Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lidgeld 2018-2019


Beste bridgers,
 
De tijd is aangebroken om je lidgeld van Bridgeclub Dulcinea voor het seizoen 2018-2019 te betalen
 
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga
Dit betekent dat iedereen, die lid is van de bridgeclub ook moet aangesloten zijn bij de Liga
Die aansluiting kan gebeuren via Dulcinea of via een andere bridgeclub
 
Hieronder vind je een beetje uitleg over de samenstelling van het lidgeld en de te betalen bedragen
 
Let op: het lidgeld moet overgeschreven worden op BE13 9733 4950 1239
dit is een nieuw nummer
 
mvg,
Paul Clement
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 
Bridgejaar 2018-2019 – Lidgeld
 
Beste bridgers,
De periode van het kalenderjaar om de lidgelden voor het nieuwe bridgejaar 2018-2019 te vereffenen is weer aangebroken.
 
Voor een goed begrip volgt hierna enige belangrijke informatie over het lidgeld evenals de schikkingen en werkwijze om het te betalen.
Aangezien onze vereniging het beleid wenst aan te houden waarbij alle (kandidaat-)leden zijn aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga (VBL), bestaat het lidgeld eigenlijk uit 2 componenten. 

 
Een gedeelte is de bijdrage aan de VBL.
Zij bevordert op hoger niveau de verspreiding en bevordering van bridge (bv. het magazine Bridge beter, opleidingen tot wedstrijdleider, docent of arbiter, spelregels vaststellen, competities organiseren, spelmateriaal aan interessante prijzen voor aangesloten leden en clubs …).
Dit jaar heeft de VBL besloten het bedrag van haar component aanzienlijk te verhogen: voor leden aangesloten bij een competitiespelende club gaat dat in principe van 31 tot 50 EUR.
 
Deze verhoging wordt verantwoord door de verruimde dienstverlening die VBL ervoor aanbiedt: vernieuwde website VBL en vooral de algemene verzekering die vanaf dit seizoen naast een dekking burgerlijke aansprakelijkheid van de club ook dekking bezorgt aan de leden voor persoonlijke ongevallen tijdens de officiële bridge-activiteiten en de weg van en naar.
 
Anderzijds kunnen de leden ervoor opteren om het magazine Bridge beter niet meer in gedrukte vorm maar nog slechts digitaal te ontvangen.
In dat geval wordt de VBL-bijdrage teruggebracht tot 40 EUR.
In de gezinnen (personen op zelfde adres) met reeds een eerste VBL-lid, kunnen de volgende leden zelfs volstaan met 35 EUR aangezien daar dan geen bijkomend abonnement op Bridge beter nodig is.
 
Tenslotte is geen bijdrage vereist voor leden die in de loop van afgelopen seizoen voor het eerst lidgeld hebben betaald.
Zij krijgen het volgend seizoen, dus 2018-2019 er gratis bovenop.
Het gedeelte van het lidgeld dat de bijdrage aan VBL uitmaakt, wordt bij voorkeur via onze club geregeld.
Dan ben je voor VBL hoofdlid van onze club en kan je in onze competitieploeg meespelen.
 
Niettemin bestaat ook de mogelijkheid om dat deel via een andere officiële VBL-club te regelen (bv. om dan bij die club in bv. een hogere competitiereeks te kunnen spelen).
Wel staat onze club erop dat je hoe dan ook lid bent van VBL.
Indien je dus via een andere club bij VBL bent aangesloten (over een VBL-lidnummer beschikt) betaal je bij Dulcinea slechts de zuivere clubbijdrage. 
 
Het clublidgeld vormt de tweede component van het algemeen lidgeld. Het a.i. bestuur heeft besloten om voor 2018-2019 aan de hoofdleden bovenop de VBL-bijdrage  slechts  10EUR aan te rekenen, terwijl van de leden die via een andere club bij VBL zijn een bijdrage van 30EUR wordt gevraagd. Zij zijn voor Dulcinea kandidaat-leden. 
 
Al bij al zijn de Dulcinea tarieven dus niet duur, zeker als je weet dat we 4 drives per week (+ één maandelijkse 4-tallen drive) organiseren waar je per spelnamiddag of -avond als lid nog slechts 2€ ipv 4€ (= niet-leden tarief) dient op te hoesten.
 
Het bestuur