Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


06-06-2019 "Verslag vergadering RvB"
 
Aanwezig :  André Jacques, Johan Verhaeghe, Dirk Piepers, Bernard Dereeper, Paul Clement.
 
Verontschuldigd : Luc Vanmarcke, Didier Deforche.
 
Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).
 
Agenda punten: 
 
1. Vaststelling aanwezigheden – quorum.
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
3. Verslag RvB 29.04.2019 + 06.05.2019: goedkeuring.
4. Briefwisseling in/uit. 
5. Kasverslag december + opvolging en controle budget + fiscale verplichtingen (+ BTW + volmacht Pro memorie – bilateraal met penningmeester).
6. Jaarprogramma: 
6.1. Marathon – evaluatie
6.2. Nieuwe beginnerscursus : aanmelden VBL (website); sociale media?; Krant W-Vl.
6.3. Zomeractiviteit bridge + petanque (combinatie met kampioenenviering september 14.09?)
7. WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.
8. Varia:
-    VBL -competitie: 2 ploegen; wie?; kalender website VBL (vanaf 28.09)
-    Andere VBL-wedstrijden: recreanten (22.02 en 29.02: 1/2e finales; 28.03 finale); beker van Vl 1/2e finale 07.03; kandidatuur Dulcinea voor recreanten?
-    VBL docentendag.
-    Nieuwe zaal?
-    Foto’s website (bestuurders)
-    Psych-biedingen.
9. Vaststelling datum volgende RvB 
 
*************************************************************************************************
 
De vergadering wordt geopend om 18h30 en de voorzitter wenst iedereen welkom.
 
1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.
 
Er zijn 5 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.
 
2. Goedkeuring + eventuele aanvulling dagorde (varia).
 
De agenda wordt goedgekeurd.
 
3. Verslag RvB 29.04.2019 + 06.05.2019: goedkeuring.
 
De verslagen van de bestuursvergaderingen van 29/04/2019 en van 06/05/2019 worden goedgekeurd.
 
4. Briefwisseling in/uit.
 
Brief met BTW nummer voor onze club werd ontvangen.
 
5. Kasverslag december + opvolging budget + fiscale verplichtingen (+ BTW + volmacht Pro memorie – bilateraal met penningmeester).
 
Verplaatst naar volgende vergadering.
 
6. Jaarprogramma: 
 
6.1. Marathon – evaluatie
 
Deelnemers waren heel tevreden.  Omkadering was goed, het eten was goed.  Er was een tafel meer dan vorig jaar.  Het bestuur denkt eraan om voor de volgende marathon belegde broodjes te voorzien voor deelnemers van de marathon die ook blijven voor de drive van s’avonds.
 
6.2. Nieuwe beginnerscursus :
 
Aanmelden VBL (website); sociale media?; Krant W-Vl.
Ten laatste 10 augustus moet de info binnen zijn bij de gemeente Jabbeke.  Beginnerscursus wordt ook aangemeld bij de VBL.
 
6.3. Zomeractiviteit bridge + petanque (combinatie met kampioenenviering september 14.09?)
 
Wordt verder uitgewerkt en details worden verstuurd naar de leden.
 
7. WG (algemeen) huishoudelijk reglement (dus niet HR RvB) – stand van zaken.
 
De voorzitter stuur zijn opmerkingen door naar de werkgroep.
 
8. Varia.
 
- VBL -competitie: 2 ploegen; wie?; kalender website VBL (vanaf 28.09)
  2 ploegen zijn ingeschreven (liga 2 en liga 3).
- Andere VBL-wedstrijden: recreanten (22.02 en 29.02: 1/2e finales; 28.03 finale); beker van Vl 1/2e finale 07.03; kandidatuur Dulcinea voor recreanten?
  Dulcinea is kandidaat om deze recreanten te ontvangen.
- VBL docentendag.
  Niemand van het bestuur was aanwezig.
- Nieuwe zaal?
  Geen nieuws.
- Foto’s website (bestuurders)
  Moet nog steeds gebeuren.
- Psych-biedingen.
  Dit wordt tijdens de drive op maandagnamiddag niet toegestaan.
 
9. Vaststelling datum volgende RvB.
 
Volgende bestuursvergadering begin augustus.
 
Einde vergadering om 19h55.
 
Voorzitter 
Johan Verhaeghe