Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

03-10-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig: Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche, Bernard Dereeper, André Jacques.

De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 05.09.2019 ter goedkeuring
4. Briefwisseling in/uit
5. Evaluatie van de kampioenenviering en besluiten voor de toekomst
6. Evaluatie van de Algemene Vergadering en besluiten voor de toekomst.
7. Verslag AV 19.09.2019 ter goedkeuring
8. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.
9. Planning van de werkzaamheden voor het bestuur op middellange termijn (lokalen, speciale activiteiten, enz.)
10.Varia: 
AV district Waregem
UBO
Verzekering
11. Vaststelling datum volgende RvB 
_________________________________________________________________________
 
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.
 
Er zijn 7 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.
 
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
 
De agenda wordt goedgekeurd.  Uit de algemene vergadering werd gevraagd om werk te maken van een nieuwe bridgezaal.  Dit punt komt hoger op de agenda te staan.
 
3. Verslag RvB 05.09.2019 ter goedkeuring.
 
Het verslag van de bestuursvergadering van 05/09/2019 wordt goedgekeurd.
 
4. in/uit Briefwisseling.
 
Op de districtsvergadering heeft onze voorzitter geopperd dat we wel geïnteresseerd zijn in het organiseren van het recreantentornooi.  Vraag is nu natuurlijk welke ondersteuning we hierbij vanuit de VBL zullen krijgen.
 
5. Evaluatie van de kampioenenviering en besluiten voor de toekomst.
 
Het bestuur had een iets grotere opkomst verwacht.  Mogelijks ligt dit aan de keuze voor paella, in plaats van een barbecue (waar iets meer keuze van vlees is).  Het bestuur denkt er verder aan om de kampioenenviering te laten samenvallen met een reguliere drive.  Verder denkt het bestuur dat er het afgelopen jaar veel activiteiten zijn geweest, mogelijks is er een saturatie opgetreden.
 
6. Evaluatie van de Algemene Vergadering en besluiten voor de toekomst. 
 
Een belangrijk en dringend punt uit de algemene vergadering was de situatie rond de bridgezaal.  Verschillende bestuursleden doen verschillende voorstellen, elk gaat op stap voor verdere informatie.
Evaluatie van de algemene vergadering zelf is voor volgende vergadering.
 
7. Verslag AV 19.09.2019 ter goedkeuring.
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
8. Evaluatie van de aangewezen functies door de RvB en besluiten voor de toekomst.
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
9. Planning van de werkzaamheden voor het bestuur op middellange termijn (lokalen, speciale activiteiten, enz.).
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
10. Varia.
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
11. Vaststelling datum volgende RvB.
 
Volgende RvB gaat door op 23 oktober om 19h00.
Einde vergadering om 19h50.
 
Voorzitter 
Johan Verhaeghe