Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


01-08-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig :  André Jacques, Johan Verhaeghe, Bernard Dereeper, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche

Verontschuldigd:  Dirk Piepers

De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten:
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 06.06.2019 ter goedkeuring 
4. Briefwisseling in/uit
5. Balans + Kasverslag + opvolging en controle budget 
6. Problematiek “Haeneveld” – andere toekomstige speellocatie(s)
7. Jaarprogramma: 
     a. Nieuwe beginnerscursus: aanmelden VBL (website); prominent op eigen website; oproep via eigen leden + sociale media; Krant W-Vl; gemeentelijk infoblad; 
probleem lokaal (eventuele wijziging?)
     b. Zomeractiviteit bridge + petanque: stand van zaken
     c. Werkwijze afspreken ivm voorbereiding algemene vergadering
     d. Kampioenenviering: werkkader voor feestcomité
8. Varia:
     - Website: update verslagen – foto’s bestuurders
     - Psych-biedingen; registratie uitzonderlijke biedingen – leden informeren?
9. Vaststelling datum volgende RvB 

**********************************************************************************************

1.  Vaststelling aanwezigheden – quorum.

Er zijn zes bestuursleden aanwezig, het quorum om geldig te vergaderen is bereikt.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)

Goedgekeurd.

3.Verslag RvB 06.06.2019 ter goedkeuring 

Goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit

Naar Rudy Langbeen & Pierre Berger werden kaarten gestuurd voor beterschap.
Er dook een probleem op ivm de moyenneprijs, iemand dacht recht te hebben op een lotje met  +52%.  Vanaf 2% boven of onder de 50% worden geen loten gegeven… blijkbaar moet er een betere communicatie zijn in dat verband.

5. Balans + Kasverslag + opvolging en controle budget 

Luc brengt verlag uit , de opmerkingen van André worden besproken…er is een positief saldo.
De opvolging en controle van het budget wordt verder uitgewerkt een aangepast en in een volgende vergadering bovenaan de agenda gezet.
Denk ook aan de administratieve verplichtingen.

6. Problematiek “Haeneveld” – andere toekomstige speellocatie(s)

Voorlopig lijkt het nog geen probleem. We kunnen de zaal verder gebruiken tot eind december.

7. Jaarprogramma: 

     a. Nieuwe beginnerscursus: aanmelden VBL (website); prominent op eigen website; oproep via eigen leden + sociale media; Krant W-Vl; gemeentelijk infoblad; 
probleem lokaal (eventuele wijziging?)
Paul heeft een artikel klaar voor de gemeentelijke info, Bernard stuurt het door naar de gemeente.
     b. Zomeractiviteit bridge + petanque: stand van zaken
Het feestcomité heeft alles voorbereid; hel lijkt een succes, wellicht 12 groepen.
     c. Werkwijze afspreken ivm voorbereiding algemene vergadering.
Niet besproken
    d.  Kampioenenviering: werkkader voor feestcomité
Het feestcomité heeft al een vegadering gepland in dat verband op 19/08/2019

8. Varia:

     - Website: update verslagen – foto’s bestuurders
       Bernard heeft foto’s genomen van enkele bestuursleden, die worden doorgestuurd naar de webmaster.
     - Psych-biedingen; registratie uitzonderlijke biedingen – leden informeren? Niet besproken

9. Vaststelling datum volgende RvB 

Volgende vergadering 22/08/2019

Voorzitter 
Johan Verhaeghe