Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


05-09-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig :  Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Paul Clement, Luc Vanmarcke, Didier Deforche, Bernard Dereeper.

Verontschuldigd : André Jacques

De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

Agenda punten: 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia)
3. Verslag RvB 22.08.2019 ter goedkeuring 
4. Briefwisseling in/uit
5. Budget 2019-2020 
6. Jaarprogramma: kampioenenviering: plan feestcomité en verloop feestprogramma
7. Jaarprogramma: werkwijze afspreken ivm voorbereiding algemene vergadering; agendapunten?
8. Varia: Foto’s bestuursleden – publicatie akkoord Bernard – beschikbare foto’s kwaliteit
9. Vaststelling datum volgende RvB 
_______________________________________________________________________

1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

Er zijn 6 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).

De agenda wordt goedgekeurd.  

3. Verslag RvB 22.08.2019 ter goedkeuring.

Het verslag van de bestuursvergadering van 22/08/2019 wordt goedgekeurd.

4. Briefwisseling in/uit.

Er is een uitnodiging voor een districtsvergadering van de VBL.  De voorzitter gaat daar naar toe.
Een lid van dulcinea heeft wat vragen omtrent de werking van het bestuur.  De voorzitter zal dit lid vragen om meer uitleg.
Een lid had ook vragen rond de verdeling van de prijzen.  Het bestuur besluit aan het prijzenbeleid voorlopig niks te veranderen.

5. Budget 2019-2020 (inbegrepen kostenberekening “et alors”).

Het budget voor 2019-2020 wordt door het bestuur goedgekeurd.  Rest nu nog de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.
Uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt eerdaags naar alle leden verstuurd.

6. Jaarprogramma: kampioenenviering: plan feestcomité en verloop feestprogramma. 

Het bestuur neemt een besluit rond de concrete planning voor de kampioenenviering, rond de prijzen voor de kampioenen en rond de tombola na de kampioenendrive.

7. Jaarprogramma: werkwijze afspreken ivm voorbereiding algemene vergadering; agendapunten?

Sowieso komen de wettelijke punten op de agenda van de Algemene Vergadering te staan.

8. Varia.

Foto’s bestuursleden – publicatie akkoord Bernard – beschikbare foto’s kwaliteit.
Wordt behandeld de volgende keer.


9. Vaststelling datum volgende RvB.

Nog geen volgende datum vastgelegd.

Einde vergadering om 19h50.

Voorzitter 
Johan Verhaeghe