Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


11-03-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig :  André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement, Luc Vanmarcke.

Verontschuldigd : Didier Deforche.

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).

De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum.
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
3. Verslag RvB 17.01.2019: goedkeuring.
4. Briefwisseling in/uit; aangeboden premie Bâloise? 
5. Kasverslag december + opvolging en controle budget + fiscale verplichtingen (+BTW).
6. Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe beginnerscursus.
7. WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.
8. Activiteiten feestcomité: feed back kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02).
9. Varia:
-       VBL -competitie: promotie aanvaarden? 2de ploeg inschrijven?
-       Verzekering BA – voorstel Ethias? Aangeboden premie Bâloise?
-       Nieuwe zaal?
-       Back-up (onbehandelde punten 17.01.2019)
-       Foto’s website (bestuurders)
-       Champagne?
-       Kampioenen winter (gevierd?)
-       Beker van Vlaanderen (intro-tornooi Chaver? Marathons andere regio bridgeclubs)
-       Afwezigheid voorzitter
10. Vaststelling datum volgende RvB 

*********************************************************************************************************

1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).

De bestuursleden dienen geen bijkomende variapunten in.  De agenda wordt goedgekeurd.

3. Verslag RvB 17.01.2018: goedkeuring.

Het verslag van de bestuursvergadering van 17/01/2019 wordt mits kleine aanpassing goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit; aangeboden premie Bâloise?

De BA-polis (54€) voor sport en ontspanning is ontvangen.  Wel moet nu worden afgetoetst of deze polis eigenlijk ook al niet vervat zit in de verzekering die we via de VBL hebben.  Verder slaat deze polis nog op de feitelijke vereniging, en deze bestaat niet meer.  Onze penningmeester laat een en ander uitzoeken.
Ontvangen factuur voor nieuw lid, te betalen aan de VBL.
Brief ontvangen vanuit de VBL met felicitaties omwille van de 1ste plaats in liga 3B.  Ter info, inschrijvingen voor de competitie 2019-2020 stopt eind mei.

5. Kasverslag december + opvolging budget + fiscale verplichtingen (+BTW).

De penningmeester presenteert de saldo rekeningen voor maanden januari en februari.  Blijkt dat de uitgaven van de geplande activiteiten nog steeds vallen binnen het vooropgestelde budget.  Alleen moet nog gecheckt worden of Valentijnsdrive en Nieuwjaarsdrive wel op de juiste post geboekt staan.

6. Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe beginnerscursus.

De marathon wordt nu definitief vastgelegd op donderdag 23 mei 2019.  De nieuwe beginnerscursus wordt gepland op dinsdagavond.  Deze cursus, mits voldoende inschrijvingen zou van start gaan eind september.  Het bestuur probeert binnen de gemeente Jabbeke de club erkent te krijgen (desnoods mits afstand te doen van subsidies).  Dit is belangrijk om reclame voor de club te kunnen maken op de website en gemeentekrant van Jabbeke.
Verder bekijkt het bestuur of er ook mogelijk bestaat om flyers aan te maken met reclame voor club en cursus.

7. WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.

De werkgroep wacht op opmerkingen van de bestuursleden.  Doel is om dit algemene huishoudelijk reglement op volgende vergadering goed gekeurd te krijgen.

8. Activiteiten feestcomité: feed back kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02).

Dit punt werd niet behandeld.

9. Varia.
- VBL -competitie: promotie aanvaarden? 2de ploeg inschrijven? De club zou graag 2 ploegen inschrijven.  Geïnteresseerden kunnen zich steeds melden.
- Verzekering BA –  voorstel Ethias? Aangeboden premie Bâloise? Werd eerder behandeld.
- Nieuwe zaal?
  Geen nieuws.
- Back-up (onbehandelde punten 17.01.2019)
  Niet behandeld.
- Foto’s website (bestuurders)
  Niet behandeld.
- Champagne?
  Prijslijst voor levering en data is in aanvraag.  We hebben nog 12 flessen champagne in voorraad.  Een aantal magnums worden nog besteld.
- Kampioenen winter (gevierd?)
  Niet behandeld.
- Beker van Vlaanderen (intro-tornooi Chaver? Marathons andere regio bridgeclubs)
  2 teams hebben zich geschreven voor de Beker van Vlaanderen.
- Afwezigheid voorzitter
  Niet behandeld.

10. Vaststelling datum volgende RvB.

Volgende bestuursvergadering wordt gepland laatste maandag of donderdag van april 2019.

Einde vergadering om 19h25.

Voorzitter 
Johan Verhaeghe