Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


29-04-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig :  André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement, Didier Deforche, Luc Vanmarcke.

Verontschuldigd : Luc Vanmarcke.

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).

De vergadering wordt geopend om 18h00 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum.
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
3. Verslag RvB 11.03.2019: goedkeuring.
4. Briefwisseling in/uit; aangeboden premie Bâloise? 
5. Kasverslag december + opvolging en controle budget + fiscale verplichtingen (+BTW).
6. Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe beginnerscursus.
7. WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.
8. Activiteiten feestcomité: feed back kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02).
9. Varia:
-     VBL -competitie: promotie aanvaarden? 2de ploeg inschrijven?
-     Verzekering BA – voorstel Ethias? Aangeboden premie Bâloise?
-     Nieuwe zaal?
-     Back-up (onbehandelde punten 17.01.2019)
-     Foto’s website (bestuurders)
-     Champagne?
-     Kampioenen winter (gevierd?)
-     Beker van Vlaanderen (intro-tornooi Chaver? Marathons andere regio bridgeclubs)
10. Vaststelling datum volgende RvB 

***************************************************************************************************

1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).

De bestuursleden dienen 2 extra varia punten in : vervanging competitieleider en omgaan met "psych"-biedingen.  De agenda wordt goedgekeurd.

3. Verslag RvB 11.03.2019: goedkeuring.

Het verslag van de bestuursvergadering van 11/03/2019 wordt goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit; aangeboden premie Bâloise?

Blijkbaar hebben we nog 2 verzekeringen uit het verleden lopen die ook nog hetzelfde dekken.  We nemen voorlopig geen actie om deze te verlengen.  Wel moet nu worden afgetoetst of deze polis(en) eigenlijk ook al niet vervat zit in de verzekering die we via de VBL hebben.  Onze penningmeester laat een en ander uitzoeken.
Wat betreft de BTW, we zijn niet onderhevig aan BTW, maar de documenten hieromtrent moeten wel ingevuld worden en binnen gebracht worden bij het BTW kantoor.  De voorzitter neemt actie.
Het bestuur vraag aan iedereen die bij ons komt bridgen rekening te houden met zijn partner en/of tegenpartij die mogelijks mindere/beginnende spelers zijn.  Respect naar hen wordt gevraagd.

5. Kasverslag december + opvolging budget + fiscale verplichtingen (+BTW).

Verplaatst naar volgende vergadering.

6.Jaarprogramma: marathon (16.05) – zomeractiviteit (sportdag? combinatie met kampioenenviering september 14.09?) - quid Algemene Vergadering? - nieuwe beginnerscursus.

Voor de marathon werden ook uitnodigingen verstuurd naar andere bridgeclubs.  
De wervingstekst voor de beginnerscursus is bijna klaar.

7.  WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.

Verplaatst naar volgende vergadering.

8. Activiteiten feestcomité: feed back kampioenenviering wintercompetitie (Valentijnsdrive 14.02).

Dit punt werd niet behandeld.

9. Varia.
-     VBL -competitie: promotie aanvaarden? 2de ploeg inschrijven?
      Niet behandeld.
-     Verzekering BA –  voorstel Ethias? Aangeboden premie Bâloise?
      Niet behandeld.
-     Nieuwe zaal?
      Niet behandeld.
-     Back-up (onbehandelde punten 17.01.2019)
      Niet behandeld.
-     Foto’s website (bestuurders)
      Niet behandeld.
-     Champagne?
      Niet behandeld.
-     Kampioenen winter (gevierd?)
      Niet behandeld.
-     Beker van Vlaanderen (intro-tornooi Chaver? Marathons andere regio bridgeclubs)
      Niet behandeld.

10. Vaststelling datum volgende RvB.

Volgende bestuursvergadering werd nog niet vastgelegd.

Einde vergadering om 19h30.

Johan Verhaeghe