Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

29-09-2019 "Winter competitie liga 2 & 3"


Beste bridgers,

Gisteren heeft Dulcinea zijn entree gemaakt in Liga 2. Dulcinea ontving de het team van Knokke. Voor Dulcinea speelden Paul, Jacqueline, Marc en Eddy.

Het bleek een moeilijke opgave. In de eerste wedstrijdhelft misten we drie manches, die door Knokke wel geboden werden. Resultaat: een achterstand van 20 imp.
Gelukkig boden Marc en Eddy een manche op het laatste spel, waar wij 2 schoppen min 1 mochten spelen.

De tweede wedstrijdhelft toonden onze weerkracht. We boden een slem, dat aan de andere tafel gemist werd en uiteindelijk wonnen we zelfs de wedstrijd: 62-60.
Na omzetting in vp is dat een gelijkspel 15-15.

Voor Dulcinea 2 streden Greta, Hugo, Liliane en Christine. Hun tegenstanders kwamen van Kortrijk, Bridgeclub Bouwbedrijf.
Dulcinea speelde een goede eerste wedstrijdhelft maar in het tweede gedeelte moesten zij het onderspit delven. 10-20 voor Bouwbedrijf was het resultaat.

Volgende week neemt Dulcinea 1 het op tegen de Witte Beer, een klassieke derby. Dulcinea 2 is bye.

Woensdag kan je nog meespelen in de vrije viertallen. Het team van Greta zoekt nog een bridger om hun line-up te vervolledigen.

mvg,
Paul

16-09-2019 "Zomerkampioenen 2019"


De weermaker deed zaterdag zijn uitstekende best en bijgevolg mochten we buiten in kleedje of hemdsmouwen onder een stralende zon genieten van de receptie en aansluitende pittige paella bij de viering van onze zomerkampioenen.

De prijzen van de zomercompetitie waren dit keer bonnen bij het eethuis MINT (Gistelsteenweg Jabbeke) dat zelfs een prijs sponsorde waarvoor dank. Zoals voorgaande edities gold voor de potentiële winnaars de regel dat elke speler slechts 1 prijs kon winnen. Dat heeft een zeker doorschuifeffect gehad over de diverse reeksen die op hun beurt een volgorde kregen naargelang het aantal deelnemers over het hele zomerseizoen.

Algemeen kampioen (beste 18 resultaten over alle drives) werd tot veler verrassing Marc Braeckman.  Ook Marc Vandenberghe en Els Van Loo wonnen een prijs.

In de vrijdagreeks (106 deelnemers) kwamen Hubert De Troch, Jos Hoebeeck en, ex aequo, Robert Cornelis en Roland Liefhooghe aan hun trekken. Deze beide laatsten winnen elk een gehele bronzen medaille en niet elk een halve.

Dan komt de maandagnamiddagreeks met als winnaar Edouard Coppens. Aangezien deze reeks speciaal gericht is op beginnende bridgers, is er ook een prijs voor de hoogst gerangschikte onder hen. Dat werd deze keer Ann Vandecasteele.

Vervolgens kunnen we Didier Deforche naar MINT sturen met de donderdagprijs (68 deelnemers).

Voor de dinsdagdrive (56 deelnemers) presenteert zich opnieuw een ex aequo, vaste partners, als winnaars van de prijs: Elie Raes en Stephan Vanderhaeghe.

Kampioen van de maandagavondreeks (52 deelnemers) is dan André Jacques geworden. Zijn quasi vaste partner Bernard moet hem onderweg ergens “ontrouw” zijn geweest en mist daardoor een ex aequo eerste plaats. Jammer voor onze feestleider die met zijn team weer instond voor een mooie organisatie (excuus dat dit laatste element in mijn speech voor de vuist onderbelicht bleef).

Tenslotte is er nog de slemprijs die met een verschil van slechts 1 punt binnengerijfd is door Dirk Piepers.

Proficiat aan alle winnaars, maar ook aan alle andere deelnemers want het is de verdienste van alle “verliezers” dat er ook winnaars kunnen zijn.
Daarom werden na afloop van de drive ook nog 4 flessen champagne verloot onder de niet-winnaars. Die vonden hun bestemming bij Michel Delhaye, Hubert Vermeulen, Huguette Van Iseghem en Martien Devreese. Ook aan hen gelukwensen.

Foto’s van het evenement vind je ook door op het icoontje te klikken.
De voorzitter

De uitslag van de zomerkampioenen drive:

Rank Pair Names [NORTH/SOUTH RANKS]                   Bds    Total   Max %Score
===============================================================================
  1    7  Tine Hessels & Luc Vanmarcke                 24   200,00   336  59,52
  2    1  Pierre Berger & Marc Geeraert                  24   199,00   336  59,23
  3    8  André Jacques & Bernard Dereeper          24   180,00   336  53,57
  4    3  Martine Verdonck & Johan Verhaeghe       24   178,00   336  52,98
  5    2  Michel Delhaye & Hubert Vermeulen          24   170,00   336  50,60
  6    6  Els Van Loo & Martien Devreese                24   156,00   336  46,43
  7    4  Christiane Poppe & Fernand Vincke           24   137,00   336  40,77
  8    5  Anaïs Cremers & Linda Lammerteyn          24   124,00   336  36,90
===============================================================================
===============================================================================
Rank Pair Names [EAST/WEST RANKS]                     Bds    Total   Max %Score
===============================================================================
  1    4  Marc Braeckman & Hubert De Troch            24   213,00   336  63,39
  2    5  Huguette Van Iseghem & Françoise Roose  24   198,00   336  58,93
  3    6  Annemie Lebacq & Gilbert Bruyland             24   193,00   336  57,44
  4    8  Marc Vandenberghe & Eddy Naulaerts         24   171,00   336  50,89
  5    1  Christine Verrue & Dirk Piepers                     24   169,00   336  50,30
  6    3  Regine Rosson & Yola Simoens                   24   143,00   336  42,56
  7    7  Edouard Coppens & Didier Deforche            24   140,00   336  41,67
  8    2  Danièle Nazari & Helene Bourdin                 24   117,00   336  34,82
===============================================================================

11-09-2019 "Bridge op donderdag avond"


Beste bridgers,

Na een lessenreeks in Torhout heb ik vorig jaar samen met de cursisten Bridgeclub Torhout opgericht.
De club speelt elke donderdagavond in De Biekorf, Steenveldstraat in Torhout. Dat is op de wijk Driekoningen.
 
Eind deze maand verhuizen ze naar het Centrum van Torhout. Ze zullen dan bridgen in zaal 't Centrum, Beerstraat 20. 
De drives beginnen om 19h30.
 
Ik ga vaak op donderdagavond naar Torhout om de drive van de bridgeclub te leiden. Daarom zal de drive van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke voortaan geleid worden door Dirk en André.
 
Zij zullen ervoor zorgen dat jullie op donderdag met veel plezier in 't Haeneveld kunnen bridgen.
 
mvg,
Paul

10-09-2019 "Uitnodiging AV in hotel Haeneveld"


Zoals reeds eerder meegedeeld zal de gewone Algemene Vergadering (AV) van de leden van Dulcinea vzw plaatsvinden op donderdag 19 september 2019 in het Haeneveld om 18h30  (voorafgaand aan 
de normale drive die na afloop van de AV eveneens doorgaat). 
 
Bij deze worden de leden dan ook overeenkomstig de statuten formeel uitgenodigd tot deze AV. In bijlage is de dagorde gevoegd.
Ik geef grif toe dat dergelijke bijeenkomst net iets minder plezier oplevert dan meespelen in een drive, maar het is een uiting van gehechtheid aan de club.
 
Jullie aanwezigheid wordt dan ook zeker op prijs gesteld. Ze is zelfs in bepaalde mate wettelijk vereist, te weten een quorum van minstens 20% der leden is nodig om geldige beslissingen te nemen.  
Leuke toegift: de aanwezige leden tijdens de AV kunnen na afloop meespelen met de drive met vrijstelling inleggeld te betalen.
 
Alle leden (109 momenteel, aanwezigheidsquorum is dus 22) zijn gerechtigd aanwezig te zijn, deel te nemen aan de debatten en te stemmen. Je kan dat uiteraard doen door persoonlijk aanwezig te zijn, 
dan verneem ja alles uit eerste hand. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid volmacht te verlenen aan een ander lid. Evenwel kan elk aanwezig lid niet meer dan 1 volmacht uitoefenen.
 
In bijlage steekt eveneens het formulier voor het geven van volmacht. De aangewezen gevolmachtigde geeft die dan af aan de secretaris bij de aanmelding en registratie der aanwezigen voorafgaand aan de AV. 
Gelet op de administratie die deze activiteit voor de secretaris inhoudt evenals de wens om stipt te kunnen beginnen (en eindigen!), wil ik vragen om voor jullie aankomst niet te willen wachten tot de 
laatste minuut.
 
Wat de dagorde betreft, wijs ik erop dat overeenkomstig artikel 8,4°, de leden zelf punten ter beraadslaging kunnen toevoegen, inbegrepen ontwerpen tot besluit die ter stemming worden gebracht. Voor de bijzondere voorwaarden die daarbij dienen vervuld (1/20 e  der leden, ttz thans minstens 6, schriftelijk, uiterlijk 3 dagen op voorhand) verwijs ik naar de statuten (zie elders op de site; item aanklikken in kolom links).
 
Zelfs kunnen ter zitting nog punten onder rubriek varia worden voorgesteld maar dat kan dan niet tot een beslissende stemming leiden (wel tot niet-bindend advies aan de Raad van Bestuur).
Ik hoop van ganser harte jullie te mogen verwelkomen op de AV.
 
De voorzitter,
Johan Verhaeghe  

07-09-2019 "Oproep van de voorzitter"


Beste bridgers,
 
Voor aanvang van de drive gisteren, heeft ons sedert jaren trouw lid en gewaardeerde vrijdagspeler Roland Liefhooghe een schets gebracht van de revalidatie van zijn kleinzoon, Jannes Bousson, die 3 jaar geleden een ernstig ongeval had en zelfs lange tijd tussen hemel en aarde zweefde. 
 
Het mag duidelijk zijn dat deze evolutie tot nu, maar ook nog in de toekomst, een enorme inspanning vergt, zowel fysiek, mentaal als financieel, van hemzelf maar ook van zijn familie en geliefden.
Vandaar dat goede zielen zich hebben ingezet om een benefietavond te organiseren. 
 
Omwille van het uitzonderlijk karakter van de geschetste nood delen we u graag de praktische informatie mee (Roland zelf heeft en zal nog bijkomend ook een aantal leaflets verspreiden), samen met een oproep om daar welwillend aan deel te nemen of op andere wijze een steentje toe bij te dragen.
De avond gaat door op zaterdag  5 oktober in het vrijetijdscentrum te Jabbeke  (niet zover van Haeneveld) met volgend programma:
 
18h30 aperitief
19h00 dinner  gourmet invent
21h00 band  the new image
23h00 DeeJay
 
Om aan deze avond deel te nemen wordt een bijdrage van 50 euro pp gevraagd.
Men kan inschrijven via mail aan jannes.bousson@hotmail.com  en betalen aan de deur of storten op BE52 9733 7228 3509 met vermelding van naam + aantal personen.
Wie niet kan deelnemen, kan niettemin via hetzelfde rekeningnummer een donatie overmaken.
Warm aanbevolen.
 
De voorzitter
Johan Verhaeghe

02-09-2019 "Herinnering kampioenenviering"


Dag Allemaal,

Ben je van plan deel te nemen aan de kampioenenviering, gelieve dan deze week in te schrijven. 
Om organisatorische redenen zouden we graag begin volgene week het aantal deelnemers kennen.

Dank.
Hieronder nog eens de uitnodiging.


Kampioen zijn is plezant!

Zaterdag 14 september 2019 is het weer zo laat! 
Onze kampioenen worden in de bloemetjes gezet!
Kom je dat meevieren?

We nodigen jou en je echtgeno(o)t(e) uit in ons lokaal Haeneveld. We starten met een aperitief om 11u30 u met allerlei versnaperingen en daarna gaan we samen tafelen.
Dit keer gaan we de Spaanse  toer op en bieden jullie een heerlijke paella aan!

Omstreeks 14 uur beginnen we aan een bridgedrive.
Niet twijfelen nu inschrijven.

De inschrijving is officieel na overschrijving van 20 euro  (met vermelding van je naam en aantal personen) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Saludos
Het feestcomité

Bernard