Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

18-08-2019 | Woord van de voorzitter

Stand van de bridgeclub: vliegende start van het werkjaar 2019-2020

Beste bridgers, leden en sympathisanten,

Ik wil het met jullie hebben over enkele belangwekkende punten ivm het nieuwe bridgewerkjaar. Lees onderstaand bericht desnoods in enkele etappes als het wat veel in één keer zou zijn.

Overeenkomstig de statuten loopt elk werkjaar van de club vanaf 1 juli tot 30 juni. Ondanks de zomerperiode doorgaat als vakantietijd en alles dus wat rustiger aan gaat, hebben we in het eerste kwartaal toch een drukke tijd in de bridgeclub. De gewone drives lopen door met mogelijk al eens een speeltafel minder, maar er zijn daarnaast de bijzondere aangelegenheden. Daarin hebben we dit jaar een vliegende start genomen.

1. De vernieuwing van het lidgeld verliep zeer succesvol: reeds meer dan 90 spelers hebben het lidgeld vereffend! Het overgrote deel daarvan – en meer dan vorig jaar – is ook via Dulcinea lid van VBL. 
Het ruim aantal VBL-leden, samen met de promotie van ons competitieteam, laat ook toe een tweede competitieploeg in lijn te brengen.
We ambiëren wel nog enkele laatkomers  als lid te mogen inschrijven. De modaliteiten voor het lidgeld vind je door op deze pagina naar beneden te scrollen.
Vanaf 1 september moeten we helaas wel de verhoogde inlegsom voor de drives aanrekenen aan spelers die dan nog geen lid zijn.
  
2. Ondertussen hebben we het bijzonder zomerevenement “et alors” ook al achter de rug. Dit was werkelijk uitermate succesvol. Het feestcomité heeft zijn gewoonte van superbe aanpak opnieuw bevestigd. De frisse verrassingsdelicatesse, het hyper Franse aperitief, het overvloedig en gevarieerd kaasassortiment en het exquise dessert maakten er een waar genoegen voor de lekkerbek van. De sfeer aan de speeltafels en op het petanqueveld was ook zeer ontspannen. Twee tornooien, bridge en petanque, tegelijk en door elkaar laten draaien bleek een ware heksentoer voor de wedstrijdleider maar ook dat viel op zijn pootjes. Alleen jammer dat de weermaker het vanaf 16h liet afweten zodat sommigen de demonstratie van hun petanque talent moeten uitstellen tot een volgende keer. Alle medewerkers werden beloond met een mooie opkomst en felicitaties van de jury en de deelnemers. De afwezigen hadden alweer ongelijk. En dan te horen dat het feestcomité nog beter garandeert voor volgend jaar. Dat belooft een nieuwe niet te missen kans!

3. Vervolgens zit het kwartaal er nog niet op. Straks, zaterdag 14 september, is er de kampioenenviering. Ook al een datum om aan te kruisen in je agenda. Opnieuw treedt het feestcomité in actie. Hoef ik meer te zeggen?

4. Daarnaast wil ik nog in dit en het volgende punt om enkele “wederdiensten” van de leden vragen. Op donderdag 19 september (voor de avonddrive) hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (AV). Het bestuur hoopt ook daarvoor een mooie opkomst te mogen noteren. Aan bod komen zeker de wettelijk vereiste items (financiële kant van de clubwerking) maar er is ook ruimte voor andere onderwerpen. Het is statutair zelfs zo dat de leden zelf onderwerpen ter bespreking op de dagorde van de AV kunnen plaatsen samen met een voorstel tot het nemen van een besluit. Voor meer details over de vereisten daarvoor: zie artikel 8, 4° van de statuten. Je kan die tekst in de kolom links hiernaast aanklikken.

5. Vervolgens is er de nieuwe beginnerscursus die vanaf dinsdag 24 september van start gaat. Zoals elke vereniging moeten we inderdaad quasi permanent nieuwe leden trachten te werven. Dat kan via het enthousiast maken van kandidaat-beginners om alvast een introductie tot onze geliefde hobby mee te pikken en die kleine moeite ook door te zetten in een opleidingscursus. Een passie wordt hun (en onze) beloning. Mond-tot-mond-reclame door fervente spelers zelf (al onze leden dus) is daartoe verreweg het meest efficiënte middel. Mag ik iedereen dus vragen om zelf eens rond te kijken en mensen (familie, vrienden, buren, kennissen, …) erover aan te spreken. Als 1 op 5 van de leden 1 starter aanbrengt, hebben we straks 20 deelnemers aan de opleiding en hopelijk 10 nieuwe leden!
De modaliteiten voor de beginnerscursus kan je vinden door de rubriek daarover aan te klikken ergens bovenaan in de kolom links.

6. Tenslotte gaan vanaf zaterdag 28 september onze twee VBL-competitieploegen aan de slag. De pas gepromoveerde ploeg beoogt zich te handhaven in liga 2. De liga 3 ploeg beoogt vooral leuke namiddagen te beleven en wie weet zit er ook meer in. Allebei zullen ze de faam van Dulcinea zo hoog mogelijk tillen.

Van een vliegende start van het nieuwe werkjaar gesproken!
De voorzitter 

16-08-2019 | Resultaten en sfeer "Et alors" tornooi


Beste bridgers,

Et Alors is achter de rug en het was een groot succes.  De organisatoren van het tornooi kunnen met tevreden blikken terug kijken. De combinatie Bridge en petanque heeft goed gewerkt. Tot mijn verwondering zijn er een groot aantal bridgers die heel goed kunnen petanque spelen. Nogmaals dank aan iedereen en allen die meegewerkt hebben aan dit tornooi.

Klik op het icoontje voor de sfeerbeelden van dit tornooi.

Edouard

Uitslag van het Bridge-Petanque tornooi:

1. Els Van Loo, Roger Debree, Elie Raes, Stephan Vanderhaeghe - - - - - - - - - - - - - - -149
2. Huguette Van Iseghem, Françoise Roose, Jeanine Volongé, Marie-Louise Clyncke - 143
3. Mieke Debusschere, Dirk Vandekerckhove, André Jacques, Bernard Dereeper - - - - 141
4. Christine Verrue, Liliane Wittebolle, Greta Yde, Hugo Desimpel - - - - - - - - - - - - - - - 130
5. Cathy Spiritus, Edouard Coppens, Tine Hessels, Luc Vanmarcke - - - - - - - - - - - - - - 130
6. Ann Vandecasteele, Bruno Baekelandt, Danièle Nazari, Hubert Vermeulen - - - - - - - 126
7. Marina Plancke, José Nussbaum, Didier Deforche, Annemie Lebacq - - - - - - - - - - - -124
8. Rita Verplancke, Johan Verhaeghe, Jeannine Logghe, Michel Delhaye - - - - - - - - - - 124
9. Ann Ryckaert, Jef Delrue, Luc Walcarius, Geert Werbrouck - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116
10. Diane Vergote, Frida, Angèle Cherlet, Jean De Greef - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -115
11. Simone Priem, Dirk Priem, Regine Rosson, Yola Simoens - - - - - - - - - - - - - - - - - - 111
12. Christiane De Backer, Kris Vereenooghe, Joost Masureel, Lionel Vanderwee  - - - - 109

13-08-2019 | Bridge etiquette


Beste bridgers,

Onlangs speelde ik een bridgedrive. Na drie spellen was de ronde afgelopen en na het teken van de scheidsrechter ging ik samen met mijn partner naar de volgende tafel.

Aan die tafel zaten onze tegenstanders voor de volgende ronde. Ze waren druk bezig het verloop van een gift die ze net hadden gespeeld te analyseren.

Ik had het gevoel toen ik aan die tafel kwam dat ik voor dit paar lucht was. Ze namen niet eens de moeite goeie dag te zeggen.

Ik erger me mateloos aan dergelijk gedrag

Als noord-zuid paar groet je bij het begin van elke ronde het nieuwe paar. Zonder die tegenstanders kan je zelf niet bridgen, dus je bent bij dat je tegen hen mag spelen. De etiquette eist dat je hen van harte welkom heet aan je tafel.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat je de tegenstanders hoort te feliciteren als ze door hun goede bieden en spelen een goed resultaat noteren.

ik zeg altijd: aan de bridgetafel ben je verantwoordelijk voor het speelplezier van de 4 spelers

mvg,
Paul

09-08-2019 | Uitslag viertallen competitie.

Beste bridgers,

Hieronder de uitslag van de vrije viertallen van 7 augustus. Met 3 ploegen scoren we niet hoog, maar dit is waarschijnlijk te wijten aan het mooie zonnige weer en de zomervakantie.

Uitslag vrije viertallen:

  1. Marc Braeckman, Eddy Naulaerts, Pierre Berger, Johan Verhaeghe     44vp
  2. Marina Plancke, Annie Caus, Bernard Dereeper, Dirk Piepers               27vp
  3. Paul Clement, Hubert Vermeulen, Elie Raes, Simone Priem                  15vp

14-07-2019 | Bridge info zomer periode


Beste bridgers,

Het is volop vakantie, maar de bridge gaat gewoon door.
Elke week organiseert Dulcinea voor jullie plezier 5 bridgedrives.

We bridgen op maandagmiddag (14h00) en maandagavond (19h30). Er is een drive op dinsdagmiddag (14h00) en donderdagavond (20h00) en voor we op weekend gaan bridgen we nog eens op vrijdagmiddag (14h00).

De drive op vrijdagmiddag is het succesnummer van onze club maar de op de kleinere drives mag er gerust nog wat volk bijkomen. Je bent dus altijd van harte welkom.

En elke eerste woensdag organiseert Dulcinea een viertallentornooi. Zoals alle ander drives gaat dit tornooi door in 't Haeneveld. De manche van augustus gaat door op 7 augustus om 14h00. Graag vooraf inschrijven via mail.

Bovendien organiseert Dulcinea met de regelmaat van een klok een specialleke. Zo is er op 12 augustus ons bridge-petanque tornooi "Et alors". Op dit ogenblik zijn er 10 ploegen ingeschreven voor dit tornooi. Er is nog plaats voor twee teams.

De opzet is dat iedereen drie rondes bridge speelt van 6 giften en iedereen speelt ook een petanquewedstrijd. Na afloop van het tornooi willen we graag samen afsluiten met du pain, du vin et du boursin. Met andere woorden: je kan aanschuiven aan een kaastafel. En wie er dat wenst kan ook 's avonds blijven bridgen.

Deelname aan het tornooi bedraagt 6 euro. Voor de kaasmaaltijd betaal je 12 euro (dranken niet inbegrepen). Als je ons sympathiek vindt, maar je wenst toch niet mee te bridgen-petanquen, dan kan je ook gewoon komen eten. En wie 's middags heeft meegespeeld kan gratis deelnemen aan de avonddrive.

Graag inschrijven met een mail naar dit adres. Betalen doe je op de rekening van Bridgeclub Dulcinea Jabbeke: BE 92 1431 0616 8423

Wie dit nog niet heeft gedaan betaalt ook het lidgeld van de bridgeclub op dit nummer: BE 92 1431 0616 8423 
In het lidgeld is in principe de VBL bijdrage inbegrepen en een eventueel abonnement op Bridge Beter. 

Wat moet je dan betalen?

Je wenst Bridge Beter op papier te ontvangen: het lidgeld is 60 euro
Je wenst Bridge Beter digitaal te ontvangen: het lidgeld is 50 euro
Je wenst Bridge Beter niet te ontvangen: je betaalt 45 euro

Als je via een andere club aangesloten bent bij de VBL dan bedraagt het lidgeld van Dulcinea 30 euro.

Voor dit kleine bedrag geven we je een jaar lang bridgeplezier aan gunsttarief. We ontvangen je betaling graag in de loop van de maand juli. Wie al betaald heeft danken we van harte.
mvg,
Paul

04-07-2019 | Uitslag viertallen competitie.


Beste bridgers,
Deze keer namen 5 ploegen deel aan deze competitie.
Een succes, wetend dat het vakantie periode is en daarbij nog terrasjes weer. 
Andere konden weer niet komen door ziekte of verlet.

Hieronder de uitslag van de viertallen van 3 juli 2019

1 - Marc, Hubert, Eddy, Johan                 75vp
2 - Nicole, Jo, Christine, Martine              67vp
3 - Els, Paul, Elie, Stephan                      65vp
4 - Marina, Annie, José, Hubert               62vp
5 - Simone, Dirk, Regine, Yola                 44vp

Edouard

27-06-2019 | Lidgelden periode 2019-2020


Een jaar is zo voorbij en koken kost geld:  2 uitdrukkingen die bestuurders van allerhande verenigingen spontaan voelen opkomen wanneer de tijd is aangebroken om de lidgelden te vernieuwen.

Ook voor Dulcinea vzw en voor de Vlaamse Bridgeliga (VBL) is het weer zover. Zoals jullie weten kan je alleen maar lid zijn of worden van Dulcinea als je ook lid bent of wordt van VBL.

Dat laatste kan bij voorkeur via onze club (verplicht voor wie in de VBL 4-tallen competitie wil spelen voor Dulcinea), maar het kan ook via een andere bij VBL aangesloten club.

Er zijn grosso modo 5 mogelijkheden wat het bedrag van de ledenbijdrage betreft:

A.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge Beter Magazine papieren versie: 60 € (BBM à 15€)
B.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge beter elektronisch (app): 50 € (BBM à 5€)
C.    Lid Dulcinea + lid VBL zonder Bridge beter: 45 €
D.    Lid Dulcinea maar VBL-lid via andere club: 30 €
E.    Cursisten (= 1e jaars beginners): 20 € (en 2e jaars, gratis op basis van lidgeld voorgaan seizoen)  

Mogen we vragen, omwille van de overzichtelijkheid van de verwerking, om de bijdragen over te schrijven op de rekening van Dulcinea vzw:  BE92 1431 0616 8423
Vermeld in de mededeling eveneens: lidgeld 2019-2020 + optie met de letter uit de overzicht in de conclusie hierboven.
Bv. Lidgeld 2019-2020, optie A
Bv. Lidgeld 2019-2020, 2 personen, 1 optie B + 1 optie C

Wil ook zo vriendelijk zijn de betaling zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 31 juli in orde te brengen (Dulcinea krijgt zelf al een factuur in juli, uitgaand van het ledenaantal vorig jaar).

Uw voorzitter
Johan Verhaeghe

23-06-2019 | Clubinfo


Beste bridgers,

We zijn het er allemaal over eens dat 't Haeneveld  de beste bridgezaal van Vlaanderen is, daarom zullen we voortaan de dinsdagdrives laten doorgaan deze zaal.
We roepen iedereen op om ook eens op dinsdagmiddag te komen bridgen.

Verder noteren we nog twee data op onze kalender:
Op woensdag 3 juli organiseert Dulcinea zijn maandelijkse viertallentornooi. Graag via mail inschrijven met een team van 4 bridgers.

In augustus organiseren we nog maar een specialleke. Op maandagmiddag 12 augustus leggen we op de parking van 't Haeneveld twee petanquebanen aan voor het tornooi "Et alors"

We zullen op die middag bridgen en petanque spelen. Ook voor dit tornooi vorm je een team met 4 bridgers die tussendoor ook een petanquewedstrijd zullen spelen. We garanderen je veel plezier op dit tornooi à la française.

Je ziet: Het feestcomité van Dulcinea zorgt voor je bridge speelplezier.

mvg,
Paul

18-06-2019 | Et alors


Bonjour les ami(e)s,

De vakantie komt er aan! Vive les vacances. Sommigen dromen nu al van la douce France, van leven als God in Frankrijk… du pain, du vin et du boursin…

Wat houdt bridgeclub Dulcinea tegen om Frankrijk wat dichter bij jullie te brengen?
We organiseren een viertallentornooi in combinatie met petanque!
Datum: maandag 12 augustus 2019 om 13.30u in 't Haeneveld
Inschrijven kan nu al! Liefst ploegen van 4 personen! 
Wil je graag deelnemen maar ben je niet met 4 personen, Paul helpt je bij de samenstelling.

Wil je daarna ook deelnemen aan de maandagavond drive? Geen probleem!
Wij zorgen voor du pain, du vin et du boursin, voorafgegaan door een heerlijke Ricard!

Kostprijs voor het tornooi: 6 euro/persoon = inschrijving + enkele verrassingen
Kostprijs voor het volledige pakket met eten: 18 euro/persoon = inschrijving + enkele verrassingen + kaasschotel

Er is uiteraard een prijs voorzien voor de winnende ploeg. Daarnaast worden op het einde van het tornooi ook vier mooie prijzen verloot!
Niet twijfelen, een groep samenstellen en inschrijven!

De inschrijving is officieel na overschrijving van 6 of 18 euro (met vermelding van je naam) op het rekeningnummer
Bridgeclub Dulcinea VZW BE92 1431 0616 8423

Het feestcomité

08-06-2019 | Vrije viertallen

Uitslag viertallentornooi 05 juni

1    Pierre Berger, Eddy Naulaerts, Marc Braeckman, Hubert De Troch                60vp
2.   Els Van Loo, Paul Clement, Simone Priem, Elie Raes                                     44vp
3.   Marina Plancke, André Jacques, Bernard Dereeper, François Demaecker     41vp
4    Greta Yde, Hugo Desimpel, Tine Hessels, Edouard Coppens                         35vp

Opgelet: De viertallen tornooien gaan door in de zomermaanden in tegenstellen met andere jaren en steeds op de eerste woensdag van elke maand

28-05-2019 | Bridge op hemelvaartsdag


Beste bridgers,

Volgende donderdag is Hemelvaartsdag.
Onze lieve heer kijkt graan van hierboven mee naar ons bridgespel en we willen hem niet ontgoochelen
We zullen donderdagavond dus bridgen in 't Haeneveld
 
Paul

23-05-2019 | Uitslag Halve marathon

Beste bridgers,

Klik op de foto hierboven om meer foto's te bekijken van ons marathonfeest.

 

Rank Pair Names Total Max  Score
1 3 Marc Braeckman Hubert De Troch 287 468 61,32%
2 6 Françoise Roose Huguette van Iseghem 271 468 57,91%
3 9 Elie Raes Stephan Vanderhaeghe 267 468 57,05%
4 2 Martine Verdonck Johan Verhaeghe 264 468 56,41%
5 1 Didier Deforche Leon Mobouck 261 468 55,77%
6 12 Anneke Descheemaeker Michel Delhaye 241 468 51,50%
7 10 Simone Priem Eddy Walgrave 238 468 50,85%
8 8 Liliane Wittebolle Christine Verrue 226 468 48,29%
9 14 Anaïs Cremers Linda Lammerteyn 217 468 46,37%
10 13 André Jacques Edouard Coppens 215 468 45,94%
11 5 Mieke Debusschere Hubert Vermeulen 211 468 45,09%
12 4 Madeleine Otte Ludo Sadones 203 468 43,38%
13 11 Bernard Dereeper Jef Delrue 191 468 40,81%
14 7 Marina Plancke Ann Morsa 184 468 39,32%

19-05-2019 | Felicitaties & bridgekalender


Beste bridgers,

Sta mij toe te beginnen met felicitaties. Gisteren speelden ze in Boeckenberg Bridge Club de finale van Flanders Pairs, zeg maar de beker van Vlaanderen voor paren. 

54 paren hadden zich via halve finales in allee districten geplaatst voor de finale.
Onder de deelnemers: Jos Hoebeeck en Pierre Demandt. Vorige vrijdag ook aanwezig in 't Haeneveld, een oefensessie voor de grote finale op zaterdag.

De oefensessie viel een beetje tegen maar in de grote finale scoorden ze een prima resultaat.
Jos en Pierre scoorden 56,88%, goed voor een 6de plaats. Een wereldresultaat in dit veld van topspelers. Van harte proficiat aan Jos en Pierre.

Volgende week heeft Dulcinea een goed gevuld programma. Elke week organiseren we 5 drives, dus ook volgende week maar bovendien spelen we donderdag ook de bridgemarathon.
Misschien kan je nog een last minute boeken. Wwe hebben nog een tafeltje vrij.

Dinsdagmiddag is er een begrafenis in 't Oosthof. Daarom bridgen we in 't Haeneveld. Iedereen welkom.
mvg,
Paul