Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

16-05-2018 "Kandidatuur bestuursleden"


Beste leden van Dulcinea,
 
De voorbije weken zijn voor Bridgeclub Dulcinea niet rustig verlopen.
Chantal, Moniek en Carlos hebben zich teruggetrokken uit het bestuur van de bridgeclub. We danken hen hun inzet voor onze bridgeclub in de voorbije jaren.
Zo bleven Edouard en André over als enige bestuursleden.
 
Met twee bestuursleden kan de bridgeclub niet efficiënt werken. Daarom doen we een oproep naar kandidaat-bestuursleden.
Wie voelt zich geroepen om mee aan het roer te staan van onze bridgeclub?
 
Je kan je kandidatuur indienen door op deze mail te antwoorden.
Bij voorkeur willen we werken met 7 bestuursleden.
Er moet in alle geval een voorzitter zijn, een secretaris en een penningmeester.
Deze kernploeg willen we graag aanvullen met 4 bestuursleden.
 
Omdat we streven naar een genderevenwicht in het bestuur zijn we met name op zoek naar vrouwelijke kandidaten, en het zou ook leuk zijn als enkele jongere krachten zich willen engageren.
 
Kandidaten moeten oog hebben voor de eigenheid van onze bridgeclub.
Met name de opvang van beginners en het speelplezier van de minder sterke spelers staan hoog in het vaandel van Dulcinea.
Uiteraard zorgen we ook voor het bridgeplezier van onze topbridgers.
 
Voor de aanstelling van de nieuwe bestuursleden plannen we een algemene ledenvergadering op woensdag 28 juni 2018.
Op deze ledenvergadering zullen ook de statuten ter goedkeuring voorgelegd worden.
 
Om de periode tot de algemene ledenvergadering te overbruggen heb ik beslist mijn plaats in het bestuur van de bridgeclub terug op te nemen.
 
Ondertussen gaan de bridgedrives van Dulcinea gewoon door.
We wensen jullie veel bridgeplezier op onze drives.
 
mvg,
Paul, André, Edouard

13-05-2018 "Artikel 74"


Een speler behoort zich altijd hoffelijk te gedragen.
Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of onnodige handeling te vermijden,  die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een nadere speler of het genoegen van het spel zou kunnen verstoren.
 
Dit artikel is het belangrijkste artikel uit het hele reglement voor wedstrijdbridge.
Ik denk dat het hartelijk begroeten van de tegenstanders bij het begin van de ronde het absolute minimum aan hoffelijkheid is dat we van iedereen kunnen ververwachten.
 
Er zitten 4 spelers aan tafel, en ze zijn alle 4 verantwoordelijk voor het spelplezier van iedereen.
Paul Clement

06-05-2018 Bridgen op zondag 20 mei"


Op 31 mei organiseert Dulcinea Jabbeke zijn tweede halve bridgemarathon in 't Oosthof. Een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag.
Koffie bij aanvang, 's middags een lekkere lunch en koffie met versnaperingen in de namiddag.
Inschrijven door een mail naar paultjeclement@gmail.com en de betaling van 32 euro deelname op BE51 0359 8003 1962.
 
Let op dit is niet hetzelfde nummer als vorig jaar.
 
En ik wil afsluiten met een uitnodiging voor 20 mei
op die dag organiseren Paul en Els een gezellige zondagmiddagdrive in 't Haeneveld.
Misschien staat het weer ons toe te bridgen in de binnentuin van 't Haeneveld.
iedereen welkom om 14:00
 
mvg,
Paul en Els 
Bridgecentrum 't Haeneveld

05-05-2018 "Marathon"


Beste bridgers, 
 
Op 31 05 organiseert Bridgeclub Dulcinea voor de tweede keer een halve marathon. Zoals vorig jaar gaat de marathon door in 't Oosthof. Wie er toen bij was herinnert zich een bridgefestijn.
Om te zorgen dat iedereen goed wakker an de marathon kan beginnen is er ontvangst met koffie of thee.
We willen om 10:00 beginnen bridgen. Daarom vragen we iedereen zeker aanwezig te zijn tegen 9:45.
s' Middags is er een lunch met voor- en hoofdgerecht . En in de namiddag bieden we je koffie aan me versnaperingen.
 
We spelen een drive in de voormiddag en een drive in de namiddag. Het aantal giften is afhankelijk van het aantal deelnemers. Om praktische redenen is het aantal tafels beperkt tot 9.
Het is dus aan te raden meteen in te schrijven.
 
Je schrijft in door een mail te sturen naar paultjeclement@gmail.com met de namen van het deelnemende paar.
 
De deelnameprijs is 32 euro per speler.
Inbegrepen: koffie vooraf, lunch, koffie met versnaperingen in de namiddag. En als toemaatje een hele dag bridgeplezier.
De winnaars krijgen een mooie prijs, en er worden ook twee prijzen verloot.
 
Dit bedrag stort je op het nieuwe rekeningnummer van Dulcinea BE51 0359 8003 1962 
Met de vermelding marathon 31 05 en je doet het best vandaag nog.
mvg,
Paul Clement