Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


"Woord van de Voorzitter"

Beste bridgevrienden,  leden, sympathisanten en toevallige bezoekers van onze webstek,

Na een wat lastiger periode waarin naast de bestendiging van het bridgeplezier bij Dulcinea ook heel wat moeite is gestoken in de omvorming van onze feitelijke vereniging naar een heuse vzw, kan ik melden dat dit overgangsproces, na de talrijk bijgewoonde algemene vergadering, tot zijn formeel hoogtepunt is gekomen: de publicatie van de oprichtingsdocumenten (statuten, benoeming bestuurders, aanwijzing voorzitter, secretaris en penningmeester) in het Belgisch Staatsblad. Jullie vinden daarvan kopie op de webstek (zie bericht van 24.10.2018 op de frontpagina). Dit betekent dus dat Dulcinea vzw thans de rechtspersoonlijkheid heeft verworven, ook naar de buitenwereld toe. 

Voor zij die van de samenstelling van het bestuur en de functie-aanstellingen niet geheel op de hoogte zouden zijn: voorzitter ben ikzelf, Johan Verhaeghe, secretaris is Dirk Piepers, penningmeester is Luc Vanmarcke en de andere bestuursleden zijn André Jacques, Paul Clement, Bernard Dereeper en Didier Deforche. Zij staan dus steeds tot uw dienst indien u vragen of suggesties ivm Dulcinea zou hebben. 

Ik dank hen evenals Edouard Coppens en Marc Vandenberghe die deel hebben uitgemaakt van het ad interim bestuur, voor de tot nu geleverde inspanningen ten bate van Dulcinea, zijn leden en alle spelers die op onze drives zijn afgekomen. Dezelfde dank gaat uiteraard uit naar talrijke leden die op een of andere wijze aan het goed verloop van Dulcinea’s activiteiten bijdragen of dat hebben gedaan en dat nog zullen doen. 

Ook al wijzigt deze juridische toestand op vandaag niets aan de lopende organisatie van al onze drives, toch is er voor het bestuur nog heel wat werk op de plank. Allerhande regelingen dienen nog vastgesteld omtrent de goede werking van Dulcinea als organisatie. Het bestuur neemt zich ook voor met een beleidsnota voor de dag te komen. Ik neem me voor dat samen met het bestuur klaar te stomen tegen de nieuwjaarsperiode.

Daarbij staat 1 doel voorop: het nog beter doen om iedereen tevreden te laten terugkeren (sorry warenhuisketen voor het gebruik van de slogan).  Daarbij zal ongetwijfeld ruimte gecreëerd worden om de leden nog meer te betrekken bij de te kiezen en gekozen opties. We beogen inderdaad om de betrokkenheid van de leden verder te laten gaan dan alleen maar de uitoefening van hun rechten op deelname aan de algemene vergadering en hun inzagerecht in alle documenten, ook al is dat op zich reeds een hele prestatie.

Het is overigens mijn wens een optimale sfeer te laten groeien binnen Dulcinea en dat tevens te laten uitstralen naar de buitenwereld in het algemeen en de bridgemilieus in het bijzonder.
Ik spiegel me daarvoor uiteraard aan onze statutaire (zie art 3 en 4 daarvan) doelstellingen maar ik zou dat ook willen kenmerken vanuit 2 verschillende invalshoeken die ik aan de voetbalwereld ontleen (het warm water is inderdaad al uitgevonden). Ik vertrek daarvoor vanuit onze officiële benaming: bridgeclub Dulcinea Jabbeke vzw. 

Daar vinden we dus het woord CLUB terug, waarmee ik de link wil leggen naar de slogan “no sweat, no glory”. Het eerste deel daarvan, het te leveren “sweat”, geldt uiteraard in eerste instantie en ten volle voor de bestuurders.  Sommigen wijzen daaromtrent op het citaat van Jonas Salk  “The reward for work well done, is the opportunity to do more". Aangezien overigens een beetje ijdelheid niemand – dus ook bestuurders niet - vreemd is, mag de “glory” die ook strelen, maar belangrijker is natuurlijk dat het om de glory van de club gaat.  Daartoe kunnen ook de spelers wat “sweat” leveren om het succes te verzekeren. Niet alleen kunnen ze de ambitie hebben om elk naargelang zijn talent, zijn kunde aan te scherpen maar evenzeer om het speelplezier voor iedereen te onderhouden op een zo goed en aangenaam mogelijk niveau (ik zal eraan denken). 

Dat zorgt ook meteen voor de link naar het woord VERENIGING dat essentieel is in onze naam. Daarbij is, om het met populaire termen uit te drukken, de open minded “verbondenheid” en de “(groeps)identiteit” van groot belang. Gelet op jullie blijvende talrijke opkomst voor onze drives en in het bijzonder voor de afgelopen geanimeerde algemene vergadering, prijs ik me gelukkig te weten dat ik op jullie kan rekenen.

Het is bovendien mijn stellige overtuiging dat een echte vereniging ook ruimer werkt dan alleen maar het realiseren van zijn kerndoelstelling, in ons geval het spelen van bridge. Het zal dan ook ons streven zijn naar de passende aandacht voor ruimere zaken dan alleen maar de bridgedrives en de daarbij behaalde resultaten en klasseringen. Het versterken van de banden tussen de leden, ook met andere initiatieven dan bridge, evenals het onderhouden van goede betrekkingen met nabuurclubs, de ruime bridgewereld en alle mogelijke maatschappelijke actoren verdient de nodige inspanningen.
Leve de bridge, leve Dulcinea!
Uw voorzitter