Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lidgeld 2019-2020


Beste bridgers,
 
Bridgeclub Dulcinea Jabbeke is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga. Dit betekent dat iedereen, die lid is van de bridgeclub ook moet aangesloten zijn bij de Liga. Die aansluiting kan gebeuren via Dulcinea of via een andere bridgeclub
Hieronder vind je een beetje uitleg over de samenstelling van het lidgeld en de te betalen bedragen
Let op: het lidgeld moet overgeschreven worden op BE13 9733 4950 1239
dit is een nieuw nummer
mvg,
Paul Clement
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Bridgejaar 2019-2020 – Lidgeld
 
Beste bridgers,
De periode van het kalenderjaar om de lidgelden voor het nieuwe bridgejaar 2019-2020 te vereffenen is weer aangebroken.
 

"Er zijn grosso modo 5 mogelijkheden wat het bedrag van de ledenbijdrage voor het seizoen 2019-2020 betreft:

A.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge Beter Magazine papieren versie: 60 € (BBM à 15€)
B.    Lid Dulcinea + lid VBL + Bridge beter elektronisch (app): 50 € (BBM à 5€)
C.    Lid Dulcinea + lid VBL zonder Bridge beter: 45 €
D.    Lid Dulcinea maar VBL-lid via andere club: 30 €
E.    Cursisten (= 1e jaars beginners): 20 € (en 2e jaars, 10€ zonder opleg voor VBL op basis van VBL-lidgeld dat vorig seizoen werd betaald en ook geldt voor het 2e seizoen)  

Mogen we vragen, omwille van de overzichtelijkheid van de verwerking, om de bijdragen over te schrijven op de rekening van Dulcinea vzw:  BE92 1431 0616 8423
Vermeld in de mededeling eveneens: lidgeld 2019-2020 + optie met de letter uit de overzicht in de conclusie hierboven.
Bv. Lidgeld 2019-2020, optie A
Bv. Lidgeld 2019-2020, 2 personen, 1 optie B + 1 optie C"

Het bestuur