Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

17-11-2019 "Drives in sarcoheem"


Best bridgers,

De meer dan honderd leden tellende bridgeclub Dulcinea houdt zijn bridgedrives op z’n vaste plaats in Haeneveld.

Een tijd geleden werd feestzaal Haeneveld verkocht en is de bridgeclub niet meer zeker van een vast verblijf. Vandaar dat er een zoektocht werd ingezet voor een plan B.

Gemeentezaal Sarcoheem in Zerkegem werd in de week van 11 november tot 15 november uitgetest als nieuwe uitvalbasis.

De bridgedrives gaan door op maandagnamiddag en maandagavond, op dinsdagnamiddag, donderdagavond en vrijdagnamiddag.

Er kwamen al heel wat positieve reacties op de testweek in zaal Sarcoheem. Binnenkort beslist de raad van bestuur over de keuze van de locatie.

Klik op icoontje om meer foto's te zien van de drives gespeeld in Sarcoheem.

Bernard

16-11-2019 "Proefweek sarcoheem"


Beste bridgevrienden,
 
Bij deze wil ik iedereen van harte bedanken die zich, ondanks voor de meesten enkele km verder, de moeite heeft getroost om één of meer keer deel te nemen aan de bridgedrives in Sarkoheem tijdens de afgelopen proefweek.
Ik heb goede hoop dat niemand zich dat heeft beklaagd (tenzij misschien dat de kaarten alweer tegen zaten; slechte zitsels zijn nu eenmaal hardnekkig van aard).
 
Zoals reeds eerder aangegeven, vanaf volgende maandag 18 nov zijn we weer voor alle drives terug van de partij in het vertrouwde Haeneveld.
 
Wel zal het bestuur zich nu bekommeren om de evaluatie van de Sarkoheem-week. Het is dan ook vanuit dat oogpunt dat ik alle leden nogmaals oproep om hun evaluatie te laten kennen want uiteraard speelt dat een belangrijke rol bij de eindconclusie.
 
De vraag die dient beantwoord luidt: is Sarkoheem geschikt als plan B of moeten we uitkijken voor iets anders?
 
Criteria voor de geschiktheid van de locatie als plan B  zijn daarbij: voldoende beschikbaar (elke speeldag, elke week), ruim, comfortabel (accomodatie, bar, toiletten, verwarming, ...), bereikbaar, parkeerkans, betaalbaar, en andere criteria naar eigen inzicht). Spreek - voor zover je je mening nog niet te kennen gaf of zo vriendelijk bent ze nogmaals te bevestigen - een bestuurder aan (Bernard, André, Didier, Paul, Dirk, Luc of mezelf) of stuur een reply op deze mail.
 
Tot bridgens,
De voorzitter

10-11-2019 "Winter competitie liga 2 & 3"


Beste bridgers,

25 november 2018 was een hoogdag voor Dulcinea.
Onze competitieploeg in Liga 2B moest de verplaatsing maken naar Waregem. Ze kwamen terug thuis met 25vp, de maximum score
het was het begin van een zegetocht die bekroond werd met de kampioenstitel.
 
Vanmiddag trokken Greta en Hugo, Anneke en Katrien naar Waregem
ze namen het op tegen het team dat verleden jaar tegen Paul, André, Dirk en Bernard speelden. Half wedstrijd had Waregem een kleine voorsprong maar na de pauze kantelde de wedstrijd. 
Anneke en Katrien bieden een 7SA, waar Waregem blijft steken op 5 Klaveren. Einde van de wedstrijd: een klinkende overwinning 5-25 voor Dulcinea 2 en ze veroveren de eerste plaats in de competitie
Hebben we nog een kampioenenploeg?
Moeten we uitkijken naar een derby, volgend jaar in Liga 2?
 
Het is uiteraard nog vroeg maar het doet in alle geval deugd op de eerste plaats te staan en 7SA spelen in competitie is niet iedereen gegeven.
Van harte proficiat aan de spelers en hun kapitein
 
Ook het team dat vorig jaar 25vp mee naar huis bracht moest vanmiddag in Waregem optreden maar hier zijn geen toeters en bellen aan de orde.
Ik ben twee keer uit mijn stoel opgestaan met het gevoel dat we er niet aan te pas waren gekomen zowel na de eerste wedstrijdhelft als na afloop van de laatste gift. Op die laatste gift speelde ik 3SA min 2.
Je kan een wedstrijd op een betere manier afsluiten.
 
Gelukkig hebben Robert en Dirk aan de andere tafel wel iets goedgemaakt. Voor de pauze maakt Robert een 3SA, die de voorzitter van Waregem niet maakt maar na de pauze bieden en maken de spelers van Waregem 6 Ruiten.
Ik ken de reputatie van Dirk bij het slembieden hoewel het bod allesbehalve vanzelfsprekend is, hebben we een beetje hoop.
Helaas, Robert en Dirk stoppen op 5 ruiten.
Eindresultaat van de wedstrijd: Waregem wint 12-18
Dulcinea houdt wel stand in de eerste helft van de rangschikking: 4de plaats
 
A propos, hoe zat dat met gift 32?
Op die laatste gift speelt Waregem ook 3SA, ze gaan min 3. We redden voorwaar enkele imps.
 
Er waren vanmiddag twee terechte winnaars;
Waregem won in Liga 2 maar we onthouden vooral dat Dulcinea een maximum scoorde in Liga 3.
 
mvg,
Paul

05-11-2019 "Clublokaal Dulcinea?"


Beste leden en sympathisanten,

Sedert de verkoop van ’t Haeneveld is er enige onzekerheid over de vraag of we daar op langere termijn zullen kunnen blijven bridgen. Zoals jullie weten hebben we daar geen “huurdersrechten” maar het is ook niet zo dat de eigenaar ons aanmaant te vertrekken.

Door de recente werken op het terrein is er wel nog een parkeerprobleem ontstaan dat zich het felst laat gelden bij onze vrijdagdrive: beperkt aantal plaatsen dichtbij met soms slijkerige omstandigheden in de omgeving of ietwat verderop parkeren, wat bij slecht weer niet prettig voelt. Vooral in de winter ziet dat er niet zo comfortabel uit.

Ook op de algemene vergadering drukten leden hun bezorgdheid uit en vroegen het bestuur naar mogelijke zekerheid omtrent speellocatie uit te kijken.

 Het bestuur heeft deze wens ter harte genomen en is tot volgende stellingname gekomen: het blijft momenteel de eerste optie om in het Haeneveld te blijven maar er is actie ondernomen om een plan B op te zetten en te beproeven. Na contactname met verschillende potentieel in aanmerking komende locaties, is ons oog gevallen op Sarkoheem in het dorpscentrum van Zerkegem (= deelgemeente van Jabbeke), meer bepaald Sarkoheemstraat 4.

Ondanks deze locatie iets verderaf is voor velen onder ons, zijn er volgende manifeste voordelen: we kunnen daar voor al onze drives quasi permanent terecht, de lokalen zijn voldoende ruim voor onze activiteiten en bieden zelfs kans tot uitbreiding, er is ruim voldoende parkeermogelijkheid tot zo goed als tegen de deur, de kostprijs voor de club is vergelijkbaar met deze van het Haeneveld.

Om deze mogelijkheid niet louter theoretisch te laten zijn, hebben we eveneens besloten om bij wijze van proef alle drives van de week 11 tot 16 november daar te laten plaatsvinden. De daaropvolgende week/weken keren we weer gewoon terug naar het Haeneveld (optie A) tenzij het echt ondoenbaar, onmogelijk of ongewenst zou worden.

We hopen jullie in Sarkoheem even talrijk te mogen begroeten als thans en dat jullie daar even fijne drives kunnen beleven als anders. We rekenen er wel op dat jullie ons dan ook feed back bezorgen zodat we kunnen besluiten wat ons te doen staat: Sarkoheem behouden of afvoeren als plan B of zelfs promoveren tot plan A.

In bijlage vinden jullie ook enige informatie over de ligging van Sarkoheem en hoe het te bereiken.

Het bestuur.