Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

30-08-2017 "Standaard biedsysteem"


Bepalend bij de vraag of je kiest voor Dulcinea basic, groen of rood is waarschijnlijk de inhoud, die je geeft aan een openingsbod op nivo 2.

Wie alle 2-openingen sterk speelt opteert waarschijnlijk voor Dulcinea basic. Hier is het sterkste openingsbod twee klaveren.

Wie de zwakke twee speelt hoort thuis in Dulcinea groen. Hier is de manche-forcing opening 2 ruiten en 2 klaveren is een semi-forcing.

Wie de multi 2 ruiten speelt, in principe in combinatie met Muiderberg
zal kiezen voor Dulcinea rood. Uiteraard kan je daar in Dulcinea Rood ook nog de multi 2 klaveren aan toevoegen.

Woensdag is iedereen welkom in t Haeneveld op onze brainstorming
afspraak om 14:00. Wie niet aanwezig kan zijn kan zijn voorstellen uiteraard altijd via mail naar mij doorsturen. (wie wel aanwezig zal zijn trouwens ook).

Groetjes,
Paul

29-08-2017 "Bridgeagenda"


Beste bridgers,

We gaan de eindspurt in van de zomercompetitie 2017 en Dulcinea biedt een super gevuld programma aan.

Maandag 28 08 spelen we in 't Haeneveld twee drives. Om 14:00 analyseren we een interessante gift en daarna spelen we ons individueel pro/am. Cathy is kandidaat kampioen "bridge op maandagmiddag".

Om 19:30 bridgeles over de vierde kleur en om 20:00 een drive met geselecteerde giften. Jos is kandidaat kampioen "bridge op maandag".

't Oosthof is met verlof, en Patricia heeft dinsdag een andere afspraak. Daarom gaan we naar de Logan. Dinsdagmiddag gaat de drive door in het clubhuis van tennisclub Logan Jabbeke. Dat is in de Isenbaerstraat 22, Jabbeke. Didier en Edouard leiden de dans in het kampioenschap "bridge op dinsdag".

Woensdag algemene vergadering over de biedsystemen dulcinea basic, groen en rood. De brainstorm gaat door in 't Haeneveld, afspraak om 14:00.

Zowel op donderdagavond als op vrijdagmiddag bridgen we in 't Haeneveld. Donderdagavond is niet alleen de afsluitende drive voor "bridge op donderdag" maar ook voor Père Albert Summer 2017 Bridge Challenge.
Op donderdag staan André en Bernard op één en twee. In Père Albert heeft Jos een ruime voorsprong op Didier en Johan.

En vrijdag beginnen we dan aan de competitie 2017-2018.
Ik ben ervan overtuigd dat de formule die we nu hanteren garant staat voor een spannende competitie.

En dat is nog niet alles. Zaterdag 2 sep organiseert Dulcinea het tornooi Azen en Aces waar we tennis combineren met bridge.

8 ploegen strijden om de Azen & Aces Cup en na afloop gaan we aan tafel voor een gezellig samenzijn.

Een drukke bridgeweek, maar ondertussen kijken we ook uit naar de kampioenenviering op 23 sep in 't Haeneveld. Details hierover in onze volgende nieuwsbrieven.

Groetjes en tot bridgens,
Paul

28-08-2017 "Eindklassement competitie


Jos wint de vrijdagcompetitie Zomer 2017.
Johan verovert in extremis de tweede plaats, en Dirk wordt nog derde.

De competitie 2016-2017 sloten we af met 105 namen. Op de rangschikking zomer 2017 staan er 116. We zijn vast van plan verder te bouwen op dit succes.

De kampioenen worden door Dulcinea gehuldigd op zaterdag 23 sep in 't Haeneveld. Een kleine receptie, en aansluitend uiteraard een feestdrive
details volgen weldra.

Ondertussen beginnen onze competities 2017-2018. Eerste sessie op vrijdag 01 sep in 't Haeneveld.

Groetjes,
Paul

19-08-2017 "Bridge/Tennis tornooi"


Beste bridgers,

Op 2 september organiseert Dulcinea het Tennis/Bridge Tornooi Azen en Aces

7 ploegen hebben zich ingeschreven, en dat is een groot succes
maar voor het tennisgedeelte is 7 teams niet zo handig

daarom hebben we twee extra tennissers gevraagd
dat biedt de mogelijkheid elk team drie tenniswedstrijden te laten spelen

maar eigenlijk zou het nog leuker zijn
als we de extra tennissers koppelen aan een bridge viertal

dus stel ik nu de vraag:
zijn er nog 4 bridgers, die zin hebben om op 2 sep te komen meespelen?

bij voorkeur zijn we op zoek naar een team van 4 bridgers
maar dat kunnen ook 2 paren zijn
je speelt op 2 sep 3 rondes van 8 giften
het tornooi gaat door op de terreinen van Tennisclub Orscamp
we leggen de eerste kaart om 14:00 en tegen 18:00 raakt de laatste kaart de tafel

en uiteraard is er een mooie prijs voor de winnaars

kandidaten kunnen me mailen

groetjes,
Paul

18-08-2017 "Standaard biedsysteem"


Beste bridgers,

Ik ben bezig met de uitwerking van de diverse Dulcinea biedsystemen.

Ik begin met een zekerheid: zowel in basic, als in groen en rood is het basissysteem vijfkaart hoog.

Moet het beste mineur zijn of ruiten van vier? ik verkies beste mineur als standaard, maar uiteraard kan elk partnership kiezen voor ruiten van vier.

Alle begin is makkelijk.

Groetjes,
Paul

14-08-2017 "Zomercompetitie"


Beste bridgers,

De reacties op mijn voorstel een volledig biedsysteem uit te werken voor Dulcinea zijn unaniem positief. Blijkbaar beantwoordt dit aanbod aan een vraag.

Ik heb voor mezelf de bedenking gemaakt dat twee systemen niet zullen volstaan om de lading te dekken. Als er maar twee systemen gebruikt worden dan blijven de beginnelingen en degenen die al jarenlang een basissysteem spelen een beetje in de kou staan.

Daarom zullen we uiteindelijk drie niveaus onderscheiden:
Dulcinea Basic, Dulcinea Groen en Dulcinea Rood.

Voorstellen voor de inkleuring van die systemen zijn van harte welkom.
Op 30 augustus stellen we de systemen zoveel mogelijk op punt. Afspraak om 14:00 in 't Haeneveld.

Zoals jullie weten organiseert Dulcinea op 2 sep het bridge/tennis tornooi in Oostkamp. Wie dit wenst kan na afloop van het tornooi genieten van het buffet. De prijs van dit buffet is 30 euro, en het aperitief wordt je aangeboden door de bridgeclub. Ook wie niet deelneemt aan het tornooi is 's avonds van harte welkom, eventueel met zijn partner. Maar ik wil erop aandringen zeker tegen 20 augustus in te schrijven voor het buffet.

Voor het tornooi begint willen we aan de deelnemers graag koffie met taart aanbieden. Om dit mogelijk te maken doe ik een oproep aan alle taartenbakkers. Als je het ziet zitten voor ons tornooi een taart te bakken, stuur me dan maar een mailtje.

Eind september gaat de interclub competitie van start. Dulcinea treedt opnieuw aan met twee ploegen.
Chantal is kapitein van Dulcinea 1, en Carlos is kapitein van Dulcinea 2.
Wellicht kunnen hun ploegen nog een beetje versterking gebruiken. Wie zin heeft om de kleuren van Dulcinea te verdedigen kan zich melden bij de kapiteins of bij mij.
De wedstrijden gaan altijd door op zaterdagmiddag.

En dan zijn er nog 2 data om in je agenda te noteren: Op 6 september gaan in 't Haeneveld de vrije viertallen 2017-2018 opnieuw van start, en daarna telkens elke eerste woensdag van de maand. Dulcinea is de enige club in het district, die een viertallencompetitie organiseert.
De inschrijvingen voor de eerste manche zijn open vanaf vandaag.

Op zaterdag 23 sep zetten we onze kampioenen in de bloemetjes.
De receptie gaat door in 't Haeneveld, iedereen welkom om 11:00
details volgen nog.

Groetjes,
Paul

12-08-2017 "Bridgeagenda"


Volgende week hebben we een goed gevuld bridgeprogramma.

Op dinsdag 15 08 bridgen we 's namiddags in 't Oosthof
iedereen is welkom om 14:00.

Maandagmiddag en maandagavond bridgen we in 't Haeneveld.
In de namiddag een individueel tornooi waar we beginners laten spelen met meer ervaren bridgers als partner.

Om 19:30 is iedereen welkom op de avonddrive. Als inleiding op de drive laat ik mijn licht schijnen op Montreal. Misschien iets voor Dulcinea rood?

Uiteraard bridgen we ook op donderdagavond en vrijdagmiddag.

Groetjes,
Paul

11-08-2017 "Standaard biedsysteem"


Beste bridgers,

Omdat er vaak biedmisverstanden zijn als je met een toevallige partner speelt heb ik het idee opgevat een standaard biedsysteem naar voor te brengen.

Het idee is dat we een groep bridgers vormen en als er een partnership wordt gevormd door 2 bridgers die niet vaak samen spelen dan spelen zij in principe dit systeem.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je halfweg de drive een hand krijgt die geschikt is om te openen met en zwakke twee. Maar je weet niet zeker of je partner dit speelt. Misschien is hij wel gewoon de multi te spelen???

Het antwoord is eenvoudig:
Als beide bridgers het systeem van Dulcinea hebben onderschreven, dan spelen zij automatisch wat dit systeem voorschrijft.

Om af te spreken hoe dit systeem er zal uitzien nodig ik alle geïnteresseerden uit op woensdag 30 08 in 't Haeneveld. Daar zullen we samen proberen uit te maken welke afspraken in dit systeem worden opgenomen.

Als basis voor die discussie zal ik een uitgewerkt systeem voorstellen.
Maar alle voorstellen en opmerkingen zijn welkom. Je kan je ideeën spuien op 30 augustus.

Maar het zou handig zijn als je de voorstellen via mail vooraf al eens naar mij doorstuurt.

Dit biedsysteem zullen we in de toekomst Dulcinea Groen noemen.

Voor wie de lat een beetje hoger wil leggen stel ik Dulcinea Rood voor.
Dit zou een volledig uitgewerkt systeem moeten zijn dat zich richt tot "bridgers met ambitie".

Dulcinea Groen richt zich in de eerste plaats tot de recreatieve bridgers.
Dulcinea Rood is veel meer competitiegericht.

Iedereen bepaalt tot welke groep hij wenst toe te treden.

Als een speler uit de rode groep partnership vormt met iemand uit de groene groep dan is in principe het groene systeem van toepassing.

Tussen nu en 30 aug krijg je beetje bij beetje zicht op beide systemen.
Op 30 aug zou er volledige overeenstemming moeten zijn over de inhoud van groen.

De discussie over rood kan eventueel doorlopen tot half september met het oog op de interclubcompetitie die eind september van start gaat.

Let op: het is zeker niet de bedoeling het biedsysteem binnen een vast partnership beperkingen op te leggen. Uiteindelijk staat het iedereen vrij het systeem te spelen waar hij zich goed bij voelt.
Als je maar plezier beleeft aan bridge.

Groetjes en tot bridgens,
Paul

06-08-2017 "Lidgeld"


Père Albert is eigenlijk het clubklassement van Dulcinea.
Toen de wintercompetitie in februari werd afgesloten stonden er 92 namen op, momenteel zijn er 106 namen.

Dulcinea is daarmee de snelst groeiende bridgeclub in West-Vlaanderen en waarschijnlijk zelfs in Vlaanderen.

En voor wie zijn lidgeld 2017-2018 nog niet heeft betaald wil ik erop aandringen dat volgende week in alle geval te doen.

Lidgeld Dulcinea + VBL: 50 euro.
Lidgeld 2 personen op 1 adres: 90 euro.
Lidgeld Dulcinea als je via een andere club VBL-lid bent: 30 euro.

Storten op BE 84 1430 8788 7559

Paul Clement