Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29-05-2018 "Bridge info"


Best bridgers,

Gisteren waren 12 beginnende bridgers te gast bij Dulcinea Jabbeke.

De opvang van beginners staat hoog in het vaandel van Dulcinea
en we deden die reputatie alle eer aan.
 
Donderdag spelen we de marathon.
We verwachten de deelnemers in 't Oosthof vanaf 9:30
bridgen begint om 10:00
 
Er is nog altijd wel een plaatsje vrij voor late beslissers
stuur me een mailtje als je wenst deel te nemen.
 
De drive van donderdagavond spelen we in 't Haeneveld.
 
Paul Clement

26-08-2018 "GDPR privacy verklaring"


Beste bridgers,

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door  Bridgeclub Dulcinea Jabbeke voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op onze website http://dulcinea.buurtwijzer.be

Als u de mails met activiteiten en uitslagen van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke liever niet meer ontvangt, dan stuurt u een mail met deze boodschap naar paultjeclement@gmail.com? We schrappen u dan onmiddellijk van onze mailing lijst

Het icoontje brengt u naar de volledige tekst van de privacy verklaring van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke. 

Maandagavond ontvangen wij in 't Haeneveld de eerstejaars bridgers van Torhout en Bredene. Het is de bedoeling dat elke beginner een meer ervaren bridger als partner krijgt. Ik heb een ruime respons gekregen van de bridgers met ervaring

we zullen ervoor zorgen dat de beginners jaren later nog met plezier terugdenken aan hun eerste bridgedrive

de drive op maandagavond begint om 19h30. Zorg ervoor dat je op tijd bent

mvg, 

Paul

PS: als je in de interclub competitie 2018-2019 wilt meespelen in een ploeg van Dulcinea dan vraag ik je dit nog eens met een mail te bevestigen.

25-05-2018 "Ter informatie"


Best bridgers,
 
Wie op 31 05 wilt deelnemen aan de marathon kan nog altijd inschrijven. Betalen doe je nu wel bij voorkeur ter plaatse.
 
Maandagavond verwelkomt Dulcinea Jabbeke de nieuwe bridgers van Dulcinea Torhout. De beginnelingen worden gekoppeld aan een bridger met ervaring. We maken er een feestdrive van.
Ook wie liever met zijn vaste partner speelt is uiteraard van harte welkom.
 
Dulcinea Jabbeke organiseert op 06 juni de vrije viertallen
ik ontvang graag je inschrijving via mail.
 
Paul Clement

20-05-2018 "Opvang beginnende spelers"


Beste bridgers,

In de loop van het voorbije jaar heb ik les gegeven in Bredene en in Torhout.
In Torhout hebben we vorige week aan de Liga de geboorte van een nieuwe club gemeld.
Om de beginnelingen eens kennis te laten maken met de sfeer van een echte drive heb ik het idee opgevat hen uit te nodigen naar de maandagavonddrive van Dulcinea.
 
Er zijn 4 kandidaten in Bredene en er zijn 16 beginners in Torhout.
Zij komen maandagavond 28 mei 2018 bridgen in 't Haeneveld.
ik zoek 20 kandidaten, die op die avond partnership willen vormen met een beginneling.
 
Zij zullen je gebaar zeker appreciëren. Misschien klikt het wel aan tafel
en beslissen jullie nog wel eens samen te spelen.
In alle geval  voor de beginnelingen is dit een buitenkans.
 
Wie zijn ervaring aan de bridgetafel eens wilt delen met een beginner
stuurt mij een mailtje, met de bevestiging dat hij, zij er zal zijn op maandag 28 05
We maken er zowel voor de beginners als voor de meer ervaren bridgers een feestje van.
 
mvg,
Paul
namens Bridgeclub Dulcinea Jabbeke
 
PS: je bent op die maandag uiteraard ook welkom als je verkiest met je vaste partner te spelen.
PS: je kan nog altijd inschrijven voor de bridgemarathon op 31 05

16-05-2018 "Kandidatuur bestuursleden"


Beste leden van Dulcinea,
 
De voorbije weken zijn voor Bridgeclub Dulcinea niet rustig verlopen.
Chantal, Moniek en Carlos hebben zich teruggetrokken uit het bestuur van de bridgeclub. We danken hen hun inzet voor onze bridgeclub in de voorbije jaren.
Zo bleven Edouard en André over als enige bestuursleden.
 
Met twee bestuursleden kan de bridgeclub niet efficiënt werken. Daarom doen we een oproep naar kandidaat-bestuursleden.
Wie voelt zich geroepen om mee aan het roer te staan van onze bridgeclub?
 
Je kan je kandidatuur indienen door op deze mail te antwoorden.
Bij voorkeur willen we werken met 7 bestuursleden.
Er moet in alle geval een voorzitter zijn, een secretaris en een penningmeester.
Deze kernploeg willen we graag aanvullen met 4 bestuursleden.
 
Omdat we streven naar een genderevenwicht in het bestuur zijn we met name op zoek naar vrouwelijke kandidaten, en het zou ook leuk zijn als enkele jongere krachten zich willen engageren.
 
Kandidaten moeten oog hebben voor de eigenheid van onze bridgeclub.
Met name de opvang van beginners en het speelplezier van de minder sterke spelers staan hoog in het vaandel van Dulcinea.
Uiteraard zorgen we ook voor het bridgeplezier van onze topbridgers.
 
Voor de aanstelling van de nieuwe bestuursleden plannen we een algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni 2018.
Op deze ledenvergadering zullen ook de statuten ter goedkeuring voorgelegd worden.
 
Om de periode tot de algemene ledenvergadering te overbruggen heb ik beslist mijn plaats in het bestuur van de bridgeclub terug op te nemen.
 
Ondertussen gaan de bridgedrives van Dulcinea gewoon door.
We wensen jullie veel bridgeplezier op onze drives.
 
mvg,
Paul, André, Edouard

13-05-2018 "Artikel 74"


Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden,  die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een nadere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.
 
Dit artikel is het belangrijkste artikel uit het hele reglement voor wedstrijdbridge.
Ik denk dat het hartelijk begroeten van de tegenstanders bij het begin van de ronde het absolute minimum aan hoffelijkheid is dat we van iedereen kunnen ververwachten.
 
Er zitten 4 spelers aan tafel, en ze zijn alle 4 verantwoordelijk voor het spelplezier van iedereen.
Paul Clement

06-05-2018 Bridgen op zondag 20 mei"


Op 31 mei organiseert Dulcinea Jabbeke zijn tweede halve bridgemarathon in 't Oosthof. Een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag.
Koffie bij aanvang, 's middags een lekkere lunch en koffie met versnaperingen in de namiddag.
Inschrijven door een mail naar paultjeclement@gmail.com en de betaling van 32 euro deelname op BE51 0359 8003 1962.
 
Let op dit is niet hetzelfde nummer als vorig jaar.
 
En ik wil afsluiten met een uitnodiging voor 20 mei
op die dag organiseren Paul en Els een gezellige zondagmiddagdrive in 't Haeneveld.
Misschien staat het weer ons toe te bridgen in de binnentuin van 't Haeneveld.
iedereen welkom om 14:00
 
mvg,
Paul en Els 
Bridgecentrum 't Haeneveld

05-05-2018 "Marathon"


Beste bridgers, 
 
Op 31 05 organiseert Bridgeclub Dulcinea voor de tweede keer een halve marathon. Zoals vorig jaar gaat de marathon door in 't Oosthof. Wie er toen bij was herinnert zich een bridgefestijn.
Om te zorgen dat iedereen goed wakker an de marathon kan beginnen is er ontvangst met koffie of thee.
We willen om 10:00 beginnen bridgen. Daarom vragen we iedereen zeker aanwezig te zijn tegen 9:45.
s' Middags is er een lunch met voor- en hoofdgerecht . En in de namiddag bieden we je koffie aan me versnaperingen.
 
We spelen een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag. Het aantal giften is afhankelijk van het aantal deelnemers. Om praktische redenen is het aantal tafels beperkt tot 9.
Het is dus aan te raden meteen in te schrijven.
 
Je schrijft in door een mail te sturen naar paultjeclement@gmail.com met de namen van het deelnemende paar.
 
De deelnameprijs is 32 euro per speler.
Inbegrepen: koffie vooraf, lunch, koffie met versnaperingen in de namiddag. En als toemaatje een hele dag bridgeplezier.
De winnaars krijgen een mooie prijs, en er worden ook twee prijzen verloot.
 
Dit bedrag stort je op het nieuwe rekeningnummer van Dulcinea BE51 0359 8003 1962 
Met de vermelding marathon 31 05 en je doet het best vandaag nog.
mvg,
Paul Clement