrijden.  In totaal zijn er 14 wedstrijden, de competitie loop  van eind september tot half februari.
 
Dus, als je wilt meedoen, je bent van harte welkom.
Wil je slechts 2 maal meedoen, ook dan ben je nog steeds van harte welkom.
 
Je dient je kandidatuur in (ook al was je vorig seizoen reeds deel van het team in Liga 2) door een mail naar  dulcineabridge@gmail.com te sturen. 
Graag reageren ten laatste tegen 29 juli.
 
Met vriendelijke groeten,
Dirk Piepers

07-07-2020 "Oplossing + nieuwe opgave"

Beste brisgers,
 
In mijn vorige mail had je deze hand
♠ 2
♥ K Q J 9 2
♦ A 10 9 8 3
♣ 5 3
rechts opent 1♠. Je hebt 10 pnt met twee mooie vijfkaarten.
Je biedt 2♠: (5♥ en een vijfkaart mineur)
 
Links komt 4♠ en je partner biedt 4 SA. Daarmee vraagt hij naar je vijfkaart mineur. 
Je biedt dus 5♦
 
Vandaag heb je deze kaarten:
♠ 7 2
♥ A J 8 3 6
♦ A 9 6 4 2
♣ 7
Partner opent de bieding met 1♣
Je biedt 1♥
Je partner biedt 1♠
Na een pas rechts ben je opnieuw aan de beurt
Wat is je bod?
 
mvg,
Paul

05-07-2020 "Update heropstart Dulcinea"

Beste bridgevrienden,
 
Vorige keer heb ik de heropstart van onze drives aangekondigd en jullie uitgenodigd opnieuw fysiek te komen spelen.
 
De inschrijving dient vooraf per mail te gebeuren en dat loopt vlot, althans voor de vrijdagsessies. Bij deze dus een aanmoediging om ook de maandagsessies bij te wonen.
 
Ook had ik beloofd meer detail te bezorgen over de algemene en specifieke voorschriften die zullen gelden. In bijlage vinden jullie een document dat nader ingaat op de algemene voorschriften en een document dat nader ingaat op de specifieke voorschriften.
 
Dat laatste is redelijk omvangrijk omdat ook het verplicht toe te passen charter tussen VBL en de nationale Veiligheidsraad omvangrijk is en een specifieke invulling op clubniveau vereist.
 
Het "specifiek" document is gepresenteerd in 3 kolommen waarvan de linkse kolom het voorschrift of de draagwijdte ervan vermeldt, de middelste geeft de verplichtingen gedetailleerd weer en in de rechtse kolom treffen jullie nadere duiding en interpretatie aan.
 
Het is aangewezen, vooral voor degenen die komen spelen, om eens de tijd te nemen om deze documenten na te lezen.
 
Overigens is ook aangekondigd dat we met een systeem van drankbonnen zullen werken (o.m. ingevolge een aanbeveling uit het charter). Daarover zal ik jullie later deze week meer info bezorgen. Het is daarbij de bedoeling het assortiment dat we gewoon waren in Haeneveld zoveel als mogelijk in stand te houden aan dezelfde prijzen.
 
Hou jullie ondertussen gezond.
 
Johan Verhaeghe
voorzitter

04-07-2020 "Heropstart drives Dulcinea"

Beste bridgers,

“Alles wordt anders” zijn woorden die in deze coronatijden vaak gehoord worden. Ik heb het ook reeds in mijn vorig bericht naar voor gebracht omdat het voor de bridgeclub ook van toepassing is. Vandaag kan ik, met enige enthousiaste spanning  en blijdschap, de heropstart van de fysieke drives bij Dulcinea aankondigen!

Wanneer? Vrijdag 10 juli gaat onze eerste (namiddag)drive door, gevolgd door maandag 13 juli, zowel de namiddagdrive als de avonddrive. We houden het voorlopig verder bij deze 2 speeldagen per week. 

De andere speeldagen zijn niet per definitie afgeschaft. Ze staan momenteel on hold gezien de vele nieuwe aspecten waarmee we geconfronteerd worden. 

Het gaat dan ook om wat ik zou omschrijven als oefendrives om te proefdraaien, de smaak opnieuw te pakken te krijgen en de nieuwe gewoonten in de vingers te krijgen.

Waar? Hier is er sprake van de meest ingrijpende wijzigingen buiten de zuivere coronamaatregelen. Nadat corona ervoor zorgde dat we afscheid moesten nemen van het vertrouwde Haeneveld, hebben we inderdaad nieuwe speellocaties gezocht én gevonden.

Vanaf 10 juli gaan de wekelijkse vrijdagdrives door in het wijkcentrum Xaverianen te St.-Michiels Brugge (Xaverianenstraat, zijstraat van de Koningin Astridlaan)!

Dit is een geheel nieuw modern complex, gelegen kort bij een afrit van de expressweg tegenover de Vivescampus naast het landhuis Xaverianen (wat sommigen onder jullie kennen als speellocatie van NEOS). 
We zijn de hemel redelijk dankbaar dat we als een der eersten gebruik kunnen maken van deze schitterend gelegen oogverblindende zaal met ruime ondergrondse parking + liften + eigen bar!

Vanaf 13 juli gaan de wekelijkse maandagdrives door in De Linde te Zerkegem (Vedastusstraat). Dit ligt in het centrum van het dorp (ongeveer rug aan rug met Sarkoheem), amper 4km verwijderd van Haeneveld.

Bij wijze van welkomstattentie krijgen degenen die opdagen op onze eerste drives een handig coronahebbedingetje van de club.

Hoe we tijdens de nieuwe drives, mede in het licht van de voorschriften omtrent Corona, tewerk zullen (moeten) gaan omvat een pak informatie. Het is overdreven om dat in één beweging over jullie uit te gieten. 

Ik beperk me hier tot de essentiële eerste stap die jullie moeten zetten als je wil meespelen in onze nieuwe drives en de gewijzigde en/of opgelegde elementen ervan. Verdere details bezorg ik volgende week in etappes.

De opgelegde maatregelen houden een beperking in van het aantal deelnemers tot maximaal 44 én vereisen een voorafgaande inschrijving evenals registratie van contactgegevens van de betrokkenen. 

De voorafgaande inschrijving, liefst per paar, gebeurt uiterlijk daags vóór de betreffende drive bij grote voorkeur per mail aan dulcineabridge@gmail.com.
Geef bij de inschrijving ook je telefoonnummer (dat wordt alleen gebruikt voor club- en/of coronadoeleinden).

Als je echt niet anders kan, is alternatieve inschrijving ook mogelijk per sms aan 0478/509002.
De inschrijving kan maximaal 2 weken beslaan (dus 2 drives) en dient afzonderlijk per speeldag (maandag of vrijdag) te gebeuren; in geval overinschrijving is er een voorrangsregeling “eerst komt, eerst maalt”.

Er is ook voorrang voor paren waarvan minstens 1 speler clublid is.
Voor wie toch alleen inschrijft lanceren wij een oproep tot kandidaten, maar liefst zoek je eerst zelf.

De specifieke coronavoorschriften voor bridge vloeien eigenlijk voort uit de algemene principes: afstand houden, ontsmetten, mondmaskers (verplicht), tussentijdse verplaatsingen beperken en alvast ordelijk laten verlopen (o.a. verplichte looprichting); ook bij het eigenlijk spelen gelden specifieke aandachtspunten; daarover volgende week meer.

Aangezien we ivm corona gevraagd worden om het geldverkeer te beperken en het ons logistiek ook interessant lijkt, gaan we een systeem van drankbonnen instellen; deze zullen tegelijk met het vereffenen van de speelinleg kunnen aangeschaft worden; ook daarover volgende week meer.
 
Johan Verhaeghe

02-07-2020 "Nieuwe opgave"

Beste bridgers,

Je kreeg van mij deze hand

♠ 2
♥ K Q J 9 2
♦ A 10 9 8 3

♣ 5 3

Je overweegt een openingsbod van 1 maar voor je aan de beurt bent opent je linkertegenstander 1.
Je wilt graag in 1 bod je twee kleuren in beeld brengen. Er zijn verschillende conventies die je de kans geven dit te doen.

Je kan via Ghestem alle combinaties bieden maar ik heb slechte ervaringen met deze conventie en vanuit mijn eigen ervaring wil ik ze niet aanraden.
Ik gebruik zelf een combinatie van unusual 2SA en Michaels Cuebid.

Een volgbod van 2SA na een openingsbod in kleur belooft twee vijfkaarten in de laagste kleuren. Dus na een openingsbod in een majeur zijn dat de beide mineurs. Na een openingsbod in een mineur zijn het harten en de andere mineur.

Een cuebod na een openingsbod in kleur belooft twee vijfkaarten met voorkeur voor de majeures. Dus na een openingsbod in een mineur zijn dat beide majeures. Na een openingsbod in een majeur is het de andere majeur en een onbekende mineur.

Hier was er een openingsbod van 1 met een bod van 2 toon je twee vijfkaarten: met name een vijfkaart  en een vijfkaart in een mineur.
Je doet dus een volgbod van 2. Links komt er 4♠ en je partner biedt 4SA. Wat betekent het bod van je partner. Wat ga je nu bieden?

mvg,
Paul