Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


27-08-2018 "Verslag vergadering"
 
Aanwezig: André Jacques, Edouard Coppens, Johan Verhaeghe, Didier Deforche, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Bernard Dereeper
 
Verontschuldigd:  Marc Vandenberghe,
 
Dagorde: 
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten: 
1. Goedkeuring verslag van 01 augustus 2018.
2. Briefwisseling.
3. Stand leden 2018-2019.
4. Praktische regeling kampioenenviering.
5. Ondertekening oprichtingsdocumenten vzw.
6. Wintercompetitie. 
7. Praktische regeling algemene vergadering
8. Varia
 
___________________________________________________________________________
 
 
1 – Goedkeuring verslag van 01 augustus 2018.
 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.
 
2 – Briefwisseling.
 
Geen briefwisseling deze maand.
 
3 – Stand leden 2018-2019. 
 
Tot heden zijn er 72 gefedereerde leden en 22 gewone leden. We kunnen spreken van een “status quo” ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar waren er 108 leden ingeschreven. Hierbij moet rekening gehouden worden met een aantal nieuwe leden die zich gedurende het lopend jaar hebben ingeschreven.
 
4 – Praktische regeling kampioenviering.
 
Er zijn nu meer dan 30 personen ingeschreven en nieuwe inschrijvingen komen nog binnen. We hebben het idee dat er tussen 40 tot 50 ingeschreven zullen zijn.
Voor de receptie wordt een drankje en hapjes aangeboden.
Paul staat in voor de drankbediening bij de receptie en gedurende het feest. 
Edouard staat in voor het contact met “Slagerij Raf” voor de praktische regelingen bij de BBQ.
 
Prijzen zomerkampioenschap:
Er zijn elf prijzen, dus elf winnaars in de verschillende competitie reeks van de zomer. Er is gekozen voor prijzen in natura. Deze keer is gekozen voor maaltijd cadeau checks om te gaan eten in ’t Oosthof. De waarde van de bonnen zijn vastgelegd tussen 50 € en 100 € afhankelijk de plaats van het algemeen clubklassement en de vrijdagcompetitie. In de verdere toekenning van de prijzen komt de maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond, maandagnamiddag en slemcompetitie in aanmerking. In deze competities is een prijs voorzien van 50 € voor de eerste plaats. Je kunt maar 1 maal winnen. Wie 2 of meer maal wint krijgt het hoogste bedrag. Een vrijgekomen bedrag wordt doorgeschoven naar de volgende plaats in de reeks.
 
Er worden ook 9 prijzen verloot onder de aanwezige leden. Hier is gekozen voor een goede champagne. (3 magnums en 6 gewone flessen). Als voorwaarde geldt dat je niet bij de prijzen bent in de zomercompetitie, lid bent van Dulcinea en deelgenomen hebt aan de zomer/winter competitie. Onder het motto van deelnemen is even belangrijk als winnen kan je door loting ook in de prijzen vallen.
 
5 – Ondertekening oprichtingsdocumenten vzw. 
 
De documenten voor de oprichting van de VZW, inclusief de statuten werden door alle aanwezige leden ondertekend. De oprichting gebeurt op 01 september 2018. De eerst bij te houden ledenlijst wordt dus ook op deze datum opgemaakt.
 
6 – Wintercompetitie.
 
Er is een ploeg ingeschreven voor de VLB wintercompetitie. Er zijn voor deze ploeg meer dan voldoende kandidaat-spelers. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van alle deelnemende leden bij de verdeling van de competitie dagen. 
 
7 – Praktische regeling algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal uit 2 delen bestaan:
Opheffing en vereffening van de feitelijke vereniging “Dulcinea Jabbeke”
Oprichting van de VZW “Dulcinea Jabbeke”
Meer details over deze vergadering zullen in de uitnodiging medegedeeld worden.
 
8 – Varia
 
De competitie voor 4 tallen wordt opnieuw opgestart in september. Een uitnodiging voor deze competitie wordt naar alle leden gestuurd.
 
Einde vergadering om 19h30
 
Volgende vergadering wordt vastgelegd op maandag 10 september 2018 om 18h30
 
Interim Voorzitter 
André Jacques
Getekend verslag