Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


01-08-2018 "Verslag vergadering"
 
Aanwezig: André Jacques, Edouard Coppens, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Bernard Dereeper
Verontschuldigd:  Marc Vandenberghe.
 
Dagorde
De vergadering wordt geopend om 19h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten
1. Goedkeuring verslag van 17 juli 2018.
2. Opvolging vooruitgang werkgroepen.
3. Opvolging lidgelden 2018-2019.
4. Azen en Aces tornooi.
5. Kampioenen viering.
6. Varia. 
___________________________________________________________________________
 
1 – Goedkeuring verslag van 17 juli 2018.
 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.
 
2 – Opvolging en vooruitgang werkgroepen.
 
De vooruitgang van elke werkgroep zal in elke vergadering opgevolgd worden tot het doel bereikt is. 
 
a)Werkgroep statuten: Het voorontwerp is volledig afgewerkt. Enkele finale keuzes zijn nog gemaakt op de vergadering. Deze tekst als basis dienen voor het opstarten van de VZW. Eerstvolgende opdrachten zijn:
1 – Opmaak van het huishoudelijk reglement gezien een aantal punten   binnen de statuten verwijzen naar het huishoudelijk reglement. 
2 – Administratie voor het neerleggen van de statutten. (Rechtbank van koophandel)
b)Financieel overzicht: Een voorstel tot begroting voor volgend werkjaar is voorgesteld. De lijst met uitgaven en inkomsten werd vervolledigd. Een nieuw voorstel wordt opgemaakt en zal worden voorgelegd op de volgende vergadering.
Er is voorgesteld om in de toekomst over te gaan naar een systeem van elektronisch resultaat registratie van de drives. Gezien de budgettaire impact van deze operatie groot is, werd voorgesteld om te werken met een 3 jarenplan voor de realisatie van dit project. 
c)Doelstellingen: De uitwerking van de doelstellingen wordt besproken op de volgende vergadering gezien Marc niet aanwezig kon zijn op de vergadering.
 
3 – Opvolging lidgelden . 
 
De eerste betalingen van de lidgelden komen binnen op de rekening. Een herinnering tot betalen zal door Paul uitgestuurd worden gezien het bestuur op 15 augustus een definitief overzicht willen hebben van alle aangesloten leden alvorens de lijsten door te sturen naar de VBL.
 
4 – Azen en Aces tornooi.
 
Er zal gevraagd worden aan de organisatoren om een verslag op te stellen over het verloop van het tornooi alsook een financieel verslag. Dit geeft ons de mogelijkheid om een juist overzicht te krijgen en na te gaan welke onze mogelijkheden zijn voor toekomstige tornooien. 
 
5 – Kampioenen viering. 
 
De feestviering zal doorgaan op 8 september 2018. Deze feestviering zal gepaard gaan in hotel “Haeneveld” met een grote barbecue. Meer informatie volgt later. 
Voor de prijzen welke uitgereikt worden op de feestviering is gekozen om waardevolle prijzen te geven behalve geldprijzen.
 
6 – Varia
 
De algemene vergadering wordt vastgelegd op 04 oktober om 17h00
 
Volgende vergadering wordt vastgelegd op maandag 27 augustus 2018 om 18h30
Einde vergadering om 22h00
 
Interim Voorzitter 
André Jacques
Getekend verslag