Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

27-06-2019 "Lidgelden 2019-2020"


Een jaar is zo voorbij en koken kost geld:  2 uitdrukkingen die bestuurders van allerhande verenigingen spontaan voelen opkomen wanneer de tijd is aangebroken om de lidgelden te vernieuwen.

Ook voor Dulcinea vzw en voor de Vlaamse Bridgeliga (VBL) is het weer zover. Zoals jullie weten kan je alleen maar lid zijn of worden van Dulcinea als je ook lid bent of wordt van VBL.

Dat laatste kan bij voorkeur via onze club (verplicht voor wie in de VBL 4-tallen competitie wil spelen voor Dulcinea), maar het kan ook via een andere bij VBL aangesloten club.

Er zijn grosso modo 5 mogelijkheden wat het bedrag van de ledenbijdrage betreft:

A.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge Beter Magazine papieren versie: 60 € (BBM à 15€)
B.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge beter elektronisch (app): 50 € (BBM à 5€)
C.    Lid Dulcinea + lid VBL zonder Bridge beter: 45 €
D.    Lid Dulcinea maar VBL-lid via andere club: 30 €
E.    Cursisten (= 1e jaars beginners): 20 € (en 2e jaars, gratis op basis van lidgeld voorgaan seizoen)  

Mogen we vragen, omwille van de overzichtelijkheid van de verwerking, om de bijdragen over te schrijven op de rekening van Dulcinea vzw:  BE92 1431 0616 8423
Vermeld in de mededeling eveneens: lidgeld 2019-2020 + optie met de letter uit de overzicht in de conclusie hierboven.
Bv. Lidgeld 2019-2020, optie A
Bv. Lidgeld 2019-2020, 2 personen, 1 optie B + 1 optie C

Wil ook zo vriendelijk zijn de betaling zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 31 juli in orde te brengen (Dulcinea krijgt zelf al een factuur in juli, uitgaand van het ledenaantal vorig jaar).

Uw voorzitter
Johan Verhaeghe

23-06-2019 "Clubinfo"


Beste bridgers,

We zijn het er allemaal over eens dat 't Haeneveld  de beste bridgezaal van Vlaanderen is, daarom zullen we voortaan de dinsdagdrives laten doorgaan deze zaal.
We roepen iedereen op om ook eens op dinsdagmiddag te komen bridgen.

Verder noteren we nog twee data op onze kalender:
Op woensdag 3 juli organiseert Dulcinea zijn maandelijkse viertallentornooi. Graag via mail inschrijven met een team van 4 bridgers.

In augustus organiseren we nog maar een specialleke. Op maandagmiddag 12 augustus leggen we op de parking van 't Haeneveld twee petanquebanen aan voor het tornooi "Et alors"

We zullen op die middag bridgen en petanque spelen. Ook voor dit tornooi vorm je een team met 4 bridgers die tussendoor ook een petanquewedstrijd zullen spelen. We garanderen je veel plezier op dit tornooi à la française.

Je ziet: Het feestcomité van Dulcinea zorgt voor je bridge speelplezier.

mvg,
Paul

18-06-2019 "Et Alors"


Bonjour les ami(e)s,

De vakantie komt er aan! Vive les vacances. Sommigen dromen nu al van la douce France, van leven als God in Frankrijk… du pain, du vin et du boursin…

Wat houdt bridgeclub Dulcinea tegen om Frankrijk wat dichter bij jullie te brengen?
We organiseren een viertallentornooi in combinatie met petanque!
Datum: maandag 12 augustus 2019 om 13.30u in 't Haeneveld
Inschrijven kan nu al! Liefst ploegen van 4 personen! 
Wil je graag deelnemen maar ben je niet met 4 personen, Paul helpt je bij de samenstelling.

Wil je daarna ook deelnemen aan de maandagavond drive? Geen probleem!
Wij zorgen voor du pain, du vin et du boursin, voorafgegaan door een heerlijke Ricard!

Kostprijs voor het tornooi: 6 euro/persoon = inschrijving + enkele verrassingen
Kostprijs voor het volledige pakket met eten: 18 euro/persoon = inschrijving + enkele verrassingen + kaasschotel

Er is uiteraard een prijs voorzien voor de winnende ploeg. Daarnaast worden op het einde van het tornooi ook vier mooie prijzen verloot!
Niet twijfelen, een groep samenstellen en inschrijven!

De inschrijving is officieel na overschrijving van 6 of 18 euro (met vermelding van je naam) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Het feestcomité

08-06-2019 "Uitslag vrije viertallen"


Uitslag viertallentornooi 05 juni

1    Pierre Berger, Eddy Naulaerts, Marc Braeckman, Hubert De Troch                60vp
2.   Els Van Loo, Paul Clement, Simone Priem, Elie Raes                                     44vp
3.   Marina Plancke, André Jacques, Bernard Dereeper, François Demaecker     41vp
4    Greta Yde, Hugo Desimpel, Tine Hessels, Edouard Coppens                         35vp

Opgelet: De viertallen tornooien gaan door in de zomermaanden in tegenstellen met andere jaren en steeds op de eerste woensdag van elke maand