Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


"Nieuwjaarswoord van de Voorzitter"

Beste vrienden, hartelijk welkom namens mezelf, het bestuur en het feestcomité onder leiding van Bernard, op onze Nieuwjaarsdrive met (kleine) receptie.

Vooreerst uiteraard  de beste wensen voor een voorspoedig 2019, zowel in het algemeen wat gezondheid en goed leven betreft als in het bijzonder wat de bridge betreft (veel geluk aan alle tafels).

Het is passend dat bij aanvang van het nieuwe jaar de voorzitter, naast het uitbrengen van wensen, ook een kleine toespraak houdt. 

Ik zal dat doen rond de kernwoorden “succes, vernieuwing, transparantie”. Tegelijk kijk ik ook nog even achterom naar het voorbije jaar, maar vooral vooruit naar het nieuwe.

Afgelopen jaar werden meer dan 250 drives georganiseerd waar meer dan 150, misschien wel 200, verschillende spelers aan hebben deelgenomen. Wie doet ons dat na? De kaap van 100 Dulcinea-leden werd overschreden. 

Daarnaast liepen enkele bijzondere activiteiten in het oog. De meest recente kampioenenviering met BBQ in september en de Sinterklaasdrive liggen nog vers in het geheugen. Dit alles was dus een uitzonderlijk succes.

Niettemin zijn we ook door storm overvallen, maar het schip is, zonder fatale averij, recht gebleven. Een bewijs van veerkracht en dus ook groot succes, temeer met de oprichting van de vzw hard is gewerkt en wordt gewerkt om de robuustheid van het schip nog te verbeteren.

Bij de vooruitblik op 2019 nemen we ons (bestuur en leden) dus voor om zeker het succes van de drives en andere activiteiten te herhalen.Tegelijk wil ik ook een bijzondere pijler van succes van een vereniging benadrukken (les uit het verleden): de transparantie! Een essentieel element daarin is de communicatie tussen bestuur, bestuurders en leden, en dit in beide richtingen. 

Daartoe beschikken we, naast persoonlijke contacten, over een modern wapen: de website die tot algemene tevredenheid door Edouard gerund wordt. 

Niet alleen de resultaten en klasseringen van de drives zijn erop terug te vinden, maar ook alle info inzake het gevoerde beleid m.n. de publicatie onze statuten en van alle verslagen van bestuursvergaderingen en van de algemene vergadering, de activiteitenkalender en andere interessante bridge-info. 

Maar in het bijzonder wil ik ook de rubriek “contact” benadrukken. Daarmee kan iedereen, leden zowel als andere geïnteresseerden feed back bezorgen aan het bestuur: wat was goed (leuk te horen), wat kan op welke wijze beter (interessant te vernemen), wat kan een gesmaakte vernieuwing worden (nog beter om te laten weten). Ik roep jullie dan ook op om daarvan gebruik te maken. We zullen daar steeds naar luisteren en passend gevolg geven.

Een bijzondere plaats in de transparantie betreft natuurlijk ook het financiële. Een grote gevoeligheid daarvoor behoort nu eenmaal tot de menselijke natuur. Zonder in cijfermatige details te treden (wel altijd ter inzage beschikbaar voor de leden) heeft de oprichting van de vzw ook hier de robuustheid van Dulcinea een flinke boost gegeven. We beschikken nu namelijk met Luc formeel over een gedegen penningmeester, tegelijk boekhouder, die alles in de wettelijke banen leidt. 

Tot nog toe kunnen we bevestigen dat de resultaten binnen de verwachtingen liggen, en die zijn: “met het runnen van een bridgeclub wordt je niet rijk … maar er kan zeker iets moois van gemaakt worden”. Met een passend beleid kunnen we de onkosten beheersen en aan het overige een billijke bestemming geven, m.n. een gespreide en billijke terugvloei van de leden- en spelersbijdragen naar de deelnemers aan al onze activiteiten onder vorm van prijzen en financiering van speciale activiteiten. 

Ook hier gaan we beleidsmatig vernieuwing nastreven: deze Nieuwjaarsreceptie is reeds 1 van de vernieuwingen. We voorzien er ook andere, bv voor deze zomer staat een gecombineerde activiteit denksport (bridge) – fysieke sport in de steigers, waarbij voor het fysiek gedeelte wordt uitgekeken naar iets wat ook niet-tennissers kan bekoren. 

Tenslotte wil ik het naast de programmavernieuwing ook hebben over de ruime aandacht die nodig is voor de vernieuwing van het ledenbestand. We rekenen uiteraard op getrouwheid van de bestaande leden, maar zonder vernieuwing/aanvulling is achteruitgang onvermijdelijk. 
Dit moet dus te allen prijze voorkomen worden. Mogelijk is dat zelfs de grootste uitdaging voor eender welke vereniging, maar (gelet op onze leeftijdspyramide) in de bridgewereld is dat aspect nog ingrijpender.

We gaan dus vanaf het najaar opnieuw een beginnerscursus, olv Paul, inrichten. Daarvoor moet transparante en intense publiciteit gemaakt worden. De beste publiciteit is mond aan mond reclame. Ik wil jullie dus vragen om actief uit te kijken naar potentiële kandidaten voor de cursus en hen te motiveren het erop te wagen. 

Overigens wil ik het hier niet langer rekken en samen met jullie het glas heffen op een beloftevol nieuw jaar met veel bridgeplezier onder het parafraseren van de Wiener Philharmoniker (nieuwjaarsconcert): “het bestuur en ik wensen jullie: PROSIT DULCINEA”.
Uw voorzitter