Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

26-07-2018 "2de azen en aces tornooi"


Beste bridge- en tennisvrienden !
 
Wij nodigen jullie uit op het
 
2de 'Dulcinea Azen en Aces Tornooi' 
 ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018 om 14:00
 
Er wordt ingeschreven per paar.
Er zijn 3 mogelijkheden :
Paar A : 2 personen die enkel bridgen
Paar B : 2 personen die enkel tennissen
Paar AB : 2 personen die zowel bridgen als tennissen
Inschrijvingsgeld : 20€ per paar
 
Om 18:30 is er prijsuitreiking en biedt bridgeclub Dulcinea het glas van de vriendschap aan.
 
Om 19:00 is er mogelijkheid om aan te schuiven aan het koud en warm buffet voor 30€.
Partners, vrienden en sympathisanten zijn van harte welkom !
 
Wij verwachten de bridgers en tennissers om 13:30 in het Clubhuis van TC Orscamp, Rodenbachstraat 48 te Oostkamp.
 
Gelieve in te schrijven, per kerende, vóór 31 juli en per paar (A bridge, B tennis of AB bridge en tennis) en beide namen vermelden. Ook vermelden als je blijft voor het buffet en met hoeveel personen.
 
Graag tot binnenkort !
Voor bridgeclub Dulcinea,
Nicole en Anneke
0479/292539

18-07-2018 "Lidgelden 2018-2019"


Beste bridgers,
 
De tijd is aangebroken om je lidgeld van Bridgeclub Dulcinea voor het seizoen 2018-2019 te betalen
 
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga
Dit betekent dat iedereen, die lid is van de bridgeclub ook moet aangesloten zijn bij de Liga
Die aansluiting kan gebeuren via Dulcinea of via een andere bridgeclub
 
Hieronder vind je een beetje uitleg over de samenstelling van het lidgeld en de te betalen bedragen
 
Let op: het lidgeld moet overgeschreven worden op BE13 9733 4950 1239
dit is een nieuw nummer
 
mvg,
Paul Clement
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 
Bridgejaar 2018-2019 – Lidgeld
 
Beste bridgers,
De periode van het kalenderjaar om de lidgelden voor het nieuwe bridgejaar 2018-2019 te vereffenen is weer aangebroken.
 
Voor een goed begrip volgt hierna enige belangrijke informatie over het lidgeld evenals de schikkingen en werkwijze om het te betalen.
Aangezien onze vereniging het beleid wenst aan te houden waarbij alle (kandidaat-)leden zijn aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL), bestaat het lidgeld eigenlijk uit 2 componenten. 

 
Een gedeelte is de bijdrage aan de VBL.
Zij bevordert op hoger niveau de verspreiding en bevordering van bridge (bv. het magazine Bridge beter, opleidingen tot wedstrijdleider, docent of arbiter, spelregels vaststellen, competities organiseren, spelmateriaal aan interessante prijzen voor aangesloten leden en clubs …).
Dit jaar heeft de VBL besloten het bedrag van haar component aanzienlijk te verhogen: voor leden aangesloten bij een competitiespelende club gaat dat in principe van 31 tot 50 EUR.
 
Deze verhoging wordt verantwoord door de verruimde dienstverlening die VBL ervoor aanbiedt: vernieuwde website VBL en vooral de algemene verzekering die vanaf dit seizoen naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid van de club ook dekking bezorgt aan de leden voor persoonlijke ongevallen tijdens de officiële bridge-activiteiten en de weg van en naar.
 
Anderzijds kunnen de leden ervoor opteren om het magazine Bridge beter niet meer in gedrukte vorm maar nog slechts digitaal te ontvangen.
In dat geval wordt de VBL-bijdrage teruggebracht tot 40 EUR.
In de gezinnen (personen op zelfde adres) met reeds een eerste VBL-lid, kunnen de volgende leden zelfs volstaan met 35 EUR aangezien daar dan geen bijkomend abonnement op Bridge beter nodig is.
 
Tenslotte is geen bijdrage vereist voor leden die in de loop van afgelopen seizoen voor het eerst lidgeld hebben betaald.
Zij krijgen het volgend seizoen, dus 2018-2019 er gratis bovenop.
Het gedeelte van het lidgeld dat de bijdrage aan VBL uitmaakt, wordt bij voorkeur via onze club geregeld.
Dan ben je voor VBL hoofdlid van onze club en kan je in onze competitieploeg meespelen.
 
Niettemin bestaat ook de mogelijkheid om dat deel via een andere officiële VBL-club te regelen (bv. om dan bij die club in bv. een hogere competitiereeks te kunnen spelen).
Wel staat onze club erop dat je hoe dan ook lid bent van VBL.
Indien je dus via een andere club bij VBL bent aangesloten (over een VBL-lidnummer beschikt) betaal je bij Dulcinea slechts de zuivere clubbijdrage. 
 
Het clublidgeld vormt de tweede component van het algemeen lidgeld. Het a.i. bestuur heeft besloten om voor 2018-2019 aan de hoofdleden bovenop de VBL-bijdrage  slechts  10EUR aan te rekenen, terwijl van de leden die via een andere club bij VBL zijn een bijdrage van 30EUR wordt gevraagd. Zij zijn voor Dulcinea kandidaat-leden. 
 
Al bij al zijn de Dulcinea tarieven dus niet duur, zeker als je weet dat we 4 drives per week (+ één maandelijkse 4-tallen drive) organiseren waar je per spelnamiddag of -avond als lid nog slechts 2€ ipv 4€ (= niet-leden tarief) dient op te hoesten.
 
Het bestuur
 

16-07-2018 "Bridgen op zondag"


Beste bridgers,

Ook op zondagmiddag 22 07 kan je in 't Haeneveld komen bridgen
Els en Paul nodigen jullie uit. Je betaalt 2 euro voor een namiddag bridge, met tussendoor een lekker hapje.
Voor de praktische organisatie is het handig dat je even laat weten dat je komt meespelen maar ook als je niet ingeschreven bent ben je van harte welkom.
Wil je komen bridgen, maar je hebt geen partner?
Geen probleem, je kan zeker spelen.
bridgen begint om 14:00, 't Haeneveld, Krauwerstraat 1, Jabbeke

mvg,
Els en Paul

12-07-2018 "Wijziging locatie"


Ook volgende week gaat de dinsdagdrive door in 't Haeneveld.
Afspraak op dinsdag 17 07 2018, 14:00 in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

04-07-2018 "Bridgen op zondag"


Beste,
 
Misschien heb je zondag geen zin in voetbal maar wel in bridge. Daar kunnen we voor zorgen.
 
Je bent welkom in 't Haeneveld voor een leuke bridgemiddag. Goede of  slechte kaarten, aan de bridgetafel schijnt altijd de zon.
Voor 2 euro krijg je een middag bridgeplezier en een toetje er bovenop.
 
Afspraak in 't Haeneveld, Krauwerstraat, 8490 Jabbeke. Zondag 8 juli 2018
We bridgen van 14::00 tot iets voor 18:00.
We wensen je nu al veel speelplezier.
 
We vinden het leuk als je even verwittigt dat je komt, maar als je pas op het laatste ogenblik beslist te komen bridgen ben je even welkom hoor.
 
mvg,
Paul en Els

01-07-2018 "Bridge agenda"


Volgende dinsdag, 03 juli bridgen we 's namiddags in 't Haeneveld om 14:00
 
Gewoonlijk organiseren we op de derde zondag van elke maand bridge in 't Haeneveld. Maar in juli zou dat samenvallen met de finale van de world cup 
daar kunnen we niet mee concurreren.
 
Maar niet getreurd, we doen het in juli op de tweede en de vierde zondag.
We bieden de deelnemers graag iets lekkers aan.
Daarom is het handig als je even laat weten dat je komt bridgen.
Afspraak op 8 en 22 juli om 14:00 in 't Haeneveld.
 
Paul Clement