Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bridge

Bridge spruit voort uit het alom gekende “Whist”.

Het wordt gespeeld met 52 kaarten door 4 spelers die paarsgewijze aan elkaar gekoppeld zijn en het komt erop aan zoveel mogelijk slagen te maken. Het spel bestaat uit twee delen: het bieden (waar je met een “contract” het aantal slagen voorspelt) en het spelen (om dit contract te realiseren).

In bridge is er een veel grotere verfijning nodig dan in andere kaartspelen. Bridge evolueerde tot een denksport. Vandaar ook dat er initiatielessen nodig zijn om het spel te leren.

Wereldwijd wordt het gespeeld door 60 miljoen mensen in 130 landen. De Europese bridgefederatie telt 500.000 leden waarvan Nederland er reeds 100.000 voor zijn rekening neemt. In Nederland is Bridge trouwens een keuzevak in het middelbaar onderwijs.

Het WBF (wereld bridgefederatie) is een door Het Internationaal Olympisch Comité erkende sportfederatie.

Wereldwijd verspreid wil ook zeggen wereldwijd gereglementeerd. Waar je ook plaats neemt aan de Bridgetafel, overal worden uniforme regels gerespecteerd.

Bridge is een sociaal gebeuren. Je bouwt een netwerk op van kennissen en vrienden die allen gebeten zijn door dit fantastische spel. En het is voor alle leeftijden.

De meeste bridgers beoefenen het spel als een recreatieve denksport. Anderen voelen zich dan weer meer aangesproken door competitie. Deze wordt georganiseerd nationaal en gewestelijk van hoog naar laag zodat iedereen hier zijn speelniveau terug vindt.

“Geluk” of “pech” worden geëlimineerd. Een precieze organisatie zorgt er voor dat iedereen met juist dezelfde kaartverdelingen speelt. Of je nu “goeie” of “slechte” kaarten hebt, het maakt niets uit want de tafels naast U wordt er met identieke kaarten gespeeld. Het komt er op aan met de gekregen kaarten “beter” te doen dan de anderen. Het leuke is dat men op die manier kan vergelijken of men nu “goed” of “slecht” gespeeld heeft.