Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


11-05-2019 "Verslag vergadering RvB"

Aanwezig :  André Jacques, Johan Verhaeghe,  Bernard Dereeper, Paul Clement, Didier Deforche, 

Verontschuldigd : Luc Vanmarcke. Dirk Piepers

Uitgenodigd : Edouard Coppens (aanwezig als webmaster).

De vergadering wordt geopend om 18h15 en de voorzitter wenst iedereen welkom.

*****************************************************************************************************

1. Vaststelling aanwezigheden - quorum.

    Er zijn 5 bestuurders aanwezig, het quorum is bereikt om geldig te vergaderen.

2. Het BTW document. 

    Werd via mail ingediend door Johan Verhaeghe. We krijgen een BTW nr. maar moeten geen aangifte doen.

3. De marathon: 

    De inschrijving blijft lopen. Paul Clement zal het aantal aanwezigen doorsturen naar traiteur Raf op 18 mei 2019 Tel. 050 41 16 68

4. Competitieploegen:

    Paul zal de deelnemers inschrijven tegen eind mei.
    Kristien, Liliane, Leentje, Katrien, Hugo en Anneke vormen een ploeg. Paul zal Anneke vragen of zij kapitein wil zijn van die ploeg
    Ploeg 2 Kapitein Paul Clement deelnemers melden dit aan Paul.

5. Vakantie Paul: 

    Paul zal afwezig zijn van 11/05 tot 15/05/2019 André zal de drives leiden en de scores bijhouden.
    Eind augustus zal Paul ook enkele dagen afwezig zijn. 

6. Beginnerscursus:

    Die zal doorgaan op dinsdagavond.
    Deelenemers betalen 5 euro per deelname, dit is de vergoeding voor Paul de lesgever.
    Paul maakt een tekst voor publicatie in Jabbeke info en eventueel voor in de krant.
    Flyers zullen niet gebruikt worden.
    We proberen een tekst te maken over onze bridgeclub die we graag zouden publiceren in het regionaal nieuws in enkele kranten. Johan Verhaeghe maakt een ontwerp tekst.

7. Datum volgende algemene vergadering:

De volgende vergadering wordt vastgelegd op 19/09/2019 om 18.00u

8. Verslag algemene vergadering VBL. 

    We kregen ook een verslag van de algemene vergadering van de VBL die Johan bijgewoond  heeft. 

Einde vergadering om 19h30.
Verslaggever
Bernard Dereeper

Voorzitter 
Johan Verhaeghe