Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Stepbridge uitslagen februari 2021

22 01 2021
Marc & Paul   62,56   Luc & Geert   37,44
Els & André   48,43   Annie & Rik   51,57
Geert & Jos   61,12   Ann & Kris   38,88
Simone & Gerda   51,25   Christiane & Dorothy   48,75
Cathy & Edouard   59,47   Marleen & Hubert   40,53
Joost & Lionel   51,13   Jef & Geert   48,87

21 02 2021
Paul & Marc   55,57   André & Bob   44,43
Anneke & Gerda   54,35   Simone & Christiane   45,65

20 02 2021
Simone & Geert   57,36   Huguette & Françoise   42,64

18 02 2021
Elie & Stephan   54,17   Jo & Paul   45,83
Bob & Geert   50,31   André & Simone  49,69
Joost & Lionel   57,81   Jos & Geert   42,19
Kris & Yves   62,39   Anneke & Jef   37,61

17 02 2021
Andre & Paul  53,43   Hubert & Marleen  46,57
Hubert & Gilbert  65,42   Annie & Rik  34,58
Christiane & Paul  59,68   Dorothy & Simone  40,32
Christiane & Els  54,68   Jef & Geert  45,32
Luc & Kris  51.36   Jos & Geert  48,64

16 02 2021
Els & Paul  52,58   Christiane & Hubert  47,42
Annie & Simonne  51,35   Huguette & Francoise  48,65
Edouard & Christine  58,27  Bob & Geert  41,73
Kris & Yves  59,38   Jef & Christiane  40,62
Els & Rosa  51,25   Ann & Hans   48,75 

13 03 2021
Geert & Simone   60,00   Françoise & Huguette   40,00

12 02 2021
André & Paul   55,78   Hubert & Marleen   44,22
Anne & Luc   54,43   Els & Paul   45,57
Françoise & Huguette  63,90   Geert & Simone   36,10

11 02 2021
Jo & Paul   53,97   Elie & Stephan   46,03
Katrien & Paul   59,14   Henk & Marianne  40,86
Anneke & Els   55,58   Simone & André   44,42
Jef & Geert   61,42   Yves & Kris   38,58
Joost & Lionel   53,75   Jos & Geert   46,25
Cathy & Edouard   51,91   Bob & Geert   48,09

10 02 2021
Jo & Stephan   52,28   Marleen & Paul   47,78
Luc & Geert   50,86   Hubert & Gilbert   49,14
Anne & Kris   62,18   Jos & Geert   37,82
Annie & Rik   57,43   Jef & Geert   42,57
Els & Greta   60,14   Simone & Dorothy   39,86

09 02 2021
Bob & Geert   52,20   Frank & Paul   47,80
Françoise & Huguette   55,79   Annie & Simone   44,21
Els & Rosa   50,85   Christiane & Dorothy   49,15
Edouard & Christine   62,31   Ann & Hans   37,69

06 02 2021
Els & Paul   50,42   Luc & André   49,58
Simone & Geert   50,62   Huguette & Françoise   49,38

05 02 2021
Elie & Roger   61,09    Hubert & Stephan   48,91
Luc & Geert   56,55   Frank & Paul   43,45
Huguette & Françoise   61,85   Simone & Geert   38,15

04 02 2021
Elie & Stephan   55,86   Jo & Paul   44,14
Jef & André   50,91   Paul & Simone   49,09
Joost & Lionel   52,77   Jos & Geert   47,23
Els & Edouard   56,40   Kris & Yves   43,60

03 02 2021
Els & Paul   51,01   Jo & Stephan   48,99
Dorothy & Simone   52,47   Annie & Rik   47,53
Kris & Anne 52,28   Geert & Jos   46,72
Luc & Geert   52,04  Greta & Els   47,96

02 02 2021
Christiane & Jacqueline   52,27   Christine & Edouard   47,73
Els & Rosa   71,58   Hans & Ann   28,42
Christiane & Jef   50,15   Kris & Yves   49,85
Huguette & Françoise   52,19   Annie & Simone   47,81

01 02 2021
Bob & Paul   55,03   Elie & Stephan   44,97
Jo & Paul  58,59   Annie & Rik   41,41
Christiane & Dorothy   56,51   Simone & André   43,49

Stepbridge uitslagen januari 2021

31 01 2021
Simone & André   56,95   Christiane & Paul   43,05

30 01 2021

Els & Edouard  55,80   Paul & Bob   44,20
Simone & Geert   51,27   Huguette & Françoise   48,73

29 01 2021
Hans & Paul   50,70   Hubert & Stephan   49,30
Els & Paul   55,88   Anne & Luc   44,12
Simone & Geert   53,29   Françoise & Huguette   46,71

28 01 2021
Jo & Paul   55,89   Jo & Stephan   44,11
Els & Edouard   54,21   Anneke & Katrien   45,79

27 01 2021
Greta & Paul   53,43   Jo & Stephan   46,57
Anneke & Els   62,55   Dorothy & Simone   37,44

23 01 2021
Huguette & Françoise   50,58   Simone & Geert   49,42

22 01 2021
Jo & Paul   59,98   Hubert & Stephan   40,02
Anne & Luc   54,02   Els & Paul   45,98
Simone & Geert   55,03   Hugette & Françoise  44,97 

21 01 2021
Elie & Stephan   61,41   Paul & André   38,59
Jef & Paul   53,75   Simone & André   46,25

20 01 2021
Gilbert & Hubert   53,90   Simone & André   46,10
Jo & Stephan   52,19   Marleen & Hubert   47,81

19 01 2021
Marleen & Hubert   57,09   Paul & Jef   42,91
Christine & Edouard   52,25   Els & Rosa   47,75

18 01 2021
Elie & Stephan   57,87   Els & Paul   42,13
Els & Christiane   53,59   Annie & Rik   46,41
Cathy & Edouard   65,00  Jef & Paul   35,00
Simone & André   52,03   Christiane & Dorothy   47,97

16 01 2021
Els & André   62,96   Geert & Simone   37,04

15 01 2021
Bob & Paul   52,26   Hubert & Stephan   47,74
Els & Paul   53,37   Luc & Ann   46,63
Françoise & Huguette   50,58   Simone & Geert   49,42

14 01 2021
Paul & Jo   50,70   Elie & Stephan   49,30
Edouard & Paul   52,46   Simone & André   47,54

13 01 2021
Bob & Paul   64,06   Marleen & Hubert   35,94
Els en Paul   68,70  Simone & André   31,30 

12 01 2021
Rosa & André   53,05   Christine & Edouard   46,95
Huguette & Françoise   62,26   Annie & Rik   37,74

11 01 2021
Claire & Paul   52,51   Elie & Stephan   47,49
Jo & Paul   57,03   Jef & Bob   42,97
Christiane & André   56,44   Simone & Hans   43,56
Dorothy & Christiane   52,08   Annie & Rik   47,91
Bob & Geert   54,38   Joost & Lionel   45,62

09 01 2021
Rosa & Paul   57,13   Simone & Geert   42,87

08 01 2021
Paul & Frans   63,84   André & Edouard   36,16
Stephan & Hubert   58,43   Marleen & Bob   41,57
Simone & Geert   51,39   Huguette & Françoise   48,61

07 01 2021
Els & Paul 52,61   Elie & Stephan   47,39
Simone & André   66,87   Els & Edouard   33,13

06 01 2021
Jo & Stephan   56,62   Els & Christiane   43,38
Greta & Paul   52,03   Els & André  47,97
Hubert & Gilbert   66,73   Simone & Tine   33,27

05 01 2021
Jacqueline & Paul   52,16   Christine & Edouard   48,84

04 01 2021
Elie & Stephan   54,73  Jef & Paul   45,27
Jo & Anneke   52,65   Edouard & Paul   47,35
Christiane & Dorothy   62,09   Simone & Hans   37,91

03 01 2021
Els & Christiane   59,54   Anneke & Paul   40,46  

02 01 2021
Huguette & Françoise   50,32   Simone & Geert   49,68

01 01 2020
Geert & Paul   52,34   Anneke & Edouard   47,66

Stepbridge uitslagen december 2020

30 12 2020
Els & Paul  51,87   Jo & Stephan   48,13

29 12 2020
Anne & Luc   56,46   Els & Paul   43,54
Bob & Geert   58,71   Jef & Paul  41,29

28 12 2020
Els & Paul   60,10   Elie & Stephan   39,90
Jo & Anneke   59,37   Dorothy & Christiane   40,63

26 12 2020
Geert & Simone  44.46    Huguette & Francoise  55.54

21 12 2020
Bob & Paul   53,86   Elie & Stephan  46,14
Anneke & Jo   51,31   Geert & Paul   48,69
Christiane & Dorothy   53,47   Annie & Rik   46,53

18 12 2020
Helene & Paul   43,79   Stephan & Hubert   56,21
Huguette & Françoise  56,56   Simone & geert   43,44

17 12 2020
Jo & Paul 51,72   Stephan & Elie   48,28
Els & Edouard   51,71   Ludo & Cathy   48,29
Jos & Geert  56,96   Joost & Lionel   43,04

16 12 2020

Jo & Stephan   62,35   Christiane & Els   37,65
Hubert & Gilbert   55,56   Jef & Geert   44,44

15 12 2020
Anneke & Paul   56,61   Christiane & Els 43,39
Christine & Edouard   50,33   Madeleine & Ludo   49,67
Huguette & Françoise   56,10   Annie & Simone   43,90
Yves & Kris   56,68   Jef & Hans   43,32

14 12 2020
Els & Rosa   53,67   Claire & Madeleine   46,33
Elie & Stephan   57,30   Simone & Paul   42,70
Hans & Paul   54,21   Henk & Ben   45,79
Annie & Rik   55,10   Anneke & Jo   44,90
Cathy & Edouard   50,36   Christiane & Hubert  49,64
Jef & Geert   61,56   Christiane & Dorothy   38,44
Luc & Geert  59,23   Joost & Lionel   40,87

13 12 2020
Els & André   55,36   Anneke & Gerda   44,64

12 12 2020
Els & Paul   62,10   Simone & Jacqueline   37,90

11 12 2020
Paul & André   57,81   Nelly & Yvonne   42,19
Huguette & Françoise   51,45   Simone & Geert   48,55
Anneke & Edouard   56,78   Els & Christiane   43,22
Simone & Paul   52,70   Stephan & Hubert   47,30

10 12 2020
Jo & Paul   50,78   Elie & Stephan   49,22
André & Geert   54,57   Els & Edouard   45,43
Jo & Paul   53,55   Cathy & Ludo   46,45
Joost & Lionel   61,94   Geert & Jos   38,06
Jef & Geert   55,46   Kris & Yves   44,54

09 12 2020
Joost & Paul   58,04   Hubert & Marleen   41,96
Jo & Stephan   56,72   Greta & Els   43,28   
Luc & Geert   58,33  Christiane & Paul   41,66
Madeleine en Ludo   50,05   Annie & Rik   49,95
Els & Greta   56,25  Anneke & Gerda   43,75
Anne & Kris   62,42   Jos & Geert   37,58
Jef & Geert   55,54   Hubert & Gilbert   44,46

08 12 2020
Els & Christiane   54,91   Claire & Paul   45,09
Huguette & Françoise   53,38   Annie & Simone   46,62
Bob & Geert   54,75   Luc & Paul   45,25
Christine & Edouard  57,19   Els & Rosa  42,81
Kris & Yves   53,32   Jef & Hans   46,68

07 12 2020
Stephan en Elie   56,57   Bob & Paul   43,43
Claire & Madeleine   50,29   Jef & Simone   49,71
Bob & Christiane 46,96   Helene & Paul   53,04
Cathy & Edouard   50,67   Jo & Anneke   49,33
Luc & Geert   63,69   Joost & Lionel   36,31
Jos & Geert   54,90   Anne & Kris   45,10
Christiane & Hubert   57,36  Simone & Greta   42,64
Geert & Jef   55,39   Els & André   44,61

06 12 2020
Els & Paul   68,47  Anneke & Gerda   31,53

05 12 2020
Simone & Geert   51,21   Els & André   48,79

04 12 2020
Els & Paul   55,93    Stephan & Hubert   44,07
Els & Christiane   53,67   Anneke & Edouard   46,33
André & Paul   75,46   Christiane & Dorothy   24,54
Simone & Geert   55,46   Huguette & Françoise   44,54

03 12 2020
Elie & Stephan   50,47   Jo & Paul   49,53
Helene & Paul 58,96   Els & Palmyre   41,04
Joost & Lionel 52,83   Jos & Geert   47,17
Cathy & Ludo   56,25   Edouard & André   43,75
Luc en Geert   55,15   Anneke & Gerda   44,85
Kris & Yves   50,55   Jef & Geert   49,45

02 12 2020
Marleen & Hubert   59,38   Stephan & Jo   40,62
Els & Greta   45,92   Annie & Rik   54,08
Els & Greta   55,62   Rosa & Paul   44,38
Christiane & Geert   52,70   Gilbert & Hubert   47,30
Jos & Geert   53,75  Anne & Kris   46,25
Jo & Anneke   61,41   Geert & Jef   38,59

01 12 2020
Palmyre & Paul   50,93   Christiane & Dorothy   49,07
Els & Rosa   53,20   Ludo & Madeleine   46,80
Simone & Annie   57,27   Huguette & Françoise   42,73
Christine & Edouard   51,18   Geert & Luc   48,82
Hans & Jef   50,78   Kris & Yves   49,22

Stepbridge uitslagen november 2020

30 11 2020
Els & Paul   54,68   Elie & Stephan   45,32
Danièle & Eddy   77,54   Madeleine & Claire   22,56
Annie & Rik   55,56   Smone & Hans   44,44
Cathy & Edouard   69,46   Christiane & Tine   30,54
Geert & Jef   50,33   Christiane & Hubert   49,67
Luc & geert   53,54   Joost & Lionel   46,46
Anne & Kris   54,84   Jos & Geert   45,16

29 11 2020
Els & Paul   55,93   Anneke & Gerda   44,07

28 11 2020
Anneke & Gerda   56,04   Simone & Geert   43,96

27 11 2020
Claire & Paul   54,68   Els & Edouard   45,32
Rosa & Greta   55,97   Hubert & Stephan   44,03
Anne & Luc   59,06   Els & Paul   40,94
Simone & Geert   56,46   Huguette & Françoise   43,54
Anneke & Edouard   56,24   Christiane & Dorothy   43,76

26 11 2020
Elie & Stephan   52,40   Els & Paul   47,60
luc & Geert   64,61   Els & Edouard   35,39
Theo & Nellie   56,68   Claire & Paul   43,32
Ludo & Cathy   54,19   Anneke & Gerda   45,81
Jos & Geert   54,54   Joost & Lionel   45,46
Kris & Yves   50,68   Geert & Jef   49,32

25 11 2020
Geert & Jef   58,80   Katrien & Marleen   41,20
Simone & Paul   45,22   Anneke & Jacqueline   54,78
Annie & Rik   44,49   Luc & Geert   55,51
Geert & Jos   50,43   Kris & Anne   49,57
Hubert & Gilbert   59,83   Madeleine & Ludo   40,17

24 11 2020
Kris & Yves   57,96   Hans & Jef   42,04
Anneke & Greta   54,51   Rosa & Paul   45,49
Huguette & Françoise   55,32   Annie & Simone   44,68
Christine & Edouard   50,92   Geert & Bob   49,08

23 11 2020

Elie & Stephan   59,90   Danièle & Eddy   40,10
Anneke & Jo   73,38   Simone & Hans   26,62
Christiane & Tine   52,65   Annie & Rik   47,35
Jef & Geert 63,44   Madeleine & Claire   36,56
Cathy & Edouard   58,77   Hubert & Christiane   41,23
Jos & Geert   65,16   Anne & Kris   34,84
Luc & Geert   60,20   Joost & Lionel   39,80

22 11 2020
Els & Paul   50,95   Anneke en Els   

21 11 2020
Els & Paul   56,72   Jacqueline & Geert   43,28
Anneke en Gerda   61,32   Huguette & Françoise   38,68

20 11 2020
Hubert & Stephan   59,63   Rosa & Greta   40,37
Els & Paul  55,15   Christiane & Dorothy   44,85
Simone & Geert 56,71   Huguette & Françoise   43,29
Anneke & Edouard   55,23   Kris & Yves   44,77

19 11 2020
Elie & Stephan   50,89   Greta & Paul   49,11
Luc & Geert   54,13   Ludo & Cathy   45,87
Katrien & Jacqueline   61,57   Edouard & Hubert   38,43
Kris & Yves   52,97   Geert & Jef   47,03
Joost & Lionel   51,56   Jos & Geert   48,44

18 11 2020
Els & Paul   51,22   Jo & Stephan   48,78
Annie & Rik   51,49   Jo & Gerda   48,51
Jef & Geert   51,46   Anneke & Rosa   48,54
Luc & Geert   59,69   Hubert & Gilbert   40,31
Anne & Kris   57,65   Jos & Geert   42,35

17 11 2020
Paul & Claire   56,09   Rosa & Greta   43,91
Rosa & Paul   37,82   Anne & Luc   62,18
Christine & Edouard   57,30   ludo & Madeleine   42,70
Bob & Geert   61,20   Katrien & Marleen   38,80
Kris & Yves   53,24   Hans & Jef   46,76
Annie & Simone   55,27   Huguette & Françoise    44,73

16 11 2020
Paul & Els 71,87   Christiane & Tine   28,13
Hubert & Christiane   54,68   Anie & Rik   45,32
Cathy & Edouard   59,63   Greta & Anneke   39,37
Geert & Jef   61,10   Hans & Ludo   38,90

13 11 2020
Greta & Hubert   56,56   Elie & Stephan   43,44
Els & Paul   54,04   Anneke & Edouard   45,96
Simone & Geert   59,42   Françoise & Huguette   40,58

12 11 2020
Jo & Paul   52,96   Hubert & Stephan   47,04
Edouard & Hubert   55,23   Cathy & Ludo   44,77
Jos & Geert   59,59   Joost & Lionel   40,41
Geert & Jef   54,68   Kris & Yves   45,32

11  11 2020
Geert & Jef   50,63   Hubert & Gilbert   49,37
Luc & Geert   51,32   Jacqueline & Katrien   48,68
Geert & Jos   52,58   Anne & Kris   47,42
Rik & Annie   55,05   Greta & Rosa   44,95
Els & Paul   50,80  Geert & Jef   49,20

10 11 2020
Huguette & Françoise   56,57   Annie & Simone   43,43
Madeleine & Ludo   51,64   Rosa & Els   48,36
Geert & Bob   58,75   Christine & Edouard   41,25
Kris & Yves   54,64   Hans & Jef   45,3606 11 2020
Els & Paul   60,22   Rosa & Jacqueline   39,78
Simone & Geert   50,78   Huguette & Françoise   49,22

09 11 2020
Elie & Stephan   50,22   Huguette & Françoise   49,78
Els & Paul   69,47   Geert & Jef   30,53
Chrsitiane & Hubert   60,04   Anneke & Jo   39,96
Annie & Rik   56,57   Edouard & Madeleine   43,43
Christiane & Tine   70,79   Hans & Ludo   29,21
Luc & Geert   64,16   Joost & Lionel   35,84
Anne & Kris   51,71   Jos & Geert   48,2907 11 2020
Paul & Els   67,61   Anneke & Gerda   32,39

08 11 2020
Els & Edouard   50,21   Geert & Paul   49,79

07 11 2020
Paul & Els   67,61   Anneke & Gerda   32,39

06 11 2020
Els & Paul   60,22   Rosa & Jacqueline   39,78
Simone & Geert   50,78   Huguette & Françoise   49,22

05 11 2020
Joost & Lionel   57,12   Jos & Geert   42,88
Edouard & Hubert   50,96   Katrien & Marleen   49,04
Kris & Yves   56,57   Geert & Jef   43,43
Paul & Geert   57,65   Greta & Rosa   42,35
Simone & Paul   53,13   Huguette & Françoise   46,87
Elie & Stephan   65,79   Anneke & Gerda   34,21

04 11 2020
Hubert & Gilbert   54,84   Annie & Rik   45,16
Geert & Jef   52,20   Rosa & Greta   47,80
Jo & Stephan   51,14   Rosa & Paul   48,86

03 11 2020
Geert & Bob   60,37   Madeleine & Ludo   39,63
Annie & Simone   58,80   Huguette & Françoise   41,20
Katrien & Marleen   51,82   Els & Rosa   48,18
Christine & Edouard   50,78   Anneke & Gerda   49,22
Hans & Jef   53,43   Kris & Yves   46,57

02 11 2020
Hans & Paul   52,08   Annie & Rik   48,92
Christiane & Hubert   58,98   Christiane & Tine   41,02
Joost & Lionel   50,84   Geert & Yves   49,16
Geert & Jef   50,05   Cathy & Edouard   49,95

Stepbridge uitslagen oktober 2020

31 10 2020
Els & Paul   61,92   Elie & Stephan   38,08

30 10 2020
Els & Paul   61,89  Simone & Geert   38,11
Anneke & Edouard   55,97   Madeleine & Ludo   44,03

29 10 2020
Cora & Paul   54,34   Elie & Stephan   45,66
Joost & Lionel   57,05   Jos & Geert   42,95
Geert & Jef   56,22   Kris & Yves   43,77

28 10 2020
Simone & Paul   70,30   Annie & Rik   29,70
Anne & Kris   65,88   Jos & Geert   34,12
Jef & Geert   57,07   Katrien & Marleen   42,93

27 10 2020
Bob & Geert   53,51   Els & Rosa   46,49
Christine & Edouard   54,38   Christiane & Paul   45,62
Kris & Yves   50,86   Hans & Jef   49,14

26 10 2020
Christiae & Tine   53,60   Hans & Ludo   46,40
Jef & Geert   58,96   Annie & Rik   41,04
Hubert & Christiane   58,12   Cathy & Edouard   41,78
Luc & Geert   55,83   Yves & Lionel   44,17
Jos & Geert   52,25   Anne & Kris   47,75

25 10 2020
Madeleine & Ludo   63,00   Els & Paul   37,00

24 10 2020
Elie & Stephan   60,06  Els & Paul   39,94

23 10 2020
Ludo & Madeleine   58,64   Geert & Simone   41,36

22 10 2020
Anneke & Gerda    56,03   Palmyre & Paul   43,97
Joost & Lionel   59,38   Jos & Geert   40,62
Edouard & Hubert   65,52   Simone & Huguette   34,48
Geert & Jef    55,52   Kris & Yves   44,48
Luc & Geert   64,84   Elie & Stephan   35,16

21 10 2020
Hubert & Gilbert   54,94   Annie & Rik   45,06
Anne & Kris   59,35   Geert & Jos    40,65
Geert & Jef   58,28   Katrien & Marleen   41,75

20 10 2020
Yves & Kris   62,50   Hans & Jef   37,50
Paul & Cecile   52,43   Geert & Annie   47,57
Els & Rosa   53    Bob & Edouard   47

19 10 2020
Els & Paul   56,07   Christiane & Tine   43,97
Luc & Geert   56,58   Joost & Lionel   43,42
Cathy & Edouard   64,78   Jef & Geert   35,22
Annie & Rik 54,90   Hans & Ludo   45,10  

16 10 2020
Simone & Geert   56,25   Els & Paul   43,75

15 10 2020
Elie & Stefaan   56,10   Cora & Hubert   43,90
Palmyre & Paul   55,55  Rosa & Simone   44,45
Lionel & Joost   51,46   Jef & Geert M 48,54

14 10 2020
Katrien en Marleen   60,93   Annie & Rik   39,07
Hubert & Gilbert   53,46   Geert & Jef   46,56

13 10 2020
Cecile & Paul   71,40   Geert & Bob   28,60
Kris & Yves   50,88   Hans & Jef   49,12

12 10 2020
Jef & Geert   51,25   Paul & Hans   48,75
Geert & Luc   53,02   Joost & Lionel    46,98
Annie & Rik   52,65   Christiane & Tine   47,35

09 10 2020
Edouard & Christiane   61,74   Simone & Geert   38,26

08 10 2020
Elie & Stephan   56,77   Rosa & Cora   43,23

07 10 2020
Jef & Geert   54,06   Katrien & Marleen   45,94
Kris & Luc   62,03   Jos & Geert   37,97

06 10 2020
Hans & Jef   54,18   Kris & Yves   45,82

05 10 2020
Anne & Kris   55,75   Jos & Geert   44,25
Luc & Geert   73,70   Annie & Rik   26,30
Cathy & Edouard   58,38   Rosa & Hans   41,62
Jef & Geert   54,37   Christiane & Tine   45,63

02 10 2020
Geert & Simone   50,63   Christiane & Paul   49,37

Stepbridge uitslagen september 2020
30 09 2020
Madeleine & Rosa   60,73   Geert & Jef   39,27
Gilbert & Hubert   67,66   Annie & Rik   32,34
Kris & Didier   60,15   Geert & Jos   39,85
 
29 09 2020
Geert & Bob   62,90   Elie & Stephan  37,10
Kris & Yves   55,04   Hans & Jef   44,96
Edouard & Joost   60,43   Simone & Yvan   39,57

28 09 2020
Luc & Geert   53,48   Joost & Simone   46,52
Anne & Kris   50,65   Jos & Geert   49,35
Cathy & Edouard   52,50   Christiane & Tine   47,50
Geert & Jef   51,58   Annie & Rik   48,42

26 09 2020
Simone & Geert   61,35  Françoise & Huguette   38,65
Els & Paul   57,65   Elie & Stephan   42,35

25 09 2020
Simone & Geert   59,53   Anuschka & Christiane   40,47

24 09 2020
Anneke & Rosa   64,73   Simone & Palmyre   35,27

23 09 2020
Annie & Rik   53,65   Els & Paul   46,35
Gilbert & Hubert   53,80    Jef & Geert   46,20
 
22 09 2020
Kris & Yves   56,88   Hans & Jef   43,12
Elie & Stephan   60,64   Christiane & Edouard   39,36
Bob & Geert   60,45   Annie & Simone   39,55
 
21 09 2020
Anne & Kris    51,00   Geert & Jos   49,00
Luc & Geert   55,65   Lionel & Yves   44,35
Madeleine & Rosa   51,99   Geert & Jef   48,01
Christiane & Tine   63,28   Hans & Ludo   36,72
Cathy & Edouard   57,86   Annie & Rik   42,14
 
19 09 2020
Elie & Stephan   55,19   Els & Paul   44,81
 
18 09 2020 
Christiane & Paul   51,48   Simone & Geert   48,52
 
17 09 2020
Annie & Anneke   52,34   Rosa & Simone   47,66
 
16 09 2020
Jef & Geert   52,54   Christiane & Paul   47,46
Anne & Kris   65,00   Jos & Geert   35,00
Annie & Rik   55,00   Gilbert & Hubert   45,00
 
15 09 2020
Christiane & Tine   62,88   Annie & Simone   37,12
Hans & Jef   51,40   Yves & Kris   48,60
Jo & Paul   58,90   Danièle en Els   41,10
Geert & Bob   57,50   Christine & Edouard   42,50
 
14 09 2020
Cathy & Edouard   55,47   Geert & Jef   44,53
Annie & Rik   55,93   Luc & geert   44,07
Paul & Hans   54,48   Christiane & Tine   45,52

12 09 2020
Palmyre & Paul   51,51   Elie & Stephan   48,49
Huguette & Françoise   55,36   Simone & Edouard   44,64

11 09 2020
Geert & Simone   51,88   Christiane & Anuschka   48,12

10 09 2020
Geert & Jef   59,43   Christiane & Anuschka   40,57
Yves en Kris   59,49   Ann & Yvan   40,51

08 09 2020
Stephan & Elie   63,70   Rosa & Madeleine   36,30
Paul & Luc   63,75   Bob & Geert   36,25
Kris & Yves   54,29   Jef & Hans   45,71
 
07 09 2020
Christiane & Paul   55,15   Jef & Geert   44,85
Cathy & Edouard   55,77   Christiane & Hubert   44,23
 
05 09 2020
Elie & Stephan   61,44   Christiane & Anuschka   38,56
 
04 09 2020
Els & Paul   65,62   Simone & Geert   34,38
 
03 09 2020
Els & Palmyre   58,27   Anne & Yvan   41,73
Christiane & Paul   64,68   Annie & Simone   35,32
Jef & Geert    52,21   Kris & Yves   47,79
 
02 09 2020
Annie & Rik   61,23   Katrien & Geert   38,77
Kris & Yves   54,69   An & Yvan   45,31
 
01 09 2020
Kris & Yves   57,96   Jef & Yvan   42,04
Jacqueline & Cora   58,56   Annie & Simone   41,57
Christiane & Paul   53,71   Geert & Bob   46,29
Christine & Edouard   55,52   Rosa & Madeleine   44,48
Hans & Ludo   51,45   Elie & Stephan   48,55