Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


"Stand van de bridgeclub: Vliegende start van het werkjaar 2019-2020"

Beste bridgers, leden en sympathisanten,

Ik wil het met jullie hebben over enkele belangwekkende punten ivm het nieuwe bridgewerkjaar. Lees onderstaand bericht desnoods in enkele etappes als het wat veel in één keer zou zijn.

Overeenkomstig de statuten loopt elk werkjaar van de club vanaf 1 juli tot 30 juni. Ondanks de zomerperiode doorgaat als vakantietijd en alles dus wat rustiger aan gaat, hebben we in het eerste kwartaal toch een drukke tijd in de bridgeclub. De gewone drives lopen door met mogelijk al eens een speeltafel minder, maar er zijn daarnaast de bijzondere aangelegenheden. Daarin hebben we dit jaar een vliegende start genomen.

1. De vernieuwing van het lidgeld verliep zeer succesvol: reeds meer dan 90 spelers hebben het lidgeld vereffend! Het overgrote deel daarvan – en meer dan vorig jaar – is ook via Dulcinea lid van VBL. 
Het ruim aantal VBL-leden, samen met de promotie van ons competitieteam, laat ook toe een tweede competitieploeg in lijn te brengen.
We ambiëren wel nog enkele laatkomers  als lid te mogen inschrijven. De modaliteiten voor het lidgeld vind je door op deze pagina naar beneden te scrollen.
Vanaf 1 september moeten we helaas wel de verhoogde inlegsom voor de drives aanrekenen aan spelers die dan nog geen lid zijn.
  
2. Ondertussen hebben we het bijzonder zomerevenement “et alors” ook al achter de rug. Dit was werkelijk uitermate succesvol. Het feestcomité heeft zijn gewoonte van superbe aanpak opnieuw bevestigd. De frisse verrassingsdelicatesse, het hyper Franse aperitief, het overvloedig en gevarieerd kaasassortiment en het exquise dessert maakten er een waar genoegen voor de lekkerbek van. De sfeer aan de speeltafels en op het petanqueveld was ook zeer ontspannen. Twee tornooien, bridge en petanque, tegelijk en door elkaar laten draaien bleek een ware heksentoer voor de wedstrijdleider maar ook dat viel op zijn pootjes. Alleen jammer dat de weermaker het vanaf 16h liet afweten zodat sommigen de demonstratie van hun petanque talent moeten uitstellen tot een volgende keer. Alle medewerkers werden beloond met een mooie opkomst en felicitaties van de jury en de deelnemers. De afwezigen hadden alweer ongelijk. En dan te horen dat het feestcomité nog beter garandeert voor volgend jaar. Dat belooft een nieuwe niet te missen kans!

3. Vervolgens zit het kwartaal er nog niet op. Straks, zaterdag 14 september, is er de kampioenenviering. Ook al een datum om aan te kruisen in je agenda. Opnieuw treedt het feestcomité in actie. Hoef ik meer te zeggen?

4. Daarnaast wil ik nog in dit en het volgende punt om enkele “wederdiensten” van de leden vragen. Op donderdag 19 september (voor de avonddrive) hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV). Het bestuur hoopt ook daarvoor een mooie opkomst te mogen noteren. Aan bod komen zeker de wettelijk vereiste items (financiële kant van de clubwerking) maar er is ook ruimte voor andere onderwerpen. Het is statutair zelfs zo dat de leden zelf onderwerpen ter bespreking op de dagorde van de AV kunnen plaatsen samen met een voorstel tot het nemen van een besluit. Voor meer details over de vereisten daarvoor: zie artikel 8, 4° van de statuten. Je kan die tekst in de kolom links hiernaast aanklikken.

5. Vervolgens is er de nieuwe beginnerscursus die vanaf dinsdag 24 september van start gaat. Zoals elke vereniging moeten we inderdaad quasi permanent nieuwe leden trachten te werven. Dat kan via het enthousiast maken van kandidaat-beginners om alvast een introductie tot onze geliefde hobby mee te pikken en die kleine moeite ook door te zetten in een opleidingscursus. Een passie wordt hun (en onze) beloning. Mond-tot-mond-reclame door fervente spelers zelf (al onze leden dus) is daartoe verreweg het meest efficiënte middel. Mag ik iedereen dus vragen om zelf eens rond te kijken en mensen (familie, vrienden, buren, kennissen, …) erover aan te spreken. Als 1 op 5 van de leden 1 starter aanbrengt, hebben we straks 20 deelnemers aan de opleiding en hopelijk 10 nieuwe leden!
De modaliteiten voor de beginnerscursus kan je vinden door de rubriek daarover aan te klikken ergens bovenaan in de kolom links.

6. Tenslotte gaan vanaf zaterdag 28 september onze twee VBL-competitieploegen aan de slag. De pas gepromoveerde ploeg beoogt zich te handhaven in liga 2. De liga 3 ploeg beoogt vooral leuke namiddagen te beleven en wie weet zit er ook meer in. Allebei zullen ze de faam van Dulcinea zo hoog mogelijk tillen.

Van een vliegende start van het nieuwe werkjaar gesproken!
De voorzitter